Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Mjältcystor


Uppdaterad den: 2013-02-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Cystor som utgår från mjälten.

Förekomst

 • Sällsynta i vår del av världen.
 • Påvisas ofta hos barn och unga vuxna, gäller framför allt epitelcystor.
 • En studie1 visade att genomsnittsåldern för äkta cystor var 18 år och för pseudocystor 38 år.

Etiologi och patogenes

 • Mjältcystor indelas i två grupper efter histologiskt fynd.
 • Äkta mjältcystor:
  • Kallas också epitelcystor eller kongenitala cystor och kännetecknas av ett epitellager in mot cystlumen
 • Pseudocystor:
  • Saknar epitellager
  • Är eventuellt utvecklade från traumatiskt betingade mjälthematom
 • Det är inte säkert att de äkta cystorna och pseudocystorna skiljer sig åt, varken vid preoperativa radiologiska undersökningar eller makroskopiskt under operationen.2

Patofysiologi

 • Enskilda pseudocystor har områden med täthet som stämmer överens med solid vävnad. Vid operation kan detta visa sig vara organiserade hematom.1
 • Adherenser mot omgivande organ kan vid operationen vara lite vanligare vid pseudocystor.1
 • Trabekulering av insidan är typiskt för båda typerna.1
 • I pseudocystor kan histologisk undersökning visa hemosiderinavlagringar i bindväven.

Predisponerande faktorer

 • Trauma (pseudocystor).

ICD-10

 • D73.4 Mjältcysta

ICD-10 Primärvård

 • D759PAnnan sjukdom i blod och blodbildande organ

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk misstanke som bekräftas med CT eller ultraljud.
 • Kirurgiskt ingrep, eventuellt histologi, ger slutlig bekräftelse.

Differentialdiagnoser

 • Cystiska neoplastiska tumörer.
 • Parasitcystor – speciellt i endemiska områden för echinokockinfektion:
  • Lever är det vanligaste organet för echinokockcystor, följt av lungor och mjälte3

Anamnes

 • Ofta få symtom, obehag i epigastriet är vanligast.
 • Cystorna upptäcks ofta genom att patienten känner en utfyllnad under vänster revbensbåge.4
 • I många fall upptäcks de av en tillfällighet vid en radiologisk undersökning.
 • Adekvat trauma i anamnesen kan indikera pseudocysta.
 • Akuta symtom kan uppstå vid ruptur, blödning eller abscessbildning – förekommer dock sällan.2
 • Fråga om patienten har varit i endemiska områden för att kontrollera echinokockinfektion.

Kliniska fynd

 • Ofta inget fynd.
 • Eventuellt obehag vid palpation.
 • Eventuellt palpabel utfyllnad.

Kompletterande undersökningar

 • Antikroppsundersökning för echinokockinfektion:
  • Kan utföras på Folkhälsomyndigheten

Andra undersökningar

 • CT:
  • Det är svårt att skilja mellan äkta cystor och pseudocystor, men ibland ses trabekulering och septa som är vanligare i äkta cystor
  • Kalkavsättning i kapseln kan ses vid båda typerna1
  • Två tredjedelar av parasitcystorna är multilobulära vid CT3
 • Ultraljud.

När remittera?

 • Vid misstanke om patologi.

Behandling

Behandlingsmål

 • Eventuellt borttagning av cystor.

Allmänt om behandlingen

 • Mjältcystor bör troligtvis behandlas kirurgiskt.
 • Indikationer för operation:
  • Stora cystor
  • Subjektivt obehag

Kirurgi

 • Vid kirurgisk behandling bör mjältbevarande ingrepp användas i första hand, bland annat för att patienterna ofta är barn och ungdomar:
  • Öppen teknik med mobilisering av mjälten och fullständig resektion av den del av mjälten som cystan utgår ifrån har gett bra resultat men kan vara tekniskt krävande5
  • Ett alternativ är att ta bort den del av cystan som ligger utanför mjältvävnaden
  • Vid öppen operation har man delat cystan mot mjältvävnadskanten och sytt ihop den kvarstående kanten med kontinuerlig sutur
 • Laparoskopi:
  • Resektion av mjältcystor lämpar sig bra för laparoskopi
  • Ultraljudsdissektor
  • Diatermi och/eller suturmaskiner används för att dela cystväggen och skapa hemostas2,6-7
 • Dränage:
  • Stor risk för recidiv2,8
  • Kan försvåra senare kirurgi
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta asymtomatiskt förlopp.
 • Pseudocystor som är mindre än 5 cm kan gå tillbaka spontant.

Komplikationer

 • Ruptur, blödning eller abscessbildning:2
  • Risken är störst vid pseudocystor
  • Ruptur är troligtvis en sällsynt komplikation

Prognos

 • Det kan finnas en risk för recidiv av epitelcystor efter operativt borttagande.6

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons