Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Vulvovaginal lichen planus


Uppdaterad den: 2021-12-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även vår text Lichen planus

Basfakta

Definition

 • Är ett inflammatoriskt, autoimmunt tillstånd i keratiniserad hud och slemhinnor.1
 • Tre kliniska varianter förekommer i vulva:2
  • Erosiv lichen planus – den vanligaste varianten
  • Papuloskvamös lichen planus
  • Hypertrofisk lichen planus

Förekomst

 • Ovanligt tillstånd.
 • Incidensen är högst i åldersgruppen 30–60 år men tillståndet är sällsynt i förhållande till lichen sclerosus.2

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är inte känd, men den mest accepterade teorin är att en autoimmun mekanism medför att aktiverade T-celler angriper basalcellslagrets keratinocyter.2

Predisponerande faktorer

 • Läkemedel kan ge lichenoida förändringar:
  • Betablockerare,3 NSAID, ACE-hämmare

ICD-10

 • L43 Lichen ruber planus
  • L43.0 Hypertrofisk lichen ruber planus
  • L43.1 Bullös lichen ruber planus
  • L43.2 Lichenoid läkemedelsreaktion.
  • L43.3 Subakut lichen ruber planus.
  • L43.8 Annan specificerad lichen ruber planus
  • L43.9 Ospecificerad lichen ruber planus
 • L44 Andra papuloskvamösa sjukdomar

ICD-10 Primärvård

 • L43- Lichen ruber planus

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om diagnosen.
 • Histologi bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Lichen sclerosus:
  • Symmetriska vitaktiga platta fläckar och områden med tunn hud, framförallt anogenitalt
  • Betydligt vanligare än lichen planus, ses främst hos kvinnor, men också hos män och barn
 • Kontakteksem
 • Vitiligo
 • Slemhinnepemfigoid
 • Pemfigus vulgaris
 • Behcets sjukdom
 • Lichenoida läkemedelsreaktioner
 • Graft-versus-host reaktion

Anamnes

 • Patienten söker för klåda, brännande sveda, smärta, dyspareuni och postkoital blödning.2

Kliniska fynd

Erosiv lichen planus

 • Röd-violett glansigt erytem, erosioner med retikulära vita stråk i periferin och plack.
 • Om tillståndet får progrediera, uppstår utbredda erosioner och ulcerationer.4
 • Till skillnad från lichen sclerosus involverar erosiv lichen planus vagina i minst 70 % av fallen.2,5
 • I vagina ses rodnad slemhinna, deskvamativ vaginit med riklig gul flytning, adherensbildning och så småningom stenosering.
 • Spekulumundersökning kan vara smärtsam eller omöjlig att genomföra.
 • Superinfektion med bakterier eller svamp kan förekomma.6
 • Hos ungefär hälften av patienterna föreligger samtidigt slemhinneförändringar i tandköttet.5 Förändringar på de två ställena behöver inte uppträda samtidigt.

Papuloskvamös lichen planus

 • Små, blåvioletta, kliande papler på keratiniserad hud.
 • På vulva och perianal hud är dock paplerna oftast rosa och dåligt avgränsade.2

Hypertrofisk lichen planus

 • Hyperkeratotiska lesioner i perineum och perianalt. Kan vara svår att skilja från lichen sclerosis och från skivepitelcancer.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Eventuellt biopsi.
 • Stansbiopsi ska tas från de vitaktiga stråken i kanten av den eroderade vävnaden, inte från själva erosionen.2

När remittera?

 • Eftersom diagnosen kan vara svår att ställa om man inte har sett den tidigare, bör allmänläkaren vara frikostiga med remiss till hudläkare eller gynekolog, och vid förändringar i munslemhinnan även till tandläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Avstanna progressionen och lindra besvär.

Allmänt om behandlingen

 • Information är en viktig del av behandlingen.
 • Lokala kortisonmedel, lokalbedövande medel, eventuellt nyare makrolida immunhämmande medel är aktuella preparat.

Egenbehandling

 • Patienten bör få veta att tillståndet inte går att bota och att symtomen kan bli kroniska, men att behandling kan hålla besvären borta.
 • Dilatation av vagina för att motverka stenosering2

Läkemedelsbehandling

 • Kortikosteroid:
  • Behandlingen inleds med potent steroid som clobetasol proprionat salva 0,05%1-2
  • Salvan appliceras två gånger dagligen tills de aktiva lesionerna har gått tillbaka2,7
  • I måttliga fall används mildare medel vid sängdags8
  • Behandlingen trappas ned efter hand, men underhållsbehandling behövs vanligen.
  • Vid engagemang av vagina kan prednisolon suppositorier 10 mg (ex temporeberedning) alternativt rektalskum med hydrokortison användas9
 • Lokalbedövning:
  • Symtomlindring kan uppnås genom att smörja på lokalbedövande medel med lidokain
 • Andra läkemedel:
  • Takrolimus och pimekrolimus har visat sig vara effektiva,10-14 men den behandlingen bör skötas av dermatolog

Om lokala steroider inte hjälper

 • Då kan det vara aktuellt att prova en peroral kortikosteroid, till exempel prednisolon 40–60 mg dagligen under två till fyra veckor.4,6
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Kronisk, progredierande.

Komplikationer

 • Atrofi av vulva, förträngning av introitus och stenosering av vagina. Det är oklart om vulvovaginal lichen planus ökar risken för skivepitelcancer,7,15 men det finns goda skäl till att följa upp dessa patienter.16

Prognos

 • Optimal behandling avstannar progressionen.

Uppföljning

Plan

 • Patienter med vulvovaginal lichen planus bör följas upp regelbundet, och biopsi bör tas från varje lesion som inte går tillbaka för uteslutande av malignitet.2,15-17

Patientinformation

 • Vulvovaginal lichen planus

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons