Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Nedsatt sexuell lust hos kvinnor


Uppdaterad den: 2013-03-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • "Hypoactive sexual desire disorder" eller "sexual aversion disorder".
 • Brist på sexuell lust är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor1 och är ofta det svåraste att behandla.2
 • Om förlorad sexuell lust ska anses som något onormalt eller som en variant av normaltillståndet har länge debatterats.
 • Tillståndet har som regel en psykosocial och beteendemässig orsak och påverkas av en mängd förhållanden i det dagliga livet och i partnerförhållandet.3

Nedsatt sexuell lust hos kvinnor kan förekomma i form av:4

 • Frånvaro av eller bristande intresse för eller önskan om sex.
 • Frånvaro av sexuella tankar eller fantasier och brist på därpå följande lust.
 • Svag eller frånvarande motivation för att försöka bli sexuellt upphetsad.
 • Med bristande intresse menas att det är lägre än vad som uppfattas som normalt för åldersgruppen och hur lång tid det varat.

Förekomst

 • Är den vanligaste typen av sexuell dysfunktion hos kvinnor.5-9
 • Prevalens:10-11
  • Hypoaktiv sexuell lust – 10–46 %
  • Sexuell aversion – föreligger sällan
 • Tillståndet är vanligast bland medelålders och något äldre kvinnor, men orsakar mest bekymmer hos unga kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Normal sexuell respons:2
  • Kvinnans normala sexuella gensvar kan beskrivas som en process med ökande sexuell njutning som börjar med lust till sexuell aktivitet som följs av sexuell upphetsning, ökande vällust fram till klimax, orgasm, och sedan avtagande välbehag. Den kan också beskrivas som en cirkulär process, där motivation för sex kan leda till att söka/mottaglighet för sexuell stimulans, vilken leder till ökad njutning, med eller utan orgasm(er), vilket leder till tillfredställelse, vilket leder till motivation etc.
 • Separata fysiologiska processer:2
  • Fysiologin för lust, upphetsning och orgasm är separata och inte helt beroende av varandra
  • Kvinnor som har tappat den spontana lusten för sex kan ändå ha bra sex. De tar emellertid inte initiativ till sexuell kontakt.
 • Är lust en tanke eller en känsla?2
  • Svaret är inte entydigt, men tidigt i ett kärleksförhållande följs nästan varje sexuell tanke av fysisk upphetsning
  • Det börjar med en sexuell tanke, som underlättar upphetsningsmekanismen via neurologiska nervbanor
  • Tanken kan vara en förväntan om den kommande kvällen eller ett minne av tidigare sexuella upplevelser
  • Kvinnor som inte har någon önskan om sexuell aktivitet kan fungera väl sexuellt när aktiviteten "kommer i gång"
  • Beröring runt klitoris, blygdläppar och slida aktiverar nervbanor, något som leder till stark sexuell upphetsning/lust, ökad fuktighet av slidan (lubrikation) vidare fram till orgasm

Orsaker till förlorad lust2

 • Organiska orsaker:
  • Hälsoproblem kan påverka sexuell lust och funktion
  • Testosteron produceras normalt i små mängder i äggstockarna och binjurarna, och hormonet spelar en roll med avseende på kvinnors sexuella lust. Avlägsnande av ovarierna och cytostatika, liksom för tidigt klimakterium, kan skapa ett androgent bristsyndrom
  • Tillstånd och läkemedel som orsakar hyperprolaktinemi har också en direkt effekt och leder till en minskning av sexuell lust (hypofystumör, hypotyreos, cirros, stress, hypotalamisk sjukdom, leversjukdom, läkemedel)
  • Större förändringar av hormonmängderna uppkommer i olika stadier av livet, och det är känt att minskad lust är vanligare vid premenstruella besvär (PMS), under graviditet, efter födsel och med stigande ålder
  • Många läkemedel kan också göra att lusten minskar
  • Tillståndet kan uppstå sekundärt till svag sexuell upphetsning och brist på orgasmer, såväl som till återkommande samlagssmärta
 • Läkemedel:
  • Antiandrogener, antiöstrogener, cytotoxiska läkemedel, samt psykoaktiva läkemedel som lugnande medel, narkotika, antidepressiva, neuroleptika och stimulantia
 • Psykologiska orsaker:
  • Kvinnor har ofta många roller i livet, som professionell yrkesutövare, hustru, mor, dotter, vän och kärlekspartner. Rollen som kärlekspartner verkar blekna när de andra kraven ökar. I början av ett parförhållande har kvinnan ofta färre av dessa roller och rollen som kärlekspartner är då stark
  • I ett äktenskap/parförhållande är det alltid personlig tid och tid till mys med partnern som minskar mest allteftersom att åren går
  • Dessutom finns många missförstånd och myter om sexualitet som vittnar om bristande sexualkunskap.Många kvinnor lever i ett förhållande där de förtrycks och/eller misshandlas. Att "tappa lusten" i sådana fall är adekvat, men partnerns krav kan leda till att hjälp söks för bristande lust

Predisponerande faktorer

 • Personlig hälsa:
  • En kvinnas upplevelse av god fysisk och psykisk hälsa är viktig för det sexuella intresset och aktiviteten
  • Upplevelse av låg fysisk och känslomässig hälsa, korrelerar med nedsatt sexuell motivation, motstånd mot att bli sexuellt upphetsad och smärta under sex.6 Depression är en vanlig orsak till bristande lust

ICD-10

 • F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
  • F52.0 Nedsatt libido
  • F52.1 Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning
  • F52.2 Uteblivet genitalt gensvar
  • F52.3 Orgasmstörning
  • F52.5 Icke organisk vaginism
  • F52.6 Icke organisk dyspareuni
  • F52.7 Överdriven sexualdrift
  • F52.9 Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
 • Z70.9 Sexuell rådgivning, ospecificerad
 • Z63.0 Problem i relationer med maka, make eller partner

ICD-10 Primärvård

 • F52- Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Nedsatt sexuell lust.

Differentialdiagnoser

 • Sexuell upphetsningsstörning
 • Orgasmstörningar
 • Sexuella smärttillstånd

Anamnes

 • Börja samtalet med icke-hotande frågor, som:
  • Är du sexuellt aktiv?
  • Har du några frågor, problem eller funderingar rörande din sexuella aktivitet som du vill diskutera?
 • Om patienten nekar till att vara sexuellt aktiv kan du fråga om det bekymrar henne och hennes eventuelle partner?
 • Det rekommenderas att kvinnan får välja om hon vill komma ensam vid det första samtalet, så att hon obehindrat kan berätta om sina problem, eller med sin partner. Förr eller senare är det alltid aktuellt att partnern deltar.3

Diagnostisk checklista

 • Hur mår patienten psykiskt? Stress? Depression?
 • Hur är parförhållandet?
 • Använder patienten läkemedel?
 • Större livshändelser den senaste tiden?
 • Sexualhistorik
 • Sexualkunskap?
 • Sexuella och/eller andra övergrepp?

Kliniska fynd

 • Föreligger fysisk sjukdom?Genomgångna operationer eller strålbehandling?
 • Innefattar eventuellt gynekologisk undersökning:
  • Sök efter atrofiska förändringar, förlorad elasticitet, inflammation, ärrvävnad, infektion eller genital prolaps
  • Känn efter resistenser, tecken på endometrios, bedöm möjlig inkontinens

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Beror på anamnesen och möjliga kliniska fynd.
 • Mätning av testosteron endast hos kvinnor som förlorat ovariefunktionen tidigt.12Hos en normalt menstruerande kvinna behövs inga hormonprover.

När remittera?

 • Vid brist på kompetens för att hantera problemet på ett tillfredsställande sätt för patienten.

Behandling

Behandlingsmål

 • Om möjligt bidra till ökad insikt och förståelse som kan förbättra tillståndet. Att finna en så bra sexualitet som möjligt.

Allmänt om behandlingen

 • Icke-farmakologisk behandling inriktad på utbildning, behandlingsförslag, eventuellt av underliggande faktorer.
 • Det bör sättas av tid till att förklara hur normal sexualitet fungerar och hur den kan ändras med tiden.
 • Till exempel att den sexuella lusten kan avta med åren och med varaktigheten av ett förhållande.4
 • Eventuella underliggande medicinska problem måste behandlas.

Egenbehandling

 • Livsstilsförändringar kan vara aktuella i form av bättre stresshantering, tillräckligt med vila och regelbunden motion.8

Läkemedelsbehandling

 • Farmakologisk behandling har en begränsad nytta. Dock kan bristande lust som beror på depression hävas med hjälp av medicinsk behandling (även om de flesta antidepressiva har sexuella biverkningar).
 • Testosteron:
  • Har försökts i en mängd studier hos kvinnor med kirurgisk menopaus, och har effekt13-16 på sexuell lust och funktion samt allmänt välbefinnande för denna målgrupp. Ett testosteronplåster har rekommenderats av Läkemedelsverket, men tyvärr har det avregistrerats av kommersiella skäl. Enligt en Cochranereview finns evidens för testosteron som tillägg till HRT hos naturligt postmenopausala kvinnor med sexuella dysfunktioner, men inte för kvinnor i perimenopaus.Eftersom inget preparat direkt för kvinnor finns registrerat bör frågor om testosteronbehandling hänvisas till gynekolog
  • Även testat på postmenopausala kvinnor som inte använder östrogen. Det har påvisats en liten men signifikant effekt. Men det är osäkert om det innebär en ökad risk för bröstcancer.17Långtidseffekter på blodfetter, hjärta och kärl är okända, men bruk i sex månader är riskfritt
 • Östrogen:
  • Lokalt och systemiskt östrogen förbättrar den vaginala fuktigheten (smörjningen) hos postmenopausala kvinnor med vaginal atrofi, men det har inte konsekvent visats öka sexuell lust eller upphetsning1,18-19

Annan behandling

 • Kognitiv beteendeterapi såväl som psykodynamiska metoder kan hjälpa i svåra fall.
 • Sexologisk parterapi, till exempel sensualitetsträning, ger bättre resultat än enskild terapi.
 • Förlorad attraktion för partnern är ett av de svåraste problemen att hantera.20
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Normal sexuell funktion hos kvinnor
 • Nedsatt sexuell lust

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons