Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ökad dödlighet hos barn med IBD

Barn med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har förhöjd risk att dö, både när de är unga och senare i livet, det visar en studie från Karolinska Institutet.


Publicerad den: 2018-10-19
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Genom att använda sig av svenska patientregistret, mellan åren 1964 och 2014, har forskare från Karolinska Institutet identifierat patienter med IBD. Med hjälp av denna data jämförde sedan forskarna dödligheten hos cirka 9 400 barn med IBD, med dödligheten hos andra barn.

Resultatet visar att barn som insjuknat i IBD för 18 års ålder har tre-till femdubblad dödlighet, jämfört med personer utan inflammatorisk tarmsjukdom. Detta gällde både under barn-och ungdomsåren och även senare i livet. Det skulle motsvara 2,2 år kortare livslängd bland individer som man följde till 65-årsdagen.

 

Risken högre hos vissa

– Man ska komma ihåg att vi pratar om små skillnader i antal dödsfall. De allra flesta unga människor med inflammatorisk tarmsjukdom dör inte tidigare än sina jämnåriga, men några få individer med svår sjukdom och svåra komplikationer, som till exempel cancer, gör att den relativa risken blir väldigt hög, säger Ola Olén, överläkare och forskare vid institutionen för medicin på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

– Det är viktigt att individer som får sin diagnos i barndomen följs upp noggrant. De som verkar ha extra stor nytta av att följas noga för att undvika död på grund av cancerutveckling i tarmen är barn med ulcerös kolit som dessutom har den kroniska leversjukdomen primär skleroserande kolangit, säger Ola Olén.

 Har kopplats till flera typer av cancer

IBD hos vuxna har tidigare kopplats till något kortare livslängd och anses ofta ha ett mer aggressivt sjukdomsförlopp hos barn än hos vuxna. Inflammatorisk tarmsjukdom har också kopplats till flera typer av cancer.

Men studier där man kunnat se hur livslängden påverkas av ett tidigt insjuknande har dock saknats. Det har även saknats studier som klargör om införandet av moderna läkemedel har haft någon inverkan på dödligheten, skriver Karolinska Institutet i pressmeddelandet.

– Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom har förbättrats avsevärt sedan 1960-talet, bland annat använder vi nu ofta nya typer av immunmodulerande läkemedel. Vi kunde dock inte se att dödligheten har minskat i och med de nyare läkemedlen, säger Ola Olén, i pressmeddelandet.

Annons
Annons

Studien från Karolinska institutet har publicerats i tidskriften Gastroenterology.

    Källor

  • Karolinska institutet - https://ki.se/nyheter/okad-dodlighet-hos-barn-med-inflammatorisk-tarmsjukdom

Annons
Annons
Annons

Annons