Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Flegmone, cellulit


Uppdaterad den: 2021-04-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion i underhuden, med varierande djup ned mot muskelfascian.1
 • Benämns också cellulit.
 • Flegmone är mer diffust avgränsad än erysipelas – huden blir röd och varm men utan epidermala förändringar.
 • Akut, potentiellt allvarlig infektion med allmänpåverkan av patienten.

Förekomst

 • Oklar förekomst, vanligare bland äldre personer.

Etiologi och patogenes

 • Staphylococcus aureus och betahemolytiska streptokocker antas vara de vanligaste orsakerna till flegmone.
 • Gramnegativa bakterier kan också förekomma.

Predisponerande faktorer

 • Sprickbildning i huden – ofta svårt att påvisa.2
 • Lymfödem:
  • Till exempel från nyss genomgången flegmone eller erysipelas, vilket predisponerar för recidiv2 och ofta ger en mer långvarig infektion3
 • Bensår.
 • Traumatiska sår.
 • Djurbett.

ICD-10

 • H60 Inflammation i ytterörat
  • H60.1 Cellulit i ytterörat
 • K12 Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd
  • K12.2 Inflammation och abscess i munregionen
 • K61 Abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet
 • L03 Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)
  • L03.0 Cellulit i finger och tå
  • L03.1 Cellulit i andra delar på extremitet
  • L03.2 Cellulit i ansiktet
  • L03.3 Cellulit på bålen
  • L03.8 Cellulit med andra specificerade lokalisationer
  • L03.9 Cellulit, ospecificerad
 • L98 Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras annorstädes
  • L98.3 Eosinofil cellulit [Wells]

ICD-10 Primärvård

 • H 60- Extern otit
 • K122P Stomatit och besläktade sjukdomar
 • K61P- Fistel, fissur och abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet
 • L030 Cellulit i finger och tå
 • L08-P Annan lokal infektion i hud och underhud

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd, först och främst en klinisk diagnos.
 • Typiskt ses en infektion med snabb utveckling i de djupare hudskikten.

Differentialdiagnoser

 • Erysipelas:
  • Är en ytlig infektion med rodnad och svullnad med skarp gräns mot frisk hud
 • Nekrotiserande fasciit:
  • Utvecklas akut och snabbt i djup fascia, dramatisk sjukdomsbild där smärtor ofta är dominerande
 • Abscess.
 • Erytema migrans:
  • Svagt röda cirkelformade utslag 2–14 (–30 eller längre) dagar efter fästingbett
 • Herpes zoster:
  • Ofta smärtor/sveda före utbrott, utslag med blåsor
 • Gasgangrän:
  • Snabbt progredierande toxisk infektion i en tidigare skadad muskel
  • Gasknister
 • Akut kontakteksem:
  • Ger klåda istället för smärtor och mer ytliga ödem, erytem och fjällning
 • Vaccinreaktion:
  • Erytem och förhårdnad runt vaccinstället, max omkring tio till tolv dagar
  • Representerar en cellulär respons på vaccinet
 • Akut gikt.
 • Djup ventrombos.
 • Icke-infektiöst erytem.

Anamnes

 • Utlösande faktor:
  • Ofta börjar svullnaden som en komplikation till ett sår eller en sprickbildning i huden
  • Djurbett
  • Lymfödem
 • Typiska symtom:
  • Börjar med lokala tecken på diffus hudsvullnad som värme, röd hud, smärta, ömma lymfkörtlar och ofta feber
  • Svullnad i huden, men utan epidermala hudförändringar – oskarp gräns mot frisk hud
 • Allvarlig infektion:
  • Kan snabbt utvecklas till allvarlig infektion, feber, influensaliknande symtom i tidig fas
  • Magsmärtor kan vara ett tecken på generell sjukdom
  • Påfallande smärtor i det infekterade området kan tyda på fasciit
 • Typiska lokalisationer:
  • Benen
  • Periorbitalt
  • Perianalt – särskilt hos småbarn

Kliniska fynd

 • Infektionerna kan nå olika djup mellan hud och muskelfascia.
 • Över den djupliggande infektionen är huden erytematös och varm utan epidermala förändringar, och det finns ingen skarp gräns mot normal hud.
 • De kliniska förändringarna kan utvecklas mycket snabbt:
  • God information och enkel tillgång till en ny undersökning har stor betydelse
  • Se differentialdiagnosen nekrotiserande fasciit
Cellulit
Cellulit (GAS)

Kompletterande undersökningar

 • CRP kan vara av värde, men kan vara låg tidigt i förloppet.
 • Sårodling:4
  • Rekommenderas vid purulenta huddefekter
  • Är inte av värde på intakt hud
 • Bakteriemi är sällsynt vid flegmone:3
  • Blododling är bara indicerat vid immunsvikt, systemisk toxisk effekt eller efter djurbett5

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Behövs för det mesta inte vid fall av flegmone5
  • Kan vara till nytta om det finns en underliggande osteomyelit
 • MR:
  • Kan vara till nytta i differentialdiagnostiken med hänsyn till nekrotiserande fasciit
  • Visar involvering av djup fascia med vätskeansamling, förtjockning och inlagring av kontrastmaterial1
 • Kirurgisk exploration:
  • Bör göras snarast vid misstanke om allvarlig GAS-infektion6

När remittera?

 • I de flesta fall kan flegmone behandlas med peroral antibiotika utan inläggning på sjukhus.
 • Remiss/inläggning akut:
  • Cellulit i ansiktet
  • Vid samtidiga allmänsymtom: feber, magsmärtor, försvagat allmäntillstånd
  • Vid mycket snabb utveckling av lokala förändringar
  • Vid påfallande starka smärtor (fasciit?)

Behandling

Behandlingsmål

 • Reducera infektionens allvarlighetsgrad och varaktighet.
 • Lindra smärta och andra symtom.
 • Undvika skador som medför ökad risk för recidiv.

Allmänt om behandlingen

 • Antibiotikabehandling peroralt vid okomplicerad flegmone.
 • Vid allvarlig sjukdom krävs systemisk antibiotikabehandling och möjligen kirurgiskt dränage.

Egenbehandling

 • Eventuellt sängvila.
 • Vila och elevation av den sjuka kroppsdelen om det är möjligt.

Läkemedelsbehandling

 • Flukloxacillin 1 000 mg x 3 i 10–14 dagar, ibland längre.
 • Vid penicillinallergi: klindamycin 300 mg x 3. Annars enligt odlingssvar med resistensbestämning.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Flegmone kan spridas via blodomloppet och lymfsystemet.
 • Om sjukdomen inte behandlas kan den sprida sig snabbt och bli livshotande.

Komplikationer

 • Lokal nekros och abscessbildning kan förekomma.
 • Eventuellt utveckling av nekrotiserande fasciit.
 • Osteomyelit.
 • Tromboflebit.
 • Lymfangit kan ge obstruktion och skador i lymfbanorna som predisponerar för recidiverande flegmone.

Prognos

 • God prognos vid snabb behandling.
 • Potentiellt farlig sjukdom med dålig prognos vid utebliven behandling.
 • Ökad risk för recidiv om det har uppstått skador på lymfbanorna.
 • Man vet inte om prognosen vid flegmone skiljer sig från prognosen vid erysipelas.
 • Det har inte påvisats några prediktiva faktorer för det akuta förloppet eller recidivrisken.7

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons