Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Placentaavlossning


Uppdaterad den: 2022-09-20

Annons

Bakgrund

 • För tidig avlossning av normalt implanterad moderkaka (placenta) från livmoderväggen som inträffar innan den andra delen av förlossningen.

Epidemiologi

 • Placentaavlossning förekommer i skandinaviska länder vid 0,4–0,5 % av alla graviditeter.
 • Majoriteten förekommer i den 3:e trimestern, men före 37 fullgångna graviditetsveckor.
 • Många fall inträffar också under under själva förlossningen.

Etiologi och patogenes

 

 • Moderkakan är mindre elastisk än livmodern och om livmodervävnaden plötsligt sträcks i förhållande till moderkakan kan kärl som förbinder livmoderväggen med moderkakan brista.
 • Blödningen bildar ett hematom som predisponerar för ytterligare separation och blödning, samt kompression och destruktion av placentavävnad.
 • Predisponerande faktorer
  • Högt blodtryck hos mamman
  • Svår preeklampsi
  • Placentaavlossning i tidigare graviditeter
  • Tidigare kejsarsnitt
  • Rökning
  • Kokainanvändning
  • Större trauma
Annons
Annons

ICD-10

 • O45 För tidig avlossning av moderkakan

Anamnes

 • Smärtsam vaginal blödning i kombination med ömhet över uterus och hård uterus, ryggsmärta.
 • Om det är en pågående förlossning finns det ofta smärtor även mellan värkarna.
 • Inte alltid vaginal blödning i det tidiga skedet.
 • Fostret kan vara hyperaktivt.
 • Blödningen:
  • Kan vara helt eller delvis dold, eller den kan vara ljus, mörk eller blandad med fostervatten
  • Chock kan utvecklas snabbare än motsvarande mängd av yttre blödning
 • Den kliniska bilden kan så småningom präglas av disseminerad intravaskulär koagulation (DIC).
 • Övriga typer av förlopp:
  • För tidig placentaavlossning kan starta som för tidig förlossning, tillväxthämning och även med intrauterin fosterdöd
  • En kronisk form av placentaavlossning kan visa sig som upprepade vaginala blödningar med episodisk smärta och kontraktioner

Kliniska fynd

 • Uterus är spänd och fundus är öm vid palpation.
 • Blödningen behöver inte alltid vara synlig utåt. Blod ses i 80 % av fallen och är vanligen mörkrött.
 • Vid dold inre blödning kan ibland ökande fundushöjd ge misstanke om diagnosen.
 • Tecken på prechock och cirkulationskollaps kan komma så småningom.

Utredning av placentaavlossning

 • Ultraljudsundersökning sker på sjukhuset för att utesluta placenta previa.
 • Ultraljud som metod för att påvisa placentavlossning har låg sensitivitet:
  • Akut uppstådda blodkoagler och placenta ger båda starka ekon på ultraljud och är svåra att skilja från varandra
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Teckningsblödning i samband med förlossningen.
 • Placenta previa:
  • Placenta previa vs. placentaavlossning:
   • Symtomdebut:
    • Placenta previa: smygande 
    • Placentaavlossning: plötslig och intensiv
   • Blödning:
    • Placenta previa: alltid extern/synlig
    • Placentaavlossning: inte alltid extern/synlig
   • Synlig blodförlust/anemi/chock:
    • Placenta previa: graden av anemi eller chock motsvarar den synliga blodförlusten
    • Placentaavlossning: graden av anemi eller chock är större än den synliga blodförlusten
   • Smärta:
    • Placenta previa: inte kopplat till smärta
    • Placentaavlossning: kopplat till intensiv och akut smärta
   • Palpation uterus:
    • Placenta previa:uterus är mjuk
    • Placentaavlossning: uterus är hård, ibland brädhård
 • Slemhinnebristningar.
 • Cervixpolyper.
 • Livmoderhalscancer.
 • Vasa previa.

Behandling av placentaavlossning

 • Misstanke om placentaavlossning ska alltid föranleda akut transport till sjukhus obstetrisk avdelning och neonatal intensivvårdsavdelning:
  • Överväg att medfölja under transporten om det är lång väg till sjukhus (antingen läkare eller barnmorska)
  • Ge intravenös vätskebehandling och syrgas inför och under transporten
 • Stora avlossningar:
  • Är nästan alltid en indikation för kejsarsnitt om fostret lever, men indikationen kompliceras vid utvecklat DIC-syndrom
  • Vid fosterdöd induceras vaginal förlossning genom amniotomi och oxytocininfusion
 • Vid mindre avlossning:
  • Åtgärd kan avvaktas en tid, men det är vanligt att förlösa med kejsarsnitt när graviditeten har nått 35–36 veckor
 • Kronisk avlossning:
  • Upprepade ultraljudsundersökningar och noggranna MVC-kontroller under tredje trimestern är nödvändiga på grund av risken för uteroplacental svikt och ytterligare avlossning, vilket kan hända när som helst
 • Stabilisering av mamman:
  • Kräver upprepade mätningar av blodstatus och koagulationsstatus för att avgöra om DIC föreligger
 • Kejsarsnitt:
  • Instabil hjärtaktivitet hos fostret kräver snabb förlossning, oftast kejsarsnitt
  • I en studie noterades att ett intervall på 20 minuter eller mindre från det att beslutet togs tills barnet togs ut vid allvarlig placentaavlossning gav bättre neonatalt utfall för barnet

Egenbehandling

 • Förekomsten placentaavlossning kan minskas genom att mamman slutar använda tobak, kokain eller amfetamin och genom noggrann övervakning av gravida kvinnor med hypertoni.

Komplikationer

Hos mamman

 • Placentaavlossning är den vanligaste orsaken till DIC under graviditeten:
  • Detta beror på frisättning av tromboplastin från placenta
  • Kliniskt signifikant DIC komplicerar 10 % av fallen och är ofta förknippad med fosterdöd
 • Hypovolem chock och akut njursvikt kan förekomma. Akut tubulär nekros och Sheehans syndrom (hypofysnekros postpartum) kan inträffa.

Hos fostret

 • Signifikant risk för hypoxi, hjärnskada och död.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen beror på hur snabbt mamman kommer sjukhuset.
 • Fortsatt blödning är livshotande för både mamman och barnet.
 • Partiell placentaavlossning är associerad med låg dödlighet jämfört med komplett avlossning:2
  • I båda fallen kan dock fosterdöd inträffa om inte akut kejsarsnitt görs

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.