Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Mesenteriell lymfadenit


Uppdaterad den: 2019-06-28
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Inflammerade lymfkörtlar i mesenteriet.

Förekomst

 • Ses framförallt hos barn, men kan i enstaka fall ses hos vuxna.
 • Är en vanlig orsak till buksmärta.
 • Upp till 16 % av barn med misstänkt appendicit har sedan visat sig ha mesenteriell lymfadenit.
 • Tillståndet är en tiondel så vanlig som akut appendicit.1

Etiologi och patogenes

 • Etiologin är okänd, men antas vara viral i de flesta fall:
  • Inflammatorisk tarmsjukdom och lymfom kan också medföra mesenteriell lymfadenit
 • 25 % av patienterna har haft en föregående infektion i de övre luftvägarna.
 • Smärtorna beror på att inflammationen i mesenteriets lymfkörtlar provocerar fram en mild peritoneal retning, och ger ofta även smärtfull peristaltik i terminala ileum.

Predisponerande faktorer

 • Övre luftvägsinfektion

ICD-10

 • I88 Ospecifik lymfadenit
  • I88.0 Ospecifik mesenteriell lymfadenit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk bild, men enligt en studie är de kliniska fynden gällande appendicit och mesenteriell lymfadenit är det svårt att skilja symtombilden åt.2-3
 • Eventuellt ses förstorade lymfkörtlar vid ultraljud:
  • Det kan vara aktuellt att utföra en explorativ laparotomi för att utesluta andra orsaker när appendix inte kan visualiseras
  • Körtlarna kan nämligen svullna även vid appendicit

Differentialdiagnoser

 • Huvudsakligen akut appendicit.
 • Tuberkulös mesenteriell adenit var tidigare en viktig differentialdiagnos.

Anamnes

 • Huvudsymtomet är centrala buksmärtor, oftast av varierande intensitet.
 • Merparten av smärtorna kan förekomma i höger fossa iliaca.
 • Kräkningar förekommer ofta, men tarmfunktionen är i regel normal.
 • Huvudvärk är vanligare än vid akut appendicit.

Kliniska fynd

 • Ömhet i buken, men inget muskelförsvar och släppömhet:
  • Ömheten är oftast mest uttalad längs mesenterialroten, men kan vara som störst i höger fossa iliaca då det finns rikligt med körtlar nära ileocekalvinkeln3
  • Det är vanligt att lokalisationen av vilket område som är mest ömt ändras från timme till timme
 • Faryngit och cervikal adenit kan föreligga.

Kompletterande undersökningar hos allmänläkare

 • Feber förekommer ofta, men den är sällan högre än 38° C:
  • Temperaturen är högre än vid appendicit (37–38° C)
 • Leukocyttalet överstiger normalt inte 12 x 109/L.

När remittera?

 • Remittering ska göras för att utesluta akut appendicit.

Behandling

Behandlingsmål

 • Observation med hänsyn till andra möjliga förklaringar.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen är sängvila och analgetika tills den kliniska bilden har lugnat sig.
 • I vissa fall kan det bli aktuellt att göra en explorativ laparotomi för att utesluta appendicit:
  • Vid fortsatta tvivel fyra till sex timmar efter den första observationen eller vid ihållande lokal ömhet är laparotomi indicerat
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Inflammerade lymfkörtlar i bukhålan

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons