Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Mikroskopisk kolit


Uppdaterad den: 2019-07-22
Författare: Andreas Münch, Överläkare gastroenterologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Magtarmkliniken
Uppdaterare: Mikael Lördal, Överläkare inom Gastroenterologi, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Mikroskopisk kolit
Annons

Bakgrund

 • Mikroskopisk kolit utgörs av de två tillstånden kollagen kolit och lymfocytär kolit.
 • Tillstånden karakteriseras av ihållande vattnig, oblodig diarré med normala eller nästan normala slemhinnor observerade vid koloskopi och utan röntgenologiska förändringar, men ganska typiska histopatologiska förändringar.

Epidemiologi

 • I Sverige är incidensen cirka 12/100 000 årligen.
 • Medianålder för insjuknande är 64 år (kollagen kolit) respektive 59 år (lymfocytär kolit), men 25 % av patienterna är yngre än 45 år.
 • Tillståndet finns oftast hos kvinnor (7,5:1 kollagen och 2,1:1 lymfocytär).

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till mikroskopisk kolit är okänd. Den vanligaste hypotesen är dock att tillståndet beror på en immunologisk reaktion på en mukosaskada hos predisponerade individer.
Annons
Annons

ICD-10

 • K52 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen.

Anamnes

 • Ihållande oblodig och vattnig diarré upp till 1–2 liter per dag.
 • Ofta diarré också på nattetid.
 • Förloppet är ofta intermittent, men ibland är det kontinuerligt eller undantagsvis enstaka episoder.
 • Patienter rapporterar runt 4–9 tömningar per dag.
 • Kan initialt uppfattas som akut gastroenterit, men till skillnad från en infektion kvarstår diarrén.
 • Buksmärtor förekommer hos ungefär hälften och gör att tillståndet kan förväxlas med IBS.

Kliniska fynd

 • Ofta gott allmäntillstånd.
 • Inga specifika diagnostiska fynd.

Utredning av mikroskopisk kolit

 • Koloskopi:
  • Oftast makroskopiskt normalt
  • Flera biopsier bör tas till mikroskopi eftersom utbredningen av inflammationen oftast är fläckvis
  • Vänstra kolonhalvan kan vara mindre intensivt angripen än höger och biopsier från bara vänster kolon missar cirka 10 % av fallen
 • Histopatologiska karakteristika:
  • Dessa är inte patognoma och kan förekomma vid olika inflammatoriska tillstånd i kolon.
  • I kombination med anamnesen och negativ eller nästan negativ koloskopi är det dock sällan någon tvekan om diagnosen
  • Kollagen kolit:
   • Kollagen avlagras som ett förtjockat subepitelialt band, och det finns en del intraepiteliala lymfocyter
   • I avgränsande områden har ytepitelet lossnat från basalmembranen
  • Lymfocytär kolit:
   • Stora mängder lymfocyter migrerar in i epitelet, men det finns ingen kollagenavlagring
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Koloninfektioner
 • Divertikelsjukdom
 • Bakterieöverväxt i tunntarmen
 • Amyloidos
 • Celiaki
 • Hypertyreos
 • Carcinoid
 • IBS

Behandling av mikroskopisk kolit

 • Tillståndet går ofta över av sig själv, varför beslut om aktiv behandling beror på graden av symtom

Egenbehandling

 • Att upphöra med koffeinhaltig dryck och NSAID-preparat har föreslagits.

Läkemedelsbehandling

 • Antidiarroikum:
  • Loperamid provas ofta i lindriga fall, men har aldrig studerats i en RCT
  • Klinisk erfarenhet tyder på att det ibland har effekt
 • Budesonid:
  • Är förstahandsval vid behov för behandling
  • Är en glukokortikoid med lokal verkan i tarmen och som bryts ner i levern och ger mindre systemiska biverkningar än andra glukokortikoider
  • 1 dospåse (9 mg) dagligen i upp till 8 veckor, avtrappande doser mot slutet
  • Efter utsatt behandling är det stor risk får recidiv inom 3 månader
  • Underhållsbehandling bör ibland övervägas
 • Kolestyramin?
  • Bildar gallsalter i avföringen och kan eventuellt provas
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Förloppet varierar med omväxlande förbättring och försämring hos 30–60 %.
 • Tillståndet går ofta spontant tillbaka inom några veckor, även om patienten kan ha svåra besvär.
 • Det finns ingen ökad risk för cancer eller dödlighet jämfört med den allmänna befolkningen.

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons