Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Cervicit


Uppdaterad den: 2023-05-22

Annons

Bakgrund

 • Inflammation i cylinderepitelet i cervix med purulent endocervikalt exudat och/eller lättblödande endocervix som ofta är orsakat av bakterie- eller virusinfektion.

Epidemiologi

 • Prevalensen av cervicit varierar mycket på grund av att det inte finns tydliga diagnostiska kriterier.

Etiologi och patogenes

 • Cervicit kan vara infektiös eller icke-infektiös, akut eller kronisk.
 • I många fall är det inte möjligt att identifiera infektiös orsak till cervicit.
 • Infektiösa orsaker:
  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorrheae
  • Mycoplasma genitalium:
   • Ger uretrit och cervicit och kan även leda till komplikation med endometrit, salpingit och tubarfaktorinfertilitet
  • Mindre vanliga patogener är:
   • Genitalt herpesvirus, HSV-1 och HSV-2
   • Trichomonas vaginalis
   • Grupp A-streptokocker
  • Överväxt av vaginala anaeroba bakterier (bakteriell vaginos)
 • Icke-infektiösa orsaker:
  • Slemhinneskada
  • Främmandekropp
  • Malignitet
  • Strålskada
  • Kemisk irritation (till exempel latex eller spermiehämmande gel)
  • Kontaktallergi
  • Inflammatoriska systemsjukdomar (Behçets sjukdom, Lichen planus)
Annons
Annons

ICD-10

 • N72 Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen

Anamnes

 • Många kvinnor är asymtomatiska.
 • Klamydia:
  • Omkring 60–80 % av kvinnorna har inga symtom
  • De vanligaste symtomen är flytningar, uretritsymtom med miktionssveda och blödningsrubbningar (samlagsblödning, mellanblödning) 
 • Gonorré:
  • >50 % är asymtomatiska
  • Cervicit är den vanligaste manifestationen av gonorré
 • Mycoplasma genitalium:
  • Orsakar främst uretrit och cervicit
  • Liknar besvären vid klamydiainfektion med flytningar.
  • Majoriteten har dock inga symtom
 • Herpesvirus:
  • Kan ge akuta besvär med blåsor och sår i underlivet. Cervix är ofta infekterad framför allt vid primärinfektion

Kliniska fynd

 • Cervix kan vara normal eller röd, ödematös och lättblödande, eventuellt med mukopurulent sekret från den yttre livmodermunnen.
 • Bimanuell palpation vid misstanke om akut bäckeninfektion:
  • Uterus öm och speciellt utlöses smärta vid ruckning av cervix. Ömhet och eventuell utfyllnad i adnex

Utredning av cervicit

 • Mukopurulent sekret från cervix
 • Röd, ödematös eller inflammerad, lättblödande cervix
 • Påvisning av patogena mikrober i cervix:
  • Chlamydlia trachomatis:
   • Påvisas med genteknologisk metod (LCR/PCR-tester). Prov tas från vagina (kan tas av patienten själv) eller cervix
  • Neisseria gonorrheae:
   • Påvisas med PCR-test. Numera finns kombinationstesttest klamydia/gonorre
   • Prov tas från cervix och uretra, eventuellt från anus och svalg
   • Positivt PCR ska kompletteras med odling för resistensbestämning
   • Prov från cervix och uretra sänds i transportmedium med kol till laboratoriet
  • Mycoplasma genitalium:
   • PCR-test från cervix eller vagina
 • Herpesvirus:
  • Kan påvisas med PCR-test eller virusodling från blåssekret
 • Provtagning med CRP är aktuellt vid allmänsymtom och misstanke om akut bäckeninfektion.
 • hCG-test för att utesluta graviditet bör utföras frikostigt:
  • Graviditet leder till rodnad och ändrat utseende av cervix
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • STI:
  • Klamydia
  • Gonorré
  • Mycoplasma genitalium
  • Trichomonas vaginalis
  • Herpes genitalis
 • Cervix dysplasi
 • Cervixcancer
 • Vaginal atrofi

Behandling av cervicit

Allmänt

 • Påbörja behandlingen innan odlingssvar vid akuta besvär och mukopurulent flytning från uretra eller cervix.
 • Vid kroniska besvär inväntas provsvar innan behandling påbörjas.
 • Vid tecken på akut bäckeninfektion eller salpingit bör gynekolog kontaktas.
 • Gonorré remitteras till specialiserad vård för smittspårning, behandling och uppföljning. Klamydia ska också smittspåras, men kan göras inom primärvård.
 • Klamydia och gonorré är klassade som allmänfarliga sjukdomar. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen (SmiNet)

Ospecifik uretrit/cervicit

 • Det saknas evidens för att antibiotikabehandla alla kvinnor med cervicit där samtliga STI-prover är negativa.

Klamydia

 • Vid okomplicerad genital klamydiainfektion:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka är förstahandsalternativ
  • Vid stark UV-exposition, exempelvis under sommaren
   i Sverige eller vid solsemester utomlands, kan peroralt
   lymecyklin 300 mg × 2 i 10 dagar eller peroralt oxitetracyklin 250 mg 2 × 2 i 10 dagar ges
 • Vid extragenital klamydiainfektion, inklusive konjunktivit:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka
 • Vid salpingit i öppenvård:
  • Doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 2 veckor tillsammans med metronidazol 400 mg × 2 peroralt i 10 dagar
  • Vid stark misstanke om gonorré ges tillägg av ceftriaxon 500 mg intramuskulärt som engångsdos

Mycoplasma genitalium

 • Vid okomplicerad genital infektion:
  • Azitromycin peroralt 500 mg × 1 första dagen följt av 250 mg × 1 i 4 dagar
  • Vid behandlingssvikt med azitromycin ska reinfektion uteslutas
  • Vid påvisad makrolidresistens rekommenderas kontakt med STI-mottagning. Peroralt moxifloxacin 400 mg × 1 i 7 dagar kan ges
 • Vid extragenital Mycoplasma genitalium:
  • Behandling som vid okomplicerad infektion
 • Vid komplikationer:
  • Förlängd behandlingstid med azitromycin 500 mg dag 1, följt av 250 mg dag 2–10 (14) rekommenderas

Gonorré

 • Antibiotikabehandling är indicerad vid:
  • Positiv gonorréodling, positivt NAAT, konstaterad gonorré hos partner, misstänkt klinisk bild, intracellulära diplokocker i metylenblått- eller gramfärgat utstryk genitalt
 • Kontrollprov tas alltid efter behandling för att identifiera eventuell reinfektion eller behandlingssvikt

Komplikationer

 • Klamydia och gonorré kan leda till endometrit och salpingit vilket i sin tur kan leda till infertilitet.

Prognos

 • Prognosen för okomplicerad cervicit är god.
 • Vid bäckeninfektion beror prognosen på hur allvarlig infektionen är/graden av skada på äggledarna.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.