Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Bakteriella hudinfektioner


Uppdaterad den: 2018-07-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Betecknas även pyodermier.
 • Omfattar impetigo, ektyma, follikulit, furunkel, furunkulos, karbunkel, sycosis barbae, hidroadenit, cellulit och flegmone, nekrotiserande mjukdelsinfektioner och erysipelas.

Förekomst

 • Vanligt

Diagnostisk tankegång

 • Den kliniska utmaningen är att identifiera de tillstånd som kräver omedelbar behandling från dem som är mindre allvarliga.1-2
 • De flesta bakteriella hudinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus eller grupp A-streptokocker, och i sällsynta fall gramnegativa bakterier.
 • Smittsamt och kan även spridas via autoinokulation.

ICD-10

 • A31 Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
  • A31.1 Mykobakteriell hudaffektion
 • L00 Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagning) orsakad av stafylokocker
 • L01 Impetigo
 • L02 Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)
 • L03 Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)
 • L04 Akut lymfkörtelinflammation
 • L05 Pilonidalcysta (hårsäckscysta)
 • L08 Andra lokala infektioner i hud och underhud

ICD-10 Primärvård

 • A31- Sjukdom orsakad av andra mykobakterier
 • L00- Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker
 • L01- Impetigo
 • L02- Kutan abscess, furunkel och karbunkel
 • L030 Cellulit i finger och tå
 • L04- Akut lymfkörtelinflammation
 • L05- Pilonidalcysta
 • L08-P Annan lokal infektion i hud och underhud

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Hudinfektion som orsakas av bakterier.
 • Se beskrivningen av de enskilda tillstånden under Kliniska fynd.

Kliniska fynd

Impetigo

Läs mer om: Impetigo

 • Definition: Impetigo är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av spontant uppkomna huderosioner som täcks av honungsgula skorpor.
 • Förekomst: Vanligast hos barn.
 • Symtom: Smärtfri makula eller papel som snabbt blir en vätskande lesion (vesikel) med blekgult innehåll. Blåsan spricker lätt och bildar en erosion. Innehållet torkar och bildar efter hand typiska tjocka, honungsgula, kliande skorpor.
 • Fynd: Hudförändringarna finns framför allt i ansikte, händer och bål.
Svinkoppor

Ektyma

 • En relativt sällsynt infektion som förekommer på extremiteterna hos patienter med försvagad hälsa på grund av annan sjukdom, eller hos personer med dålig hygien.
 • Tillståndet karaktäriseras av små utstansade vätskande sår som kan gå ned till gränsen mot subcutis.

Follikulit, furunkel och karbunkel

Läs mer om: Follikulit, furunkel och karbunkel

 • Definition: Follikulit är en hårsäcksinflammation i en eller flera hårfolliklar till följd av bakterier, svamp, virus eller läkemedel. Furunkel är en djup follikulit (ned i subcutis) som utvecklas till en abscess. Karbunkel är en djup infektion i en grupp hårfolliklar (flera furunklar) som därmed bildar en större abscess.
 • Förekomst: Follikulit är vanligt, medan furunkel/karbunkel är mera ovanligt.
 • Symtom: En lindrig follikulit ger lite besvär. En furunkel/karbunkel ger lokala besvär; feber och allmänpåverkan kan förekomma vid karbunkel.
 • Kliniska fynd: Papler med en central pustel med omgivande rodnad i hårbevuxna områden (follikulit). Vid en furunkel/karbunkel ses abscessbildning i huden med lokal rodnad, svullnad och ömhet. Ofta central ansamling av pus.
Malassezia follikulit

Hidradenitis suppurativa, HS

Läs mer om: Hidradenitis suppurativa, HS

 • Definition: Hidradenitis suppurativa är en kroniskt recidiverande sjukdom med aknelika smärtsamma bölder, fistelbildningar och ärr på hudområden som har rikligt med apokrina svettkörtlar.
 • Förekomst: Prevalensen är 0,4 % i Skandinavien.
 • Symtom: Ömmande knölar som efterhand blir smärtsamma och utvecklas till abscesser som kan perforera. Sekundär infektion i omkringliggande vävnad är inte ovanligt. Oftast drabbas axiller, ljumskar och insidan av lår. Även gluteer, genitalia, perineum och områden perianalt kan drabbas. Tillståndet kan bli allvarligt med fistlar och ärrbildning.
 • Kliniska fynd: Ömma och röda noduli, abscesser och eventuellt fistelbildning och/eller strängliknande ärr i underhuden på typiska områden.
Mild hidroadenit i axillen

Cellulit och flegmone

 • Synonyma beteckningar på akuta, allvarliga, utbredda infektioner med allmänpåverkan av patienten.
 • Infektionerna kan nå olika djup mellan huden och muskelfascian och orsakas vanligtvis av gula stafylokocker, men streptokocker och gramnegativa mikrober kan också vara orsaken.
 • Över den djupliggande infektionen är huden erytematös och varm utan epidermala förändringar, och det finns ingen skarp gräns mot normal hud.
Cellulit

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Läs mer om: Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

 • Definition: Nekrotiserande mjukdelsinfektioner kännetecknas av nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i till exempel subkutan vävnad (cellulit/flegmone), fettväv (panniculit), fascia (fasciit) och muskulatur (myosit).
 • Förekomst: Ovanligt tillstånd.
 • Symtom: Ofta svår smärta (out of proportion), med andra lokala eller allmänna infektionstecken. 
 • Kliniska fynd: Lokal rodnad, missfärgning, värmeutveckling och allmänna tecken på infektion. Eventuellt tecken på organsvikt.

Erysipelas

Läs mer om: Erysipelas

 • Definition: Akut, välavgränsad och ytlig hudinfektion orsakad av streptokocker (oftast grupp A, C eller G).
 • Förekomst: Relativt vanligt.
 • Symtom: Ömt och varmt erytem, ibland även allmänpåverkan.
 • Fynd: Homogent, skarpt avgränsat, lokalt erytem. Ofta illrött, lätt upphöjt med eventuellt svullna lymfkörtlar i avflödesområdet.
Erysipelas, ensidig

Kompletterande undersökningar i primärvården

Odlingsprov

 • Det bör tas prov för odling från infekterade lesioner.
 • Vid provtagning från abscesser är det viktigt att undvika kontaminering av provet vid penetrationen av huden.
 • Före aspirationen måste huden därför först tvättas med desinfektionsmedel.
 • Provmaterialet bör hämtas från abscessens periferi.
 • Vid impetigo måste sårskorporna lyftas upp så att odlingsprovet tas från erosionerna under.
 • Vid recidiverande furunklar måste man leta efter en bakteriereservoar.
 • Man tar odlingsprover från armhåla, ljumske, hårbotten och näsborrar.
 • Det mest sannolika är att smittkällan finns hos patienten eller i näsborrarna hos nära familjemedlemmar.
 • Patienter som har återkommande furunkulos kan ha nedsatt infektionsförsvar och bör utredas för att utesluta järnbrist, diabetes, inadekvat näringsintag, annan bakomliggande sjukdom eller annat bristtillstånd.

När remittera?

 • Patienter som har djup flegmone, erysipelas i ansiktsregionen eller är medtagna måste läggas in på sjukhus för behandling.
 • Misstanke om nekrotiserande fasciit måste leda till omedelbar inläggning på sjukhus.
 • Hidradeniter leder ofta till ärr-och filstelbildning och kan behöva remitteras för medicinsk eller kirurgisk behandling.
 • Lättare infektioner kan behandlas polikliniskt, men patienten måste informeras om att snabbt kontakta läkare igen om tillståndet förvärras.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektionen – se under de enskilda sjukdomstillstånden.
Annons
Annons

Källor

Referenser

 • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons