Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Akut fettlever under graviditet


Publicerad den: 2013-05-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Graviditetsspecifikt tillstånd med akut utveckling av fettlever och multiorgansvikt.

Förekomst

 • Incidens:
  • Från 1 fall per 10 000 födslar till 1 fall per 15 000 födslar1
  • Cirka tio fall per år i Sverige

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd, sjukdomen är inte relaterad till annan leversjukdom.
 • Defekt fettsyreoxidation (familjär brist på långkedjig 3-hydroxi-CoA-dehydrogenas (LCHAD) i mitokondrierna av fetoplacentär sida kan disponera för akut fettlever.
 • Det påvisas infiltrering i leverceller av fettpartiklar i form av mikrovesikler.

Predisponerande faktorer

 • Inga kända.
 • Något ökad risk för återfall i efterföljande graviditeter.

ICD-10

 • O26.6 Leverrubbning under graviditet

ICD-10 Primärvård

 • O269P Annat tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Leversvikt, kliniskt och biokemiskt, under tredje trimestern under graviditeten.

Differentialdiagnoser

 • HELLP-syndrom (hemolys, lågt antal blodplättar, förhöjda leverenzymer):
  • Kan vara svårt att skilja från akut fettlever
 • Svår preeklampsi.
 • Intrahepatisk (obstetrisk) kolestas.
 • Hemolytiskt-uremiskt syndrom.
 • Trombotisk trombocytopen purpura.
 • Hepatit (viral hepatit och autoimmun hepatit).

Anamnes

 • Sjukdomsutveckling från några dagar och upp till en till två veckor.
 • Sjukdomskänsla med illamående, kräkningar och buksmärtor.
 • Klåda.
 • Efter hand anorexi och utveckling av gulsot.
 • Blödningar från underliv eller mag-tarmkanal.
 • Hudblödningar.

Kliniska fynd

 • Medtaget/försvagat allmäntillstånd.
 • Ikterus.
 • Ofta förhöjt blodtryck och tecken på preeklampsi.
 • Efter hand utveckling av multiorgansvikt: leversvikt, DIC, njursvikt, encefalopati.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • HB – lågt.
 • ALAT, ASAT, bilirubin:
  • Som regel förhöjt tidigt i förloppet
 • Blodplättar – ofta minskat antal.
 • Leukocyter – förhöjt.
 • Blodsocker – lågt.

När remittera?

 • Akut inläggning vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Livshotande tillstånd där en snabb och avancerad behandling kan vara livräddande för både moder och barn.

Allmänt om behandlingen

 • Snabb förlossning.
 • Allmän intensivvård.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlat är detta ett tillstånd med mycket hög dödlighet för både moder och barn.

Prognos

 • Det rapporteras en dödlighet hos modern i intervallet 7–18% (var tidigare 70–80 %).
 • Prognosen förbättras med tidig diagnos och förlossning, och intensiv behandling av multiorgansvikt:
  • De flesta som överlever får inga bestående men
 • Perinatal dödlighet för barn anges till 9–23 %.2

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons