Det gav bättre överlevnad vid spridd levercancer

För första gången har en annan metod än standardbehandlingen resulterat i bättre överlevnad hos patienter med framskriden levercellscancer. Men resultaten lämnar vissa frågetecken efter sig. Peter Nygren, professor i onkologi vid Uppsala universitet, kommenterar studien i Dagens Medicin.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-06-10
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Metoden som testades i studien innebär en kombination av en immuncheckpoint- och en angiogeneshämmare, vilken gav bättre prognos vid spridd levercancer, jämfört med standardbehandling med tyrosinkinashämmaren sorafenib.

– Studien är välgjord och det är imponerande effektstorlekar man ser på flera parametrar, till gagn för den här kombinationen. Så det är möjligt att klinisk praxis kan ändras av detta, säger Peter Nygren, professor i onkologi vid Uppsala universitet, till Dagens Medicin.

LÄS ÄVEN: 3 oväntade levercancerpatienter

Många med levercancer orsakad av hepatit B och C

Över 500 patienter med inoperabel primär levercellscancer har deltagit i studien, vilka lottades antingen till att få den nya kombinationsbehandlingen eller standardbehandling.

Efter ett års behandling var 67,2 procent av patienterna i kombinations-gruppen i livet, jämfört med 54,6 procent i kontrollgruppen. Medianen för den progressionsfria överlevnaden var 6,8 månader jämfört med 4,3 månader.

Annons
Annons

Resultaten finns bublicerade i tidskriften New England Journal of Medicine. Dock finns det flera faktorer som får Peter Nygren att ifrågasätta resultatens kliniska relevans.

Till exempel antyder forskarnas data att resultaten var densamma oavsett om cancern var hepatitorsakad eller inte. Samtidigt hade en förhållandevis stor del av studiedeltagarna cancer orsakad av hepatit B och C, jämfört med hur det ser ut i Sverige, berättar Peter Nygren för tidningen.

Betydelsen av leverfunktion är oklar

Ett annat skäl till att tolka resultaten med försiktighet är att deltagarna i kontrollgruppen fick starta på en hög dos av sorafenib, vilket kan orsaka biverkningar och därav avbruten behandling.

En begränsning som forskarna själva lyfter fram är att även patienter med näst intill normalt leverfunktionsstatus deltog i studien.

Annons
Annons

Levercellscancer – hepatocellulärt carcinom

Varje år drabbas omkring 400 till 500 personer i Sverige av hepatocellulärt carcinom, HCC. En vanlig orsak till sjukdomen är kronisk leversjukdom, särskilt virushepatit.

Om allmäntillståndet hos en patient med cirros snabbt och oväntat försämras ska hepatocellulär cancer misstänkas. Läs mer i NetdoktorPro:s medicinska översikt om hepatocellulärt carcinom.

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/06/09/kombo-gav-battre-overlevnad-vid-spridd-levercancer/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons