Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Primär dysmenorré


Uppdaterad den: 2020-03-31
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Menstruationssmärtor utan åtföljande patologiska fynd.1
 • Börjar hos de flesta sex till tolv månader efter menarke, när ovulationscykeln har etablerats.
 • Smärtan varar vanligen i 8–72 timmar.2

Förekomst

 • Prevalensen bland unga kvinnor som inte har fött barn anges från 20 till 90 %, beroende på vilken mätmetod som använts.3-6
 • 10–15 % är så smärtpåverkade att de är arbetsoförmögna en eller flera dagar per månad3,7 och tillståndet är den vanligaste orsaken till upprepad frånvaro från skolan hos tonårsflickor.4,8
 • I en svensk undersökning konstaterades att 90 % av 19-åriga kvinnor och 67 % av 24-åriga kvinnor hade dysmenorré. 10 % av 24-åringarna rapporterade att smärtorna störde deras dagliga aktiviteter.9

Etiologi och patogenes

 • Lokal produktion av prostaglandiner i endometriet i samband med att progesteronnivån sjunker är en viktig faktor.
 • Smärtorna beror på ihållande kontraktioner som utlöses av prostaglandiner och som leder till hypoxi i uterusmuskulaturen.
 • Prostaglandinnivåer i menstruationsblodet verkar korrelera med smärtnivåer.2
 • Vasopressin spelar möjligen också en roll genom att öka uteruskontraktionerna.
 • Vid anovulation då det inte bildas progesteron, bildas inte heller prostaglandin och smärtorna är mindre framträdande.
 • Endometrios är en vanlig orsak till dysmenorre, även hos unga kvinnor (sekundär dysmenorre). Korrelationen mellan smärta och grad av endometrios är osäker.1,10-11

Predisponerande faktorer12

 • Menarke före 12 års ålder.
 • Ålder <30 år.
 • Nulliparitet.
 • BMI <20 kg/m2.
 • Rökning.
 • Lång menstruationscykel och långdragen menstruation.
 • Tidigare sexuella övergrepp.

ICD-10

 • N94 Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
  • N94.4 Primär dysmenorré

ICD-10 Primärvård

 • N946P Dysmenorré

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och normalt kliniskt status.

Differentialdiagnoser

Sekundär dysmenorré

 • Endometrios.
 • Inflammatorisk sjukdom i bäckenet.
 • Submukösa myom.
 • Spiral.
 • Cervixstenos.

Anamnes

 • Smärtorna börjar ofta några timmar innan blödningen startar.
 • Smärtorna sitter lågt i magen och är lokaliserade till mittlinjen.
 • Anfallsvisa, krampliknande smärtor som ofta strålar ut mot ryggen och insidan av låren.
 • Smärtorna begränsar sig vanligen till menstruationens första dag, men kan vara i flera dagar.
 • Åtföljs ibland av illamående, diarré, huvudvärk och flush.

Kliniska fynd

 • Normal klinisk status.
 • En gynekologisk undersökning behövs vanligtvis inte hos flickor som inte har debuterat sexuellt.
 • Hos sexuellt aktiva flickor måste läkaren bedöma behovet av att ta klamydiaprov.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga prover har ett positivt prediktivt värde.

Andra undersökningar

 • Ultraljud?
  • Kan vara aktuellt vid dålig behandlingsrespons13

När remittera?

 • Vid misstanke om sekundär dysmenorré.
 • Vid dålig behandlingseffekt.

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring.

Allmänt om behandlingen

 • NSAID-preparat och/eller p-piller.
 • En lång rad alternativa medicinska åtgärder har testats med liten, osäker eller ingen effekt.1

Egenbehandling

 • Receptfria analgetika (acetylsalicylsyra, NSAID).
 • Värme (värmedyna till exempel).
 • Fysisk aktivitet, se under Annan behandling

Läkemedelsbehandling

NSAID

 • Förstahandsval är ett NSAID.
  • Det finns stöd för att NSAID-preparat har säkerställd smärtlindrande effekt vid dysmennorre14
 • Verkningsmekanism:
  • Direkt smärtstillande genom att hämma prostaglandinsyntesen
  • Minskar mängden menstruationsblod
  • Det verkar vara små skillnader mellan de olika NSAID-preparaten 15
 • Dosering:
  • Intag av läkemedel vid första tecken på menstruationsstart
  • Hög startdos, till exempel:
  • Kan ibland vara nödvändigt med ytterligare en eller två lägre doser det första dygnet
 • Stolpiller kan också användas, men är kanske inte lika effektiva mot livmoderkramper.

P-piller

 • Hämmar ovulation och därmed produktion av prostaglandiner.1,16
 • Har en gynnsam effekt på dysmenorré hos de flesta.
 • Det är osäkert om det är någon skillnad i effekt mellan olika typer av p-piller,17-19 men en förlängd p-pillercykel ser ut att kunna minska dysmenorré ytterligare.20
 • P-plåster ger sämre effekt på dysmenorré än p-piller.21

Annan behandling

 • Hormonspiral:
  • Minskar menssmärtor22
  • Är inte förstahandsval vid primär dysmenorre, men kan användas även av unga kvinnor som inte fött barn23
 • Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS):
  • Högfrekvent TENS har visat sig vara bättre än placebo i flera studier 24-25
  • I en metaanalys dras slutsatsen att högfrekvent TENS är bättre än placebo, medan lågfrekvent TENS inte är bättre än placebo25
 • Lokal värme:
  • Användande av värmedyna verkar kunna ge lika bra effekt som NSAID-preparat26
 • Fysisk aktivitet:
  • Kan minska smärtans intensitet och duration vid primär dysmenorré:27-28
  • 45–60 minuters fysisk aktivitet 2–3 gånger i veckan, oavsett träningsform eller om träningsintensiteten är hög eller låg, kan möjligen lindra menssmärta hos unga kvinnor med ungefär 25 % jämfört med ingen träning29
 • Akupunktur?
  • Har möjligen effekt25,30
 • Örtpreparat och kosttillskott?
  • Det finns inte studier av tillfredsställande kvalitet för att bedöma om örtpreparat och kosttillskott har effekt31
 • Spinal manipulation har inte effekt32

Förebyggande åtgärder

 • P-piller
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Debuterar ofta sex till tolv månader efter menarke.
 • Ökar ofta i intensitet fram till 20-årsåldern.
 • Avtar med ålder och med paritet.9

Komplikationer

 • Inga

Prognos

 • God.
 • Dysmenorré förbättras efter barnafödande.9

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Symtom lindras/försvinner efter barnafödande.

Skriftlig patientinformation

 • Menstruationssmärtor
 • Primär dysmenorré

Uppföljning

Plan

 • Inga särskilda åtgärder.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons