Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Håravfall hos män (androgen alopeci)

Androgen alopeci beror på en genetiskt bestämd ökad känslighet för androgener och drabbar androgensensitiva folliklar. Minst 75 procent av alla män får androgen alopeci med tiden.


Publicerad den: 2018-12-04
Författare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Sammanfattning

Definition

Den vanligaste formen av håravfall är androgen alopeci (manligt håravfall).

Androgen alopeci leder i regel till temporalt-frontalt håravfall hos män.

 Förekomst

Minst 75 procent av alla män får androgen alopeci med tiden.

Hos fem procent börjar håravfallet före tjugo års ålder, och det börjar vanligtvis bitemporalt och något senare på hjässan.

Kliniska fynd

Tillståndet inleds med djupare ”vikar” vid tinningarna och sprider sig sedan med uttunnande hårväxt på hjässan och de frontala områdena – ett typiskt M-mönster bildas.

Behandling

 • Det finns dokumentation som visar effekt av systemisk behandling med finasterid eller lokalbehandling med minoxidil.
 • Behandlingen bromsar eller reverserar en fysiologisk utveckling, och effekt uppnås endast under pågående behandling.

 

Definition

• Den vanligaste formen av håravfall är androgen alopeci (manligt håravfall).

• Androgen alopeci leder i regel till temporalt-frontalt håravfall hos män.
 

Bakgrund och epidemiologi

Förekomst

 • De allra flesta män får den här typen av håravfall, men tidpunkten för när processen startar varierar stort.
 • Hos fem procent börjar håravfallet före tjugo års ålder, och det börjar vanligtvis bitemporalt och något senare på hjässan.
 • Minst 75 procent av alla män får androgen alopeci med tiden.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet uppfattas som fysiologiskt.
 • Androgen alopeci beror på en genetiskt bestämd ökad känslighet för androgener och drabbar androgensensitiva folliklar.

Patogenes

 • Den androgena effekten sker genom en ökad aktivitet av 5-a-reduktas med bildning av ökade mängder dihydrotestosteron (DHT) från testosteron lokalt i hårfolliklarna.
 • Dessutom finns ett ökat antal androgenreceptorer i hårfolliklarna.
 • Vid androgen alopeci finns det hos de flesta även en ökad systemisk nivå av dihydrotestosteron. 
 • Dihydrotestosteron har hög affinitet för androgenreceptorer i cellkärnan och aktiverar gener som ansvarar för en reduktion av storleken på de aktuella hårfolliklarna. 

Anamnes och kliniska fynd

 • Tillståndet inleds med djupare ”vikar” vid tinningarna och sprider sig sedan med uttunnande hårväxt på hjässan och de frontala områdena – ett typiskt M-mönster bildas. 

Behandling

Allmänt

 • Behandlingen bromsar eller reverserar en fysiologisk utveckling, och effekt uppnås endast under pågående behandling.
 • Inga läkemedel kan göra så att det börjar växa hår på en skallig hjässa. Behandlingen måste därför sättas in tidigt, och för att upprätthålla effekten måste behandlingen vara ihållande
 • Androgen alopeci och åldersbetingad alopeci har helt olika patogenes. Medan den förra orsakas av en hormonstyrd involution av hårfolliklar, är den senare en del av det generella åldrandet. I sådana fall är medel som kan ha verkan vid androgen alopecia, såsom minoxidil och finasterid, i stort sett verkningslösa.

Läkemedelsbehandling

 • Finasterid (selektiv 5-a-reduktashämmare), 1 mg dagligen är rekommenderad dos. Biverkningar kan vara nedsatt libido, impotens och ejakulationsrubbningar, men detta är sällsynt hos män under 40 år.

Obs! Vid undersökning av PSA i blodet måste värdet multipliceras med två hos män som använder finasterid regelbundet.

Annons
Annons
 • Minoxidil:
  • Smörjs på lokalt i hårbotten.
  • En femprocentig lösning har inte visats vara mer effektivt än tvåprocentig lösning, och den mer koncentrerade lösningen ger fler biverkningar.
  • Effekten verkar avta något efterhand.
 • Finasterid och Minoxidil kan kombineras för additiv effekt.

Annan behandling

 • Tupéer som anpassas av en frisör kan vara ett användbart alternativ för vissa.
 • Hårtransplantation är en behandlingsmöjlighet vid skallighet hos män som beror på androgen alopeci.

Komplikationer

 • Androgen alopeci är relaterat med negativa psykologiska effekter, bland annat självkänsla, depressionskänsla och missnöje med det egna utseendet.

ICD-10

L64 Androgen alopeci (manligt håravfall)
L64.0 Läkemedelsutlöst androgen alopeci
L64.8 Annan androgen alopeci
L64.9 Androgen alopeci, ospecificerad

 


Annons
Annons
Annons