Psoriasis - Har du och din patient ett behandlingsmål? (information kring Enstilar)
Behandling | Hud/Venereologi

Psoriasis - Har du och din patient ett behandlingsmål?

För att vård och behandling ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du och din patient diskuterar behandlingsmål. 


LEO Pharma
Innehållet är framtaget av: LEO Pharma

ANNONSMaRKNING leo pharma

Oavsett om det rör en lindrig eller svår psoriasis så är det bra om du och din patient samtalar kring vilka ambitioner och förväntningar ni har på behandlingen. Ett behandlingsresultat som känns fullt tillräckligt för en individ kanske inte är det för någon annan.

Utan uppföljning finns risk att patienten står på en otillräcklig behandling år efter år. Hur ska man kunna byta behandling om man inte vet om den fungerar eller hur bra man kan bli? Man behöver också göra en bedömning över vilka insatser som erfordras för att kunna uppnå målet. Har patienten de resurser som krävs?

Ladda ned och skriv ut vår "Checklista för psoriasis". Syftet med checklistan är att ge en bild av patientens nuvarande situation samt som ett diskussionsunderlag för framtida behandling av patienten.

Att utvärdera behandlingsmål är ett sätt att investera i framtiden. Det handlar inte bara om att behandla sjukdomen här och nu. En fungerande behandling kan också minska riskerna för följdsjukdomar. 

Behandling av psoriasis med Enstilar

Enstilar® är en kombinationsbehandling som kutant skum i sprayform vid psoriasis.  

Ladda ned och läs mer om Enstilar®  här  eller se instruktionsfilm för hur din patient ska använda Enstilar®

Indikation: Lokal behandling av psoriasis vulgaris hos vuxna, kutant skum som spray, ATC-kod D05AX52, Rx F, Se SPC 2016-05-12. Se mer information om Enstilar på www.fass.se.

 

 


Annons
Annons
Annons
Annons