Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Gilberts syndrom


Uppdaterad den: 2018-11-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ärftligt tillstånd där förmågan att konjugera bilirubin är nedsatt och nivån av okonjugerat bilirubin därför är förhöjd.1
 • Ökning av bilirubinnivån i samband med sjukdom eller stress kan leda till episoder av gulsot.
 • Övriga leverprover är normala.
 • Tillståndet är ofarligt och kräver ingen behandling.

Förekomst

 • Förekommer hos 2–5 % av befolkningen i västvärlden.2-3

Etiologi och patogenes

 • Ärftligt tillstånd med vanligtvis autosomal recessiv nedärvning.4
 • Defekt i den gen som kodar för enzymet glukuronyltransferas (UDT-GT) och ger nedsatt förmåga att konjugera bilirubin i levercellerna.
 • Detta leder till förhöjning av okonjugerat bilirubin i blodet. Konjugering är nödvändig för att bilirubinet ska kunna utsöndras i galla eller urin.

Predisponerande faktorer

 • Arv.
 • Tillfällig ökning av bilirubinnivån kan ses vid infektioner, fasta, uttorkning, fysisk utmattning och sömnbrist.
 • Läkemedel:
  • De som inhiberar glykuronyltransferas kan leda till ökning av bilirubinnivån och eventuellt utlösa gulsot
  • Exempel: gemfibrozil, proteasinhibitorer

ICD-10

 • E80 Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin
  • E80.4 Gilberts syndrom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs vid:
  • Fynd av okonjugerad hyperbilirubinemi
  • Övriga leverprover är normala
  • Frånvaro av sjukdomstecken
  • Inga tecken på hemolys
 • Diagnosen bekräftas vid upprepat förhöjt (okonjugerat) bilirubin (månader och år) utan andra tecken på leversjukdom.

Differentialdiagnoser

 • Sällsynta former av isolerad okonjugerad hyperbilirubinemi:
  • Crigler-Najjars syndrom typ 1/2
 • Överproduktion av bilirubin:
  • Hemolys

Anamnes

 • Tillståndet är asymtomatiskt.
 • Okarakteristiska magsmärtor och trötthet har beskrivits i relation till stigande bilirubin, men detta är med större sannolikhet orsakat av eventuella utlösande orsaker (infektion, stress).
 • Vid nedsatt konjugering finns inte de typiska tecknen på kolestas som mörk urin eller ljus avföring.

Kliniska fynd

 • Inga fynd utöver eventuellt lätt ikterus.
 • Ingen bilirubinutsöndring i urinen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Bilirubin:
  • Hyperbilirubinemi, vanligast <50 µmol/L men upp till ungefär 100 µmol/L vid fasta, feber och fysisk ansträngning
  • Huvudsakligen okonjugerat (> cirka 70 %)
 • ALP, GT, ALAT för att kontrollera kolestas eller leverskada/-sjukdom.
 • Haptoglobin och LD:
  • För att kontrollera eventuell hemolys som orsak till förhöjt bilirubin eller gulsot
 • Bilirubin i urinen är negativ, eftersom okonjugerat bilirubin inte är vattenlösligt.

Andra undersökningar

 • Inga, om inga andra patologiska leverprover föreligger.
 • Vid tveksamhet om diagnosen kan genetisk analys kan användas.3

När remittera?

 • Vid bilirubin >100 µmol/L för att bedöma om Crigler-Najjar typ 1/2 föreligger.
 • Vid misstanke om allvarlig orsak till hyperbilirubinemi.
 • Vid osäker diagnos.

Behandling

Behandlingsmål

 • Tillståndet kräver ingen behandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ikterus kan avlösas av normalt bilirubin i långa perioder.
 • Bilirubinet stiger vid interkurrenta sjukdomar, vid feber och fasta.
 • Nedsatt tarmmotilitet, till exempel vid fasta, gör att bilirubinnivån ökar till följd av ökad reabsorption från tarmen:
  • Fasta i 24–36 timmar kommer att öka hyperbilirubinemin

Prognos

 • Prognosen är god, utan påverkan på den förväntade livslängden.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Detta är ett ofarligt tillstånd och de avvikande blodvärdena har ingen betydelse.
 • Upplys om tillståndet vid blodprovstagning eller inläggning på sjukhus.

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Inga kontroller är nödvändiga.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons