Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Subfrenisk abscess


Uppdaterad den: 2019-04-23
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Abscess under diafragma, oftast på höger sida.1
 • Den kan vara belägen längst bak eller längre fram i det subfreniska rummet.
 • Vanligtvis en postoperativ komplikation.

Etiologi och patogenes

 • En subfrenisk abscess kan uppstå som en komplikation till peritonit som har ursprung i perforerat ulkus, kolecystit eller appendicit.
 • Tillsammans med bäckenabscesser är detta den vanligaste postoperativa abscessen.2

Predisponerande faktorer

 • Gallvägskirurgi.

ICD-10

 • K65 Peritonit
  • K65.0 Akut peritonit
 • T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
  • T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

ICD-10 Primärvård

 • K65- Peritonit UNS
 • T88-P Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av abscess med ultraljud eller andra bilddiagnostiska metoder.

Differentialdiagnoser

 • Andra intraabdominala abscesser.

Anamnes

 • Oförklarlig feber av och till efter operation.
 • Ofta finns inga lokala symtom.
 • Det kan förekomma smärtor i nedre delen av bröstkorgen, eventuellt i axeln med förvärring av smärtan vid djup inandning.
 • Ömhet vid nedre revbenen baktill eller på framsidan ses också.

Kliniska fynd

 • Allmänpåverkan, feber och buksmärtor efter bukoperation.
 • Det kan finnas ödem i huden över bröstkorgens baksida.
 • Abscessen åtföljs ofta av pleuravätska och man hittar i så fall ofta dämpning basalt vid perkussion.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vanligtvis inte aktuellt, klinisk bild leder till sjukhusinläggning.
 • Eventuellt CRP och leukocyter som är förhöjda.
 • Temperaturmätning, hög feber är vanligt.

Andra undersökningar

 • En subfrenisk abscess påvisas bäst med ultraljud, alternativt CT eller MR.
 • En röntgenöversikt av övre buken och bröstkorgen leder ofta till rätt diagnos utifrån pleuravätska, låg eller ingen rörlighet i diafragma samt en subdiafragmatisk luftfylld kavitet med vätska.
 • Odling av var från dränerad abscess.

När remittera?

 • Inläggning vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Mål för behandlingen

 • Dränera abscessen

Allmänt om behandlingen

 • Små subfreniska abscesser kan försvinna utan behandling.
 • Kirurgisk behandling är regel.

Läkemedelsbehandling

 • Om nödvändigt kan antimikrobiella läkemedel utvärderas, förstahandsvalet är cefalosporin och metronidazol.

Annan behandling

Kirurgi

 • Större abscesser (minst 5 cm i diameter) måste dräneras perkutant under ultraljudsvägledning.
 • Öppen kirurgi kan i sällsynta fall bli nödvändig:
  • Kirurgiskt dränage förbehålls fall där perkutant dränage inte ger tillräckligt bra resultat eller om det inte är möjligt att erhålla dränage med hjälp av ultraljud
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons