Nyhet | Geriatrik

Fler äldre tar fler än tio läkemedel

Samtidigt som färre olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre ökar antalet mediciner hos denna patientgrupp. Fler än var tionde person över 75 år ordineras tio läkemedel samtidigt.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-01-25
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Att samtidigt använda tio eller fler läkemedel kallas polyfarmaci och är en välkänd riskfaktor för vårdskador och sjukhusinläggning. Patienter som tar mellan sex och tio läkemedel om dagen löper nästan dubbelt så hög risk för att drabbas av någon allvarlig läkemedelsbiverkning, jämfört med patienter med fem eller färre läkemedel. Så pass många läkemedel är följaktligen en indikation på att en patients hela läkemedelslista inte gåtts igenom ordentligt. Trots detta får 10,7 procent av alla personer som är 75 år och äldre tio läkemedel eller fler samtidigt, vilket är en klar ökning sedan 2005. Detta framgår i Socialstyrelsens rapport Säker vård.

Ökningen torde bland annat bero på en ökad medellivslängd, skriver Socialstyrelsen, men kan även ha orsaker som handlar om hur väl vården fungerar. Kvinnor tenderar, i högre utsträckning än män, till att få fler än tio samtidiga läkemedel. Detta gäller hela Sverige men siffran skiljer sig åt mellan landstingen.

Annons
Annons

___________________________________________________________________________

Polyfarmaci drabbar ofta patienter med nokturi. Uppdatera dina kunskaper genom vår läkarutbildning om nokturi här

    Källor

  • Läkemedelsvärlden - http://www.lakemedelsvarlden.se/fler-aldre-an-tidigare-far-mer-an-tio-lakemedel-samtidigt/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons