Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Debatt: Vårdpersonal ska få testa på att ha tarmsjukdom i två dygn

För att öka kunskapen och medkänslan för de som lever med tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom låter nu Mag-tarmförbundet politiker och vårdpersonal testa på att leva med dessa sjukdomar i två dygn.


Publicerad den: 2019-03-13
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Debatt: Vårdpersonal ska få testa på att ha tarmsjukdom i två dygn
Annons

Crohns sjukdom och Ulcerös kolit är de två vanligaste formerna av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Fler än 50 000 svenskar lever idag med någon av sjukdomarna. IBD innebär att man har en kronisk inflammation i tarmens slemhinna, vilket leder till att man får ont i magen, diarré, blod i avföringen och går ner i vikt. Varför vissa drabbas av IBD är ännu inte kartlagt, men sannolikt är det flera faktorer som spelar in.

För personer som inte lever med en IBD-sjukdom kan det dock vara svårt att förstå hur det är. Därför låter nu Mag-tarmförbundet politiker, beslutsfattare och vårdpersonal testa på att leva med en IBD-sjukdom. 

Annons
Annons

Simuleringen pågår i två dygn

I en debattartikel i tidningen Metro berättar Mag-tarmförbundet att simuleringen kommer pågå under två dygn. Under simuleringen kommer deltagarna få meddelanden till sin mobil som leder dem genom olika situationer som kan uppstå för en IBD-patient. Några exempel som tas upp är att deltagarna till exempel ska bära inkontinensskydd, eller att de ska lägga sig på golvet på grund av plötsliga magsmärtor.

I debattartikeln listar även Mag-tarmförbundettre punkter som de vill att landets sjukvårdsansvariga ska ta tag i för att förbättra vården för IBD-patienter:

1. Att fler drabbade ska få en tidig diagnos och att vården tar unga med svåra magbesvär på allvar, då alltifrån skola, arbete, fritid och relationer påverkas av att vara styrd av magen och tarmarna.

2. Att patienter ska få vara mer delaktiga i val av behandling och att vården för IBD-patienter bör bli mer individanpassad.

3. Att IBD-vården ska bli mer jämlik över landet och att nya vårdalternativ ska bli tillgängliga för alla som behöver dem.

”I dag pratas det alltmer om att vården behöver se hela människan. Att låta sjukvårdsansvariga simulera IBD i två dygn hoppas vi ska kunna bidra till denna helhetssyn. Vi är övertygade om att kunskap, förståelse och medkänsla är viktigt för att politiker och andra ansvariga ska kunna ta goda och välgrundade beslut”, skriver Mag-tarmförbundet i debattartikeln.


 Om simuleringen - In Their Shoes:
  • De som deltar i simuleringen gör det genom en app, ett fysiskt ”kit”, samt olika uppdrag som ska utföras. Andra inslag i simuleringen är att skådespelare ringer upp och agerar vänner och anhöriga.
  • Under simuleringen lever deltagarna sina egna ”vanliga” liv med jobb och fritid.
  • Simuleringen genomförs individuellt, men alla deltagare genomför den samtidigt under två dygn, 12–13 mars 2019. Ett frivilligt uppstarts- och avslutsmöte hålls på Mag- och tarmförbundets kansli i Stockholm.
  • Efter simuleringen kommer man kunna ta del av några av deltagarnas berättelser på Mag- och tarmförbundets hemsida.

    Källor

  • Metro - https://www.metro.se/artikel/debatt-därför-låter-vi-svenska-politiker-leva-med-magsjukdom-i-två-dygn

Annons
Annons
Annons

Annons