Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Geriatrik

Munhälsa för äldre


Uppdaterad den: 2024-05-30

Annons

Bakgrund

 • Munhälsan har inte bara betydelse för risken för sjukdomar utan även för den allmänna hälsan och livskvaliteten.

Epidemiologi

 • Tandhälsan hos äldre har successivt förbättrats i mått av antal kvarvarande tänder.
 • I Sverige har nu omkring 60 % av befolkningen i åldern 80–89 år 20 eller fler egna tänder
 • Förekomsten av karies har också ökat i takt med att antalet egna tänder ökat.

Etiologi och patogenes

 • Bakomliggande sjukdomar, allmän hälsa och skörhet, till exempel:
  • Kognitiv svikt och/eller motoriska svårigheter kan göra det svårt att sköta munvård och försämrad munmotorik kan försämra rensning, av tuggytorna ”oral clearence”
 • Muntorrhet är ofta biverkan av läkemedel och kan minska aptit, ge tugg- och sväljsvårigheter och ökad risk för karies
 • Undernäring kan ge ökad risk för slemhinnepåverkan.
 • Implantat, lagningar och dylikt kan försvåra förutsättningarna för god munhygien.
 • Karies och dess komplikationer är associerat med kardiovaskulär sjukdom, demens och förtida död men sambanden är inte fullständigt klarlagda:
  • Samband mellan tandförlust samt kardiovaskulär sjukdom och demens kan vara kopplat till parodontit och bakterieinducerad inflammation och även mindre social aktivitet och försämrad nutrition
  • Försämrad tuggfunktion skulle också kunna bidra till minskat blodflöde och nervstimuli till hjärnan och ökad risk för demens
Annons
Annons

ICD-10

 • K02 Tandkaries
 • K03 Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader
 • K04 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
 • K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
 • K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott
 •  

Behandlingsmål för munhälsa hos äldre

 • Alla äldre ska ha en acceptabel munhälsa som är så bra som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.
 • Inom vård och omsorg är det viktigt att uppmärksamma behovet av tandvård och munhälsa.
 • Socialstyrelsen rekommenderar strukturerad bedömning av munhälsan och av ätproblem med prioritet hos personer med demenssjukdom:
  • Tre frågor kan användas för att uppmärksamma behovet av tandhälsa:
   1. Har du träffat någon tandläkare de senaste två åren?
   2. Har du besvär från munnen eller vet du om något som är trasigt i din mun?
   3. Är det något du undviker att äta för att det är svårt att tugga eller svälja?
  • Avsaknad av tandläkarkontakt eller jakande svar på fråga 2 och 3 bör föranleda en remiss
   för bedömning
 • För strukturerad bedömning av munhälsa rekommenderas Revised Oral Assessment Guide (ROAG) som ingår i kvalitetsregistret Senior alert, vårdprevention för äldre över 65 år i vård och omsorg.

Egenbehandling

 • Information om/instruktion i egenvård
 • Bra kost för att förebygga undernäring och minska risk för karies, undvik småätande och socker.
 • Bra munhygien, tandborstning, rengöring av proteser
 • Fluor i form av tandkräm och/eller munskölj

Tandvårdsstöd

 • De som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser har möjlighet att få munhälsobedömning samt nödvändig tandvård enligt § 8 a tandvårdslagen (1985:125).
 • Munhälsobedömning:
  • Bedömning av tandhygienist eller tandläkare
  • Behovet bedöms av kommunen
 • Nödvändig tandvård:
  • Nödvändig tandvård för att kunna äta tala och slippa smärta debiteras då som sjukvård och ingår i högkostnadsskyddet
  • För nödvändig tandvård krävs ett intyg som kan utfärdas av biståndshandläggare, sjuksköterska eller personal i kommunen
 • Särskilt tandvårdsbidrag:
  • Vid vissa bakomliggande sjukdomar och tillstånd samt långvarig behandling som ger muntorrhet eller immunosuppression kan man ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag
  • Behovet bedöms av tandläkare eller tandhygienist men kan behöva styrkas av underlag från sjukvården
Annons
Annons

Behandling

 • Regionen ska ha rutiner för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och att de erbjuds nödvändig tandvård

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.