Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Fotsvamp (tinea pedis)


Uppdaterad den: 2023-02-20
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Fotsvamp orsakas framförallt av dermatofyter och yttrar sig främst som en svampinfektion mellan tårna, särskilt mellan fjärde och femte tån – men kan också förekomma på fotsulan och på hälen, vilket kallas mockasintyp.1

Förekomst

 • Livstidsprevalensen är 70 %.1
 • Förekommer i alla åldrar.1

Etiologi och patogenes

Dermatofyter

 • Indelas i tre släkten.
 • Trichophyton:1
  • Trichophyton rubrum:
   • Står ensam för nästan 90 % av dermatofytinfektionerna i Sverige och mer än 80 % av alla fall av nagelsvamp
   • Svampen är antropofil (smittar mellan människor) och kan ge infektion var som helst på kroppens yta, i håret och särskilt i naglar, sällan i ansiktet
  • Tricophyton mentagrophytes:
   • Cirka 5 % är zoofil och kan smitta från djur (gnagare, ko, häst, hund, katt) och hos människan kan den infektera alla vanliga lokalisationer: bålen, ansiktet, naglarna, håret och skägget
 • Epidermophyton:
  • Epidermophyton floccosum:
   • Ger infektion i huden och naglarna, men inte i håret. Sällsynt agens numera
 • Microsporum:
  • Microsporum canis:
   • Cirka 2 %, kan smitta från hund och katt, och ger infektion i huden, håret och skägget (ektotrix) och ibland i naglarna

Predisponerande faktorer

 • Fuktighet och värme.

ICD-10

 • B35 Dermatofytos (hudsvampsjukdom)
  • B35.3 Dermatofytos på fot

ICD-10 Primärvård

 • B353 Dermatofytos på fot
 • B359P Annan dermatofytos

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen kan ställas kliniskt.
 • För säker diagnos kan skrap tas för dermatofyt-DNA, direktmikroskopi eller svampodling. 

Differentialdiagnoser

 • Pustulosis palmoplantaris
 • Kontakteksem.
 • Atopiskt eksem på fötter:
  • Ofta inga hudförändringar på tår
 • Interdigital erytrasma (använd Woods ljus).
 • Psoriasis (vid mockasintypen).
 • Pomfolyx:
  • Vesikler lateralt på fingrar/tår

Anamnes

Tinea pedis
 • Mellan tårna (interdigitalt):
  • Huden kliar, flagnar och spricker
  • Smärta kan tyda på sekundärinfektion
 • På fotsulan och på hälen (mockasintyp):
  • Yttrar sig som en kronisk fjällning av huden, ibland med förtjockning och sprickbildning i huden
  • Kan breda ut sig uppåt på fotränderna

Kliniska fynd

Tinea pedis, mockasintyp
Nagelsvamp
 • Interdigitalt:
  • Infektionen börjar oftast mellan fjärde och femte tån
  • Objektivt rodnad, små sprickor i huden, flagor. Subjektivt klåda eller irritation
 • Mockasintyp:
  • Långvarig, icke-inflammatorisk mjölig fjällning av huden på fotsulan, under hälen och ibland längs fotränderna
  • Huden kan med tiden blir macererad, grupper av vesiklar kan uppträda på fotsulorna eller i händerna och allmän exfoliering kan inträda med affektion av bland annat naglarna

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • I komplicerade fall med kraftigt macererade, vätskande och eroderade förändringar finns ofta en bakteriell sekundärinfektion:
  • Då bör prov för svamp tas och i förekommande fall även prov till bakterieodling
 • Vid plantar kronisk tinea av mockasintyp:
  • Bör alltid prov tas för svamp innan behandlingen påbörjas
  • Undersök eventuellt tå- och fingernaglar, ljumskar och handflator med avseende på svampangrepp
 • Systemiskt terbinafin är kontraindicerat vid kronisk eller aktiv leversjukdom och vid kraftigt nedsatt njurfunktion:2 
  • Om peroral behandling planeras kan därför prover behöva tas för lever- och njurstatus

Provtagning

 • Ta alltid prov för mykologisk diagnostik (i första hand dermatofyt-DNA, eventuellt odling och mikroskopering) före behandling, undantag är fotsvamp mellan tår. 
 • Vid provtagning från huden ska epidermis skrapas från lesionens aktiva periferi (övergångszonen mellan sjuk och frisk hud) med skarp sked eller kyrett. Det ska inte blöda.
 • DNA (PCR):
  • Det behövs inte mycket material, provet är mycket känsligt
  • Tvätt innan provtagning krävs inte
 • Det behövs mycket material för odling:
  • Eftersom huden kan vara infekterad med bakterier ska huden tvättas med sprit (70 % alkohol) före provtagningen
  • Det inskickade materialet ska vara torrt vid undersökning för tinea
  • Om patienten har använt ett svampmedel måste det gå minst 2 veckor innan det går att odla
 • Det behövs bara lite material för mikroskopi:
  • Direktmikroskopi med 15–20 % KOH gör påvisningen av hyfer enklare1
  • Det går i regel inte skilja mellan dermatofyter, mögel- och jästsvampar i mikroskopet utan specialträning

Woods ljus

 • Med Woods ljus går det att skilja mellan erytrasma och svampinfektion:
  • Erytrasma (Corynebacterium minutissimum) ger en korallröd fluorescens
  • Malassezia (Pityrosporum ovale) ger en gul fluorescens

När remittera?

 • Är sällan nödvändigt.

Behandling

Behandlingsmål

 • Häva svampinfektionen.
 • Förhindra återfall.

Behandlingen i korthet

 • Fotsvamp behandlas med lokala medel, men i utbredda och i envisa fall, hos immunsupprimerade personer eller vid svår fotsvamp av mockasintyp kan peroral behandling ges.1,3
 • Egenbehandling och förebyggande åtgärder är viktiga.

Egenbehandling

 • Patienter med fotsvamp bör använda luftiga skor och bomullsstrumpor som inte är av syntetmaterial, som bör tvättas i 60°C.
 • Det är viktigt att torka tåinterstitierna noggrant efter bad och dusch.
 • För att undvika att smitta andra bör patienten använda badskor i badrummet och på offentliga badhus.
 • Skolelever bör kunna ta av sig stövlarna inomhus.

Läkemedelsbehandling

Interdigital tinea

 • Terbinafin:
  • Om naglarna inte är angripna kan lokalbehandling inledas med terbinafinkräm 1 gång dagligen i 1–2 veckor:4
   • Förbättring ses inom några dagar. Vid utebliven förbättring efter 2 veckor bör diagnosen omprövas
   • Oregelbunden användning och behandling som avbryts i förtid medför risk för recidiv
 • Peroral antibiotika krävs ibland på grund av en bakteriell sekundärinfektion.

Mockasintinea

 • Behandling är indicerad vid subjektiva besvär.
 • Förberedande åtgärder:
  • Ta alltid prov för svamp om behandling ges
  • Kontrollera tånaglar, ljumskar, handflator och fingernaglar
 • Lokalbehandling:
  • Om naglarna inte är angripna kan lokalbehandling inledas med terbinafinkräm 1 gånger dagligen i 1–2 veckor:4
   • Förbättring ses inom några dagar. Vid utebliven förbättring efter 2 veckor bör diagnosen omprövas
   • Oregelbunden användning och behandling som avbryts i förtid medför risk för recidiv
 • Peroral behandling:
  • Om huden inte blir normal, och provtagning är positiv, kan peroral behandling med terbinafin 250 mg 1 gång dagligen i 2–6 veckor ges2
 • Effekten av profylaktisk behandling är inte dokumenterad.

Förebyggande åtgärder

 • Se Egenbehandling ovan.
 • Den personliga hygienen är viktig, använd luftiga sandaler som är öppna i tårna om det är möjligt.
 • Använd till exempel sandaler vid duschning på offentliga bad, men effekten av detta är inte dokumenterad.
 • Noggrann torkning mellan tårna efter duschen är viktig, använd till exempel en hårtork med kall luft.
 • Strumpor bör bytas ofta och absorberande, icke-syntetiska strumpor rekommenderas.
 • Använd eventuellt puder med antimykotika mellan tårna.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Fotsvamp kan sprida sig till andra områden på kroppen.

Prognos

 • God respons på svampbehandling.
 • Om naglarna är angripna är responsen på behandling sämre.
 • Relativt hög recidivrisk. 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Fotsvamp
 • Svampinfektioner

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons