Aldrig försent att börja träna
Nyhet | Geriatrik

Aldrig försent att börja träna

Örebro universitet satsar på forskning om äldre och hur fysisk aktivitet kan hjälpa människor till ett friskare liv. En ny studie visade att kvinnor över 65 år får starkare lungor och hjärta när de börjar träna, enligt ett pressmeddelande från universitetet. 


Publicerad den: 2019-10-25
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Annons

Doktoranden Jort Veens har studerat hur fysisk aktivitet i olika perioder i livet påverkar äldre kvinnors fysiska hälsa. 

– Uppfyller man Världshälsoorganisationens rekommendationer för fysisk aktivitet och rör på sig minst 150 minuter i veckan, har det positiva effekter på fysisk kondition, säger han i ett uttalande.

Annons
Annons

Totalt deltog 107 kvinnor i åldrarna 65 till 70 år i studien. Resultaten visade att det inte spelar någon roll om personerna är fysisk aktiva idag, eller varit fysiskt aktiva tidigare i livet. 

 – Det är inte försent att börja träna som äldre. Fysisk aktivitet är bra för fysisk kondition även hos vuxna som tidigare inte har rört på sig i så stor utsträckning, förklarar Jort Veen.

Läs även: Långvarig smärta hos äldre

Annons
Annons

Kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre

En annan studie som är på gång handlar om äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Doktoranden Elin Lundin undersöker hur vanligt det är att personer över 65 år har både nedsatt syn och hörsel. Hon tittar även på vilka diagnoser som är bakomliggande samt vilka rehabiliteringsinsatser personerna har blivit erbjudna vid tre kliniker i Örebro och Värmlands län. 

– Vi vet att antalet äldre som utvecklar en kombinerad syn- och hörselnedsättning ökar efter 65 års ålder, säger Elin Lundin i pressmeddelandet. 

Studien är ännu inte färdigställd, men de preliminära resultaten visar att 0,08 procent av Sveriges befolkning över 65 år lever med kombinerad svår syn- och hörselnedsättning. Resultaten visar även att de vanligaste rehabiliteringsinsatserna som personerna blivit erbjudna var tekniska hjälpmedel. Av samtliga deltagare i studien intervjuades 20 personer för att få en bild av deras egen upplevelse. 

– Målet är en bättre anpassad rehabilitering som inte fokuserar på synnedsättning och hörselnedsättning för sig, utan på helheten. Jag hoppas att det kommer att leda till förbättrad livskvalitet för äldre personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning, säger Elin Lundin.

 Läs mer om fortbildningar hos NetdoktorPro här.

    Källor

  • Örebro universitet - https://www.oru.se/nyheter/aldrig-forsent-att-borja-trana--senaste-inom-aldreforskningen-presenterades/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons