Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP


Uppdaterad den: 2021-06-22

Annons

Bakgrund

 • Intrahepatisk kolestas/cholestas under graviditet, graviditetskolestas, graviditetshepatos, ICP:
  • Ett tillstånd som kännetecknas av reversibel kolestas med klåda under den andra eller tredje trimestern

Epidemiologi

 • Förekommer i cirka 1,5 % av alla graviditeter.

Etiologi och patogenes

 • Genetiska och hormonella faktorer samt miljöfaktorer kan spela en roll vid genesen av tillståndet.
Annons
Annons

ICD-10

 • O26.6 Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid

Anamnes

 • Klåda är huvudsymtomet:
  • Utvecklas vanligen under tredje trimestern (vecka 30–33) men kan debutera tidigare
  • Klådan kan vara svår och är värst under natten
  • Handflator och fotsulor är mest drabbade av klådan, men senare kan klådan bli generaliserad
 • Ikterus förekommer.
 • Sekundära symtom:
  • Trötthet
  • Depressiva känslor

Övriga frågor – differentialdiagnos

 • Hereditet för ICP?
 • Atopi?
 • Tidigare gallstenssjukdom eller anamnes som talar för gallstenssjukdom? Risk för hepatit?
 • Läkemedel?

Kliniska fynd

 • Exkoriationer och andra hudförändringar till följd av rivning kan finnas. 
 • Ikterus förekommer i enstaka fall.

Utredning av intrahepatisk kolestas under graviditet

 • Diagnosen ställs med hjälp av mätning av gallsyror i blodet:
  • Normalt <10 µmol/L (fasteprov, beroende på laboratorium), normala värden utesluter ICP
 • ALAT kan vara förhöjt.
 • Bilirubin kan vara förhöjt, kraftig höjning är dock ovanligt.
 • Hepatitserologi vid svårare sjukdom.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Klåda utan utslag:
  • Gallstenssjukdom
  • Läkemedelsorsakade leverskador (kan ge utslag)
  • Hepatit C
  • Gallvägssjukdom såsom primär biliär kolangit och primär skleroserande kolangit
 • Klåda med utslag:
  • Urtikaria
  • Eksem
  • PEP (Polymorfic eruption of pregnancy, tidigare kallad PUPP)
  • Graviditetspemfigoid
  • Psoriasis

Behandling av intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP

 • Det saknas gedigen evidens för behandling av ICP.
 • Mot klådan kan kylbalsam eller antihistamin, till exempel prometazin, ges.
  Vanligen ges behandling med ursodeoxicholsyra vid höga gallsyrenivåer (>30–40 μmol/L).
 • Kolestyramin kan prövas.
 • Andra behandlingsalternativ är dexamethason (för att påskynda lungutvecklingen hos fostret), S-Adenosyl-L-methionin eller rifampicin.
 • Behandling med vitamin K vid lågt PK-INR.
 • Induktion av födseln:
  • Ofta induceras förlossningen hos svårare fall av ICP (>40 μmol/L), men evidensen för en gynnsam effekt är svag

Komplikationer

 • Moder:
  • Ökad risk för post-partumblödning vid vitamin K-brist
  • Nedsatt livskvalitet
  • Ökad risk för leversjukdom senare i livet, bland annat gallstenssjukdom, hepatit C och levercirros
 • Foster:
  • Ökad risk för prematuritet
  • Mekoniumavgång
  • Asfyxi före eller efter förlossningen
  • Ökad risk för intrauterin fosterdöd vid svårare sjukdom (gallsyror >40 μmol/L)

Prognos

 • ICP är ett godartat tillstånd för modern men hos barnet kan det leda till komplikationer.
 • Risken för barnet är minimal vid mild sjukdom. Det är inte klarlagt om behandling medför bättre resultat för fostret.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.