Nyhet | Geriatrik

Så kan sjukvården minska lidande vid livets slut

Varannan person på särskilt boende upplever smärta, andnöd eller ångest under sina sista dagar i livet, enligt en ny avhandling vid Umeå universitet. Det kan dock lindras med rätt åtgärder inom vården.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-12
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Ett sätt att öka kvaliteten på den sista tiden i livet kan vara att det finns ordination på injektioner med läkemedel förberett att snabbt sätta in vid behov för att lindra symtom med smärta, illamående och ångest, säger Sofia Andersson som står bakom avhandlingen.

Hon har utgått från både kvalitativa och kvantitativa studier, däribland frågeformulär bland cirka 200 närstående till personer i livets slutskede och en registerstudie från Svenska palliativregistret med närmare 23 000 dödsfallsenkäter besvarade av vårdpersonal.

Läs det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede här.

Skattningar av smärtan

Annons
Annons

Resultaten pekar generellt på hög vårdkvalitet i livets slutskede genom bra omhändertagande på särskilda boenden. Samtidigt upplevde ungefär varannan av de döende smärta, andnöd eller ångest. Något som skulle kunna lindras med rätt behandling. Resultaten visar nämligen ett tydligt samband mellan ordinerade injektioner vid behov och symtomlindring förutom förberedda injektioner. Även instrument för att göra skattningar av smärtan samt munhälsobedömningar visade sig vara framgångsrikt.

– Att just bedömning av munhälsan kan ha betydelse hänger sannolikt samman med att man då rent allmänt ägnar patienten extra uppmärksamhet eller att enheterna har en fungerande palliativ vård, säger Sofia Andersson.

I sin avhandling visar hon också att en standardiserad vårdplan som exempelvis den så kallade Liverpool-modellen, LCP, kan vara ett sätt att minska lidande vid livets slut.

    Källor

  • Umeå universitet - http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/strukturerade-atgarder-kan-brminska-lidande-vid-livets-slut.cid289248

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons