IBD-app minskade antalet besök i öppenvården

I en studie bland nederländska IBD-patienter kunde man se att tack vare en applikation på mobilen minskade antalet besök i öppenvården, rapporterar Dagens Medicin. 


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2017-09-04
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

IBD-patienterna fick via appen följa sitt sjukdomsförlopp. I den randomiserade studien deltog 900 personer, varav hälften fick tillgång till appen och andra hälften fick ta del av traditionell behandling, det vill säga tidsbokade besök hos vårdcentral eller sjukhus.

Den grupp av IBD-patienter som fick tillgång till appen fick regelbundet svara på frågor om sin sjukdom, behandling och om andra faktorer så som rökning, oro, ångest, fysisk aktivitet och stress, skriver Dagens Medicin.

Vårdpersonal granskade inrapporterad data minst två gånger dagligen och när systemet registrerade avvikelser eller försämringar hos en patient, blev patienten kontaktad inom två dagar.

Annons
Annons

Studien pågick i 12 månader och resultaten visade att IBD-patienterna som fått använda applikationen hade besökt gastroenterolog eller sjuksköterska i snitt 1,6 gånger jämfört med 2.3 gånger bland gruppen som fått traditionell behandling. Patienterna hade också en bättre följsamhet till sin medicinering och behövde färre telefonkonsultationer.

Tekniska hjälpmedel har stor potential att avlasta öppenvården och ge patienterna bättre förutsättning för bra vård. Det säger Thomas A Ullman, professor i gastroenterologi och Ashish Atreja, specialist i gastroenterologi, i en kommentar till studien skriver Dagens Medicin.

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/01/ibd-patienter-hjalpta-av-vard-via-natet/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons