Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Cervixpolyp


Uppdaterad den: 2020-08-28
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Lokal proliferation av endometrie-/cervixmucosa i form av polyper.1

Förekomst

 • Cervixpolyper är vanligt förekommande hos menstruerande kvinnor, särskilt efter 40 års ålder.
 • Incidensen är okänd eftersom cervixpolyper sällan ger symtom.
 • Prevalensen var 8 % och 12 % i två skandinaviska studier.2-3
 • Förekomsten av premaligna och maligna cervixpolyper varierar mellan olika populationer och antas ligga mellan 0–13 %:4
  • Postmenopausala kvinnor med blödning har störst risk för malignitet

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • Kronisk inflammation i cervixkanalen kan spela in likväl som hormonella faktorer, eftersom endometriehyperplasi och polyper ofta förekommer samtidigt.5
 • Enskilda eller multipla cervixpolyper uppstår vanligtvis i endocervikalkanalen, men kan också utgå från portio.
 • Mikroskopiskt är polyperna oftast täckta av cylinderepitel, men metaplastiskt skivepitel kan förekomma.

Predisponerande faktorer

 • Stigande ålder.
 • Övervikt.
 • Behandling med tamoxifen.
 • Hypertoni.
 • Möjligen associerat med andra godartade gynekologiska tillstånd som myom och endometrios.

ICD-10

 • N84 Polyp i de kvinnliga könsorganen
  • N84.1 Polyp i cervix uteri

ICD-10 Primärvård

 • N841 Polyp i cervix uteri

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisande av polyp vid undersökning.

Differentialdiagnoser

 • I mindre än 1 % av fallen finns precancerösa förändringar. Både skivepitelkarcinom och adenokarcinom kan debutera som polyper.
 • Submuköst myom.

Anamnes

 • Oregelbunden vaginalblödning eller postcoital blödning.6
 • Som regel asymtomatisk.

Kliniska fynd

 • En eller flera polyper som är mellan en millimeter och några centimeter stora.
 • Mjuk, röd, lättblödande, vanligtvis stjälkformad utväxt som hänger ut genom livmodertappen.
 • Stjälken är vanligtvis lång och tunn.

Andra undersökningar

 • Upptäcks ofta i samband med gynekologiskt ultraljud.
 • Intrakavitära polyper diagnosticeras med hydrosonografi alternativt hysteroskopi.
 • Vävnad som tas ut skickas till histopatologisk undersökning.

När remittera?

 • Helt små oretade polyper kan kvarlämnas om cellprov är normalt. Större eller inflammerade polyper tas bort och skickas till PAD, eller remittera vid behov.

Behandling

Behandlingsmål

 • Säkra diagnosen.
 • Ta bort polyperna.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen är kirurgisk.
 • Indikationer för resektion av cervixpolyp:
  • Symtom (blödning, kraftiga flytningar)
  • Är stora (> 1,5 cm i diameter), multipla eller verkar atypiska1
  • Övervikt (predisponerar för malignitet)
  • Infertilitet
  • Behov att utesluta malignitet

Kirurgi

 • Borttagning genomförs med liten tång, biopsitång, sax eller kniv:
  • Vid de vanligt förekommande små polyperna används en liten ögletång som fästs på polypen och roteras tills polypen lossnar
 • Om polypen har ett brett fäste i underliggande vävnad kan ligering krävas:
  • All vävnad ska skickas till histopatologisk undersökning
  • Förstör eventuellt basen med hjälp av koagulation, för att minska risken för recidiv
 • Endometriepolyper kan avlägsnas polikliniskt.7
 • Video som visar hysteroskopisk borttagning av polyper.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Vanligtvis inte recidiv, men det förekommer.
 • 25 % av cervixpolyperna går spontant tillbaka.
 • Malignitet förekommer sällan i cervixpolyper.8

Patientinformation

Vad bör du informera patienten om

 • Cervixpolyper är vanligt.
 • > 99 % är godartade/ofarliga.

Skriftlig patientinformation

 • Information om cervixpolyper

Uppföljning

Plan

 • Kontrollera om blödningarna inte går över efter behandling, eller om blödningarna återkommer.
 • Annars inga specifika kontroller.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons