Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Ovarialcysta, benign ovarialtumör


Uppdaterad den: 2017-09-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Godartade tumörer som utgår från ovarierna.

Förekomst:

 • Screeningundersökningar har visat förekomst av ovarialcystor hos:
  • Cirka 8 % av premenopausala kvinnor i åldersgruppen 45–50 år1
  • Cirka 7 % av postmenopausala2

Etiologi och patogenes

Fysiologiska (funktionella) cystor

 • Follikelcystor:
  • Är persisterande Graafska folliklar (som inte har brustit)
  • Kan vara enskilda eller multipla
  • Vid PCO (polycystiskt ovariesyndrom) finns många follikelcystor i båda äggstockarna
 • Corpus luteum-cystor:
  • Uppstår ofta vid blödning i en gulkropp
  • Progesteronproduktion i cystan kan medföra blödningsrubbningar
 • Theca lutein-cystor:
  • Uppstår till följd av höga koncentrationer av koriogonadotropin (graviditet, stimulering med gonadotropiner vid infertilitet, trofoblasttumörer)

Endometrioscystor

 • ("chokladcystor")

Godartade ovarialtumörer

 • Från ytepitelet:
  • Seröst cystadenom:
   • Utgör cirka 25 % av alla benigna ovarialtumörer, vanligaste typen
   • Bilaterial i 20 % av fallen
   • Varierande storlek men kan bli stora
  • Mucinöst cystadenom:
   • Vanligast i åldern 30−50 år
   • Kan bli mycket stora
   • Kan ge pesudomyxoma peritonei (utsådd av slemproducerande celler på bukhinnan)
  • Brennertumör (sällsynt), oftast små tumörer
 • Från germinalcell:
  • Moget teratom (dermoidcysta):
   • Cirka 10 % av alla benigna ovarialtumörer
   • Bilateral i 15 % av fallen
   • Många typer av vävnad förekommer i tumörerna
 • Från ovarialstroma:
  • Thecom producerar östrogen och ger postmenopausal blödning
  • Fibrom utgår från fibroblaster, är inte hormonproducerande, men kan ge Meigs syndrom (ascites, högersidig hydrotorax och ovariefibrom)

Paraovarialtumörer

 • Utgår från rester av mesonefros, den Wolffska gången:
  • Lokaliserad i ligamentum latum

ICD-10

 • N83 Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare och breda ligament
  • N83.0 Follikelcysta på ovarium
  • N83.2 Andra och icke specificerade ovarialcystor
  • N83.9 Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament, ospecificerad
 • D27 Benign tumör i ovarium

ICD-10 Primärvård

 • N832P Ovarialcysta

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av cystisk tumör i en eller båda ovarierna.

Differentialdiagnoser

 • Ovarialcancer
 • Myom
 • Säcktuba

Anamnes

 • Upptäcks ofta en passant vid rutinundersökning inkluderande
  ultraljud.
 • Ovarialcystor eller benigna ovarialtumörer ger symtom om:
  • De blir stå stora att de ger trycksymtom från blåsa eller rectum, eller att de ger ökat abdominalomfång
  • Om cystan eller tumören torkveras, blöder eller rupterar
  • Om hormonproduktionen påverkas

Kliniska fynd

 • Upptäcks eventuellt vid gynekologisk undersökning, bimanuell palpation.
 • Stora cystor kan palperas abdominellt.

Andra undersökningar

 • Ultraljud kan ge diagnosen i de flesta fall.3
 • CA-125 vid misstanke om malignitet.4

När remittera?

 • Vid symtomgivande cystor.
 • Vid tillfälligt fynd av stora cystor.
 • Vid misstanke om elakartade förändringar.

Behandling

Mål för behandlingen

 • Säkra diagnosen.
 • I vissa fall ta bort cystan(orna).

Allmänt om behandlingen

 • Kirurgisk behandling eller observation.4
 • Funktionella cystor går oftast tillbaka spontant. Komplikation i form av blödning eller torsion kan kräva kirurgi.
 • Även cystor hos posmenopausala kvinnor kan försvinna spontant. Åtgärdas kirurgiskt om de kvarstår eller tillväxer.
 • Endometrioscystor och benigna tumörer åtgärdas kirurgiskt.
 • Ingreppet utförs vanligen via laparaskopi och så konservativt som möjligt.

Läkemedelsbehandling

 • P-piller vid funktionella cystor:
  • Har enligt en metaanalys ingen effekt5

Annan behandling

 • Funktionella/enklacystor hos premenopausala kvinnor observeras genom en eller två cykler.
 • Även enkla cystor <5 cm hos postmenopausala kvinnor kan följas4,6
 • Theca lutein-cystor försvinner när den onormala gonadotropinstimuleringen upphör.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ovarialcystor har en tendens att recidivera efter behandling.

Komplikationer

 • Torkvering av cysta, akut buk.
 • Ruptur av cysta kan också leda till akuta smärtor.

Prognos

 • Prognosen är god.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Cystor (vätskefyllda blåsor) förekommer ofta naturligt på äggstockarna. I en del fall försvinner de spontant. I andra fall kan de leda till symtom och kräva kirurgisk borttagning.
 • Cystor och godartade tumörer på äggstockarna kan ge symtom genom att de bli stora (ökat bukomfång), genom att de trycker på andra organ (särskilt urinblåsa eller ändtarm – kan ge tömnningsträngningar) eller genom att de producerar hormoner.
 • De kan också bli åtklämda (leder till smärta) eller orsaka blödningar. Om kirurgi är nödvändigt kommer man så långt det är möjligt försöka bevara äggstockarna.

Skriftlig patientinformation

 • Cystor på äggstockarna

Uppföljning

Planering

 • Cystor följs upp med kontroller:
  • Follikelcystor försvinner ofta spontant
  • Cystor kan också fortsätta växa

Vad bör kontrolleras?

 • Om cystorna fortsätter växa.
 • Om förändringar tillkommer som inger misstanke om malignitet.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons