Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Geriatrik

Så går det med efterfrågade vaccinationsprogrammet

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre har visat goda resultat i bland annat Storbritannien – det sparar både liv och resurser. Trots stor efterfrågan finns det fortfarande inget motsvarande program i Sverige och frågan är varför.


Lovisa
Publicerad den: 2020-12-30

Så går det med efterfrågade vaccinationsprogrammet
Annons

Influensa, lunginflammation (pneumoni) och bältros orsakar stort lidande, inte minst bland äldre. En person som drabbas av bältros blir sällan helt återställd och kan tvingas leva med både smärta och medicinering livet ut.

Många känner inte till hur allvarligt bältros är, och inte heller att vaccin finns. Okunskapen är ett stort problem och leder till att onödigt många drabbas och lider i onödan.

– Skulle folk veta hur allvarligt bältros är skulle fler vaccinera sig, menar Lars Lindqvist, professor vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet.

Annons
Annons

Andra länder som förebild

I flera länder såsom Storbritannien och även i Danmark finns nationella, kostnadsfria vaccinationsprogram mot både influensa, pneumokocker och bältros, och som bidrar till att fler äldre väljer att vaccinera sig.

Pauline MacDonald, som tidigare var ansvarig för nationella vaccinationsprogram i Storbritannien menar att den belastning som sjukdomen riskerar att ge kan kosta mer än en engångsdos av vaccin. Och det är de många som håller med om även i Sverige.

Motiverat även i Sverige

– Vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros är i hög grad motiverat. Det skulle ge tydliga effekter hos både vaccinerade med hög täckningsgrad, minskat lidande samt lägre kostnader, säger Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Särskilt viktigt är det nu under pandemin att personer som ingår i riskgrupp vaccinerar sig mot influensa, inte minst för att minska trycket på vården.

Annons
Annons

Under 2020 godkändes dessutom ett inaktiverat influensavaccin med högre dos virusprotein för personer 65 år och äldre. Högdosvaccinet produceras på samma sätt som influensavaccinerna som innehåller en vanlig dos enligt ovan och är även de äggbaserade. Detta vaccin kommer i år främst vara tillgängligt i ett fåtal regioner på särskilda boenden för äldre.

Regeringens krafttag under pandemin

I pandemins spår har mycket fokus legat på att ta fram vaccin för att bromsa smittspridningen. Regeringens besked har varit kraftfulla, vilket i relation till den visade passiviteten i frågan om vaccinationsprogram väckt känslor bland pensionärsorganisationer.

Svårt att jämföra olika sjukvårdssystem

Men trots att många ser Storbritannien som en förebild i frågan är det inte helt okomplicerat att bara ta efter strategin. Pauline MacDonald poängterar att programmet fungerar i Storbritannien men inte nödvändigtvis utanför.

– Det är inte så enkelt att Sverige bara kan adoptera exakt vårt program. Varje land måste se över sitt eget system, identifiera problemen och vidta åtgärder därefter, säger hon.

Även Sveriges Statsepidemiolog Anders Tegnell anser att det är svårt att jämföra två olika sjukvårdssystem, men att det självklart är viktigt att se över åtgärder och efterfrågan för vaccination.

Förslag om vaccination mot influensa och pneumokocker

Under 2016 utredde Folkhälsomyndigheten frågan om ett vaccinationsprogram för äldre. Slutsatsen blev att vaccination mot influensa och pneumokocker till personer över 65 år minskar smittspridning eller sjukdomsbörda och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Myndighetens förslag till regeringen är att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinerna kostnadsfritt och oberoende av vilken region man bor i.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

“Sverige har tidigare varit ett föregångsland för vaccinationsprogram, och vi har alla förutsättningar att återta den positionen.” Det skriver ledare för pensionärsorganisationer och vaccintillverkare i en debattartikel i Dagens Nyheter, som publicerades under hösten 2020. Nu hoppas de att regeringen tar beslut i frågan och inför ett vaccinationsprogram för äldre.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.