Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Geriatrik

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom

För att förbättra vården och omsorgen av demenssjuka krävs vidareutbildning för personalen, att de äldre får tillgång till dagverksamhet och trivsammare måltider, även de som bor kvar hemma. Det skriver Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna som uppdaterades hösten 2017.


Publicerad den: 2017-12-13

Läs de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom här.

nationella riktlinjer10Enligt ny forskning lever idag cirka 130 000–150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. En motsvarande siffra för antal nyinsjuknade saknas på grund av bristande forskning men uppskattningsvis handlar det om 20 000-25 000 personer per år.

Vårdinsatsernas fokus är enligt de nationella riktlinjerna att underlätta vardagen för den drabbade, liksom för de närstående, för att få en så god livskvalitet som möjligt. Sjukvården ska ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som syftar till att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö. Det handlar även om att ta hänsyn till de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen.

Socialstyrelsen rekommenderar bland annat utbildningsinsatser till vård och omsorgspersonal samt att alla med demens ska få tillgång till dagverksamhet och trivsammare måltider, även de som bor kvar hemma. Något som är av stor betydelse då antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.