Nyhet | Geriatrik

Två av tre osäkra på om de tillhör en riskgrupp för lunginflammation

Lunginflammation är en allvarlig luftvägsinfektion och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Trots det är människors kännedom kring sjukdomen bristande. Många vet inte huruvida de tillhör en riskgrupp och lika många är osäkra på om det går att vaccinera sig mot lunginflammation.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-11-07
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Lunginflammation är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna. Tillståndet gör att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter. Lunginflammation är en allvarlig och i värsta fall livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige och mellan 20 och 40 procent av de drabbade behöver sjukhusvård. I Sverige ökar sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation. Risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Ändå är många osäkra på om de löper ökad risk för att drabbas av lunginflammation. Enligt en ny omfattande Novusundersökning är 70 procent osäkra på huruvida de tillhör en riskgrupp för lunginflammation. Förutom äldre ökar risken för lunginflammation bland personer med kronisk sjukdom som astma, KOL, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Drygt hälften av denna patientgrupp drabbas minst någon gång i livet av lunginflammation.

Rekommendationer till riskgrupper

Annons
Annons

Vidare visar Novusundersökning att endast en av tre känner till att det går att vaccinera sig mot lunginflammation. I september 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer kring pneumokockvaccination som berör alla som är 65 år och äldre samt med vanliga kroniska sjukdomar. Även rökare och personer med alkoholmissbruk rekommenderas vaccination. Genom att vaccinera sig kan man uppnå immunitet mot pneumokocker och minska risken för svårbehandlade infektioner och behovet av penicillin.

Varannan person var positiv till att vaccinera sig i samband med influensan och bland riskgrupperna äldre och kronisk sjuka var siffran högre. På närmaste vaccinationsmottagning kan man få veta mer om lunginflammation och vaccination och hur man kan uppdatera sitt skydd.

Fem tips för glada lungor!

Annons
Annons

Det finns några enkla knep för hur man kan rå om sina lungor lite extra.

  1. Sluta röka och var måttlig med alkohol. Då minskar du risken att drabbas av lunginflammation.
  2. Var vardagsaktiv. Andningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet såsom promenader, simning, gympa och trädgårdsarbete.
  3. Stressa ner. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra dig mer infektionskänslig. Eftersträva balans och lugn i vardagen. Andas djupt med magen istället för högt uppe med bröstkorgen.
  4. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och munnen med händerna. Då minskar du smittorisken i förkylnings- och influensatider.
  5. Vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker) – om du tillhör en grupp som har ökad risk att drabbas.

Källa: 1,6 Miljonerklubben

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons