Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Dieulafoy-lesion


Uppdaterad den: 2019-06-07
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Dieulafoy-lesion (även kallad exulceratio simplex) är en ovanlig men välkänd orsak till recidiverande, intermittenta och livshotande blödningar i magtarmkanalen.1
 • Tillståndet orsakas av ruptur av en icke exponerad submukös artär.2

Förekomst

 • Dieulafoy-lesion är ett ovanligt tillstånd och utgör 1–5 % av alla fall av akut gastrointestinal blödning hos vuxna.3
 • Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Orsaken till Dieulafoy-lesioner är okänd.

Patologi

 • Dieulafoy-lesioner uppstår vid erodering av patologiskt förstorade submukösa artärer.
 • Det finns alltså ingen inflammatorisk process runt lesionen och den överliggande mukosan är normal.4
 • Den submukösa artären förgrenar sig på onormalt sätt. Resultatet är att diametern på artären är 1–3 mm, vilket är ungefär tio gånger den normala diametern på mukosala kapillärer.5
 • Lesionerna är vanligtvis lokaliserade i den proximala delen av magsäcken, men de kan också förekomma i esofagus, duodenum och kolon.2

Predisponerande faktorer

 • Patienter som blöder från Dieulafoy-lesioner har ofta multipel komorbiditet, inklusive kardiovaskulär sjukdom, hypertension, kronisk njursjukdom och diabetes.
 • De flesta patienter har en tidigare användning av NSAID, acetylsalicylsyra och/eller warfarin.4

ICD-10

 • K55 Kärlsjukdomar i tarmen
  • K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen
  • K55.0 Kroniska kärlsjukdomar i tarmen
  • K55.2 Angiodysplasi i kolon
  • K55.8 Andra specificerade kärlsjukdomar i tarmen

ICD-10 Primärvård

 • K55- Kärlsjukdom i tarmen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Mag-tarmblödning där blödningskällan lokaliseras med hjälp av endoskopi, eventuellt angiografi eller kapselendoskopi.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till hematemes och melena

Anamnes

 • Det vanligaste symtomet är recidiverande hematemes med melena (50 %), hematemes utan melena (knappt 30 %) och enbart melena (knappt 20 %).
 • Blödningen är ofta självbegränsande men är vanligtvis återkommande och kan vara kraftig.
 • Predisponerande faktorer?

Kliniska fynd

 • I den akuta fasen kan det föreligga hemodynamisk instabilitet, postural hypotoni och markant anemi.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • B-Hb, Htc.

Andra undersökningar

 • Eftersom lesionen är liten och omkringliggande mukosa är normal – inga sår eller cystor – är diagnosen svår att ställa, förutom strax efter eller under pågående blödning.
 • Diagnosen ställs vanligen med hjälp av endoskopi. Ofta måste undersökningen genomföras upprepade gånger innan man hittar förklaringen. Det rapporteras att diagnosen ställs vid endoskopi i över 90 % av fallen, om undersökningen görs under loppet av de två första timmarna efter inläggning på sjukhus.2,6-7
 • Vid negativa endoskopier kan angiografi i vissa fall ge diagnosen, eventuellt också kapselendoskopi.2-3,8
 • Endoskopiskt ultraljud kan användas för att bekräfta diagnosen.5

När remittera?

 • Inläggning vid akuta, större blödningsepisoder.

Behandling

Behandlingsmål

 • Säkra hemodynamisk stabilitet, lokalisera och stoppa blödningen.

Behandlingen i korthet

 • Endoskopisk behandling är numera standardmetoden för behandling av dessa lesioner.
 • Olika metoder används för att kontrollera blödningen, eventuellt i kombination. Termal ablation och klämmor är vanligast.
 • Doppler ultraljud kan användas för att bekräfta att ablationen har varit lyckad. 
 • Frekvensen för lyckade endoskopier är 90–95 %.

Annan behandling

 • Angiografi och embolisering har använts på patienter som inte kan behandlas endoskopiskt.
 • Kirurgi reserveras för de fall där endoskopisk behandling inte fungerar eller vid  nya blödningar trots endoskopisk behandling.
 • Ingreppet kan utföras i kombination med endoskopi för att lokalisera blödningen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Akut och/eller recidiverande.

Komplikationer

 • Livshotande blödningar.

Prognos

 • Prognosen är god om blödningskällan går att lokalisera och behandla.
 • Blödningarna kan i vissa fall vara livshotande.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Magtarmblödning – Dieulafoy-lesion

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons