Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Graviditetspemfigoid


Publicerad den: 2013-02-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Autoimmun sjukdom med bullöst utslag hos gravida.
 • Kallades tidigare herpes gestationis.
 • Ansågs tidigare vara en variant av dermatitis herpetiformis, men har en annan patofysiologi.

Förekomst

 • Incidensen är 0,5 per miljon.

Etiologi och patogenes

 • Patogenesen är inte fullständigt kartlagd.
 • Det finns en genetisk association till HLA-DR3 och HLA-DR4 hos modern och till HLA-DR2 hos fadern.
 • Det ses avlagring av C3 i basalmembranzonen samt subepidermala bullae:
  • IgG förekommer något mer sällan
 • Sannolikt bildas antikroppar på autoimmun grund mot placentalt och eget kutant basalmembranantigen.

Predisponerande faktorer

 • Graviditet.
 • Tillståndet associeras även med trofoblastsjukdomar.
 • Användning av östrogen kan framkalla nya utbrott.

ICD-10

 • O26.4 Herpes gestationis

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska kliniska fynd och resultat av immunfluorescensundersökning.

Differentialdiagnoser

 • Polymorft graviditetsutslag (polymorphic eruption of pregnancy, PEP)
 • Urtikaria
 • Dermatitis herpetiformis
 • Erythema multiforme
 • Pemfigus
 • Bullös pemfigoid
 • Lichen ruber
 • Kontakteksem
 • Läkemedelsreaktioner

Anamnes

 • Sjukdomen kan debutera när som helst under graviditeten, men är vanligast i andra eller tredje trimestern.
 • Börjar vanligtvis som kliande urtikarialiknande utslag på magen. Kan också debutera på extremiteter.
 • Utslaget ökar i utbredning, ofta över några veckor.
 • Efter hand blir utslagen mer tydligt bullösa.
 • Många upplever att tillståndet blir värre kort efter förlossningen.

Kliniska fynd

 • Ofta en period med klåda och mindre, icke-bullösa element, innan de typiska stora blåsorna bildas.
 • Bullae uppträder ofta först periumbilikalt och det kan förekomma erytematösa papler, plack, vesikler och stora bullae.
 • Senare påverkas särskilt höftregionen, handflatorna och fotsulorna, sällan ansikte och munslemhinnor.
Graviditetspemfigoid
Graviditetspemfigoid

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Eventuellt hudbiopsi:
  • Förekomst av eosinofila granulocyter i subepidermala bullae vid vanlig ljusmikroskopi

Andra undersökningar

 • Immunfluorescens visar typiskt mönster med avsättning av C3 och ibland IgG i basalmembranregionen:
  • Immunfluorescensen är negativ vid polymorft graviditetsutslag
  • Det ses ingen avlagring av IgA som vid dermatitis herpetiformis

När remittera?

 • Remittera till hudläkare/hudmottagning vid misstanke om graviditetspemfigoid.

Behandling

Behandlingsmål

 • Dämpa sjukdomsaktiviteten.
 • Hindra komplikationer hos fostret.

Läkemedelsbehandling

 • I lindriga fall hålls tillståndet i schack med lokala steroider och antihistaminer.
 • Det kan vara nödvändigt med systemiska steroider vid mer generaliserad sjukdom och bildning av bullae:
  • Doseringen är 40 mg prednisolon per dag, med snabb dosminskning till 10 mg per dag som underhållsbehandling
  • Ofta behov av tillfällig dosökning efter förlossningen
 • Som klådstillande på urtikariella element föreslås lokal grupp IV-steroid.
 • Sederande antihistamin kan användas som klådstillande medicin.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är självbegränsande.
 • Stor variation av sjukdomsvaraktighet, från veckor till år. I en studie av 87 patienter var sjukdomens medianvaraktighet fyra månader.1
 • Vid senare graviditet får 95 % ett nytt utbrott av sjukdomen, oftast tidigare i graviditeten än vid föregående utbrott.

Komplikationer

 • Inga komplikationer hos modern har påvisats.
 • Preventivmedel som innehåller östrogen leder till utbrott hos uppskattningsvis 10–25 % av kvinnorna:
  • De kan sannolikt använda preventionsmedel med progesteron
 • Risken för fostret är mindre än vad som tidigare antagits, men omfattar ökad tendens till prematuritet och låg födelsevikt – SGA-barn (small for gestational age).
 • Färre än 5 % av barnen har övergående vesikulobullösa lesioner.

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons