Nyhet | Hematologi

Nytt läkemedel förlänger överlevnaden vid follikulärt lymfom på lång sikt

Blodcancerläkemedel med obinutuzumab, som är en ny typ av CD20-antikropp, har uppvisat goda resultat i studier. Patienter med tidigare obehandlad follikulärt lymfom levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades när de fick cytostatikabehandling i kombination med det nya läkemedlet, jämfört med den etablerade rituximab. Något som har lett till att behandling med obinutuzumab till dessa patienter nu har godkänts i EU.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-09-29
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Follikulärt lymfom är idag inte möjlig att bota och för varje återfall blir sjukdomen allt svårare att behandla. Något som gör effekten av primärbehandlingen extra viktig. Den randomiserade fas III-studien som ligger till grund för godkännandet av det nya läkemedlet mot follikulärt lymfom visade goda resultat och kan komma att ersätta traditionell behandling.

– Det är en ny typ av CD20-antikropp jämfört med den etablerade rituximab, och har lite andra egenskaper som förhoppningsvis leder till bättre resultat, även vad gäller total överlevnad på lång sikt. Genom att alla patienterna har utvärderats även med en PET-skintigrafi kommer vi att bättre kunna se hur djupet av remissionen eller kvaliteten på behandlingsresultatet hänger samman med den långsiktiga prognosen, säger Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och svensk huvudprövare i studien.

I studien fick patienter med tidigare obehandlade lågmaligna lymfom obinutuzumab i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast obinutuzumab. Detta ledde till att patienterna levde ytterligare tre år utan att sjukdomen försämrades, förutom de sex år som rituximab beräknas ge. Det framgår i ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget bakom obinutuzumab.

Annons
Annons

Redan godkänd vid andra typer av kronisk blodcancer

Läkemedlet är redan godkänt för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) samt patienter med svårbehandlade lågmaligna lymfom och som tidigare behandlats med rituximab. Nu är alltså preparatet även godkänt vid follikulärt lymfom på de indikationer som står i FASS. Men det återstår godkännande på nationell nivå.

– Vi kan börja använda preparatet i Sverige när det är godkänt även vad gäller hälsoekonomi. Detta bestäms i TLV (tandvårds- och läkemedelsverket) och i NT-rådet. Parallellt kan det tas upp i den nationella vårdprogramgruppen för follikulära lymfom. I Västra Götaland kompletteras nationella vårdprogram med regionala medicinska riktlinjer som inkluderar lokala medicinska och ekonomiska aspekter. Ett godkännande av ett nytt läkemedel kan även villkoras med krav på särskild uppföljning, säger Herman Nilsson-Ehle.

Vad händer mer inom forskningen för follikulära lymfom?

– Annan forskning på follikulära lymfom inkluderar behandlingsstudier med nya antikroppar konjugerade med radioaktiv isotop som binder sig till andra strukturer än tidigare given behandling, nya cellspecifika enzymhämmare, samt substanser som hämmar lymfomcellens förmåga att hämma naturlig programmerad celldöd, säger Herman Nilsson-Ehle och fortsätter:

Annons
Annons

– Det pågår också forskning för att bättre analysera lymfomcellerna med inte minst molerkylärgenetiska metoder, för att bättre kunna skräddarsy behandlingen. Eftersom follikulärt lymfom för de flesta är en långvarig kronisk process behövs också kontinuerlig uppföljning av hur det går för alla patienter, inte bara de som deltar i kliniska studier.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons