Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Bakteriell vaginos


Uppdaterad den: 2023-05-22

Annons

Bakgrund

 • Störning i vaginal bakterieflora, där den normala mjölksyrabakteriefloran ersätts av anaeroba bakterier.
 • Kan orsaka flytningar med obehaglig lukt, men cirka 50 % av dem med påvisad bakteriell vaginos (BV) är symtomfria.

Epidemiologi

 • Bakteriell vaginos är den vanligaste orsaken till onormala flytningar hos fertila kvinnor.
 • Prevalensen i Europa är 5–25 %.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet karakteriseras av brist på mjölksyrabakterier och en stor ökning av antalet vaginala anaeroba bakterier (Gardnerella vaginalis, Prevotella species, Mobilincus species med flera). Detta leder till ett pH i vagina >4,5.
Annons
Annons

ICD-10

 • N76 Annan inflammation i vagina och vulva
  • N76.0 Akut vaginit
  • N76.8 Annan specificerad inflammation i vagina eller vulva

Anamnes

 • Symtomen är sällan särskilt uttalade och tillståndet är asymtomatiskt hos 50 %.
 • Det dominerande besväret är en tunn flytning som luktar.

Kliniska fynd

 • Grågula, homogena, tunnflytande, i vissa fall skummande, flytningar.
 • Obehaglig lukt.
 • Som regel ingen uppenbar vulvit eller vaginit.

Utredning av bakteriell vaginos

 • Amsels kriterier: 3 av 4 kriterier ska vara uppfyllda:
  • Tunna, homogena, gråvita, illaluktande flytningar
  • pH >4,5 (finns hos upp till 90 %)
  • Positivt snifftest (fisklukt). Tillsätt 1 droppe 10 % KOH till flytningen på objektglaset/spekulumet
  • Påvisning av clue cells (vaginala epitelceller täckta med bakterier, ses vid 40x förstoring efter förberedelse med flytning + 1 droppe saltlösning)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Vulvovaginit hos äldre.
 • Candidavaginit.
 • Trichomonas vaginit.
 • Klamydia.
 • Gonorré.
 • Främmande kropp (till exempel kvarglömd tampong).
 • Cervixcancer.

Behandling av bakteriell vaginos

 • Oavsiktligt upptäckt bakteriell vaginos hos asymtomatiska kvinnor ska inte behandlas.
 • Hos symtomatiska är behandlingseffekten kortvarig hos omkring en tredjedel och en ny kur kan vara aktuell, eventuellt iterera receptet.
 • Partnerbehandling är aktuellt om kvinnlig partner, annars inte indicerat, troligen inte heller vid återfall.
 • Gravida kvinnor med symtomatisk bakteriell vaginos ska behandlas så tidigt som möjligt i graviditeten, se även Bakteriell vaginos, INFPREG.

Läkemedelsbehandling

 • I första hand lokalbehandling:
 • I andra hand metronidazol per os 400 mg x 2 i 7 dagar.

Komplikationer

 • Prematur förlossning:
  • Det finns övertygande data som talar för ett samband mellan bakteriell vaginos och graviditetskomplikationer som sent missfall, för tidig vattenavgång och prematur förlossning – men ett kausalsamband har inte kunnat påvisas
 • Ökad risk för infektioner efter kirurgiska ingrepp (hysterektomi, spiralinsättning, abort).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är god, men återfall efter behandling är vanligt:
  • Cirka 30 % återfall inom 3 månader
  • Cirka 50 % inom 12 månader

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.