Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP


Uppdaterad den: 2021-04-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Intrahepatisk kolestas/cholestas under graviditet, graviditetskolestas, graviditetshepatos, ICP:
  • Ett tillstånd som kännetecknas av reversibel kolestas med klåda under den andra eller tredje trimestern

Epidemiologi

 • Förekommer i cirka 1,5 % av alla graviditeter.

Etiologi och patogenes

 • Genetiska och hormonella faktorer samt miljöfaktorer kan spela en roll vid genesen av tillståndet.

ICD-10

 • O26.6 Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid

Anamnes

 • Klåda är huvudsymtomet:
  • Utvecklas vanligen under tredje trimestern (vecka 30–33) men kan debutera tidigare
  • Klådan kan vara svår och är värst under natten
  • Handflator och fotsulor är mest drabbade av klådan, men senare kan klådan bli generaliserad
 • Ikterus förekommer.
 • Sekundära symtom:
  • Trötthet
  • Depressiva känslor

Övriga frågor – differentialdiagnos

 • Hereditet för ICP?
 • Atopi?
 • Tidigare gallstenssjukdom eller anamnes som talar för gallstenssjukdom? Risk för hepatit?
 • Läkemedel?

Kliniska fynd

 • Exkoriationer och andra hudförändringar till följd av rivning kan finnas. 
 • Ikterus förekommer i enstaka fall.

Utredning av intrahepatisk kolestas under graviditet

 • Diagnosen ställs med hjälp av mätning av gallsyror i blodet:
  • Normalt <10 µmol/L (fasteprov, beroende på laboratorium), normala värden utesluter ICP
 • ALAT kan vara förhöjt.
 • Bilirubin kan vara förhöjt, kraftig höjning är dock ovanligt.
 • Hepatitserologi vid svårare sjukdom.

Differentialdiagnoser

 • Klåda utan utslag:
  • Gallstenssjukdom
  • Läkemedelsorsakade leverskador (kan ge utslag)
  • Hepatit C
  • Gallvägssjukdom såsom primär biliär kolangit och primär skleroserande kolangit
 • Klåda med utslag:
  • Urtikaria
  • Eksem
  • PEP (Polymorfic eruption of pregnancy, tidigare kallad PUPP)
  • Graviditetspemfigoid
  • Psoriasis

Behandling av intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP

 • Det saknas gedigen evidens för behandling av ICP.
 • Mot klådan kan kylbalsam eller antihistamin, till exempel prometazin, ges.
  Vanligen ges behandling med ursodeoxicholsyra vid höga gallsyrenivåer (>30–40 μmol/L).
 • Kolestyramin kan prövas.
 • Andra behandlingsalternativ är dexamethason (för att påskynda lungutvecklingen hos fostret), S-Adenosyl-L-methionin eller rifampicin.
 • Behandling med vitamin K vid lågt PK-INR.
 • Induktion av födseln:
  • Ofta induceras förlossningen hos svårare fall av ICP (>40 μmol/L), men evidensen för en gynnsam effekt är svag

Komplikationer

 • Moder:
  • Ökad risk för post-partumblödning vid vitamin K-brist
  • Nedsatt livskvalitet
  • Ökad risk för leversjukdom senare i livet, bland annat gallstenssjukdom, hepatit C och levercirros
 • Foster:
  • Ökad risk för prematuritet
  • Mekoniumavgång
  • Asfyxi före eller efter förlossningen
  • Ökad risk för intrauterin fosterdöd vid svårare sjukdom (gallsyror >40 μmol/L)

Prognos

 • ICP är ett godartat tillstånd för modern men hos barnet kan det leda till komplikationer.
 • Risken för barnet är minimal vid mild sjukdom. Det är inte klarlagt om behandling medför bättre resultat för fostret.

Källor

 • SBU. Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationen intrahepatisk cholestas. Publicerad 2021-02-02.
 • Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2019.
 • Svensk Gastroenterologisk Förening. Leversjukdom under graviditet – graviditet vid leversjukdom, 2013 (Hämtad 2021-04-07).

Annons
Annons
Annons

Annons