Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Kutan candida


Uppdaterad den: 2021-04-26
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Är en ytlig jästsvampinfektion som kan påverka de flesta hudområden på kroppen.1-2

Förekomst

 • Är ett ganska vanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Människor är bärare av jästsvamp, inklusive Candida, i hela mag-tarmkanalen från mun till anus som en del av den normala tarmfloran.
 • Vaginan är också koloniserad av jästsvamp (cirka 10 %).
 • Candida kan isoleras från munhålan hos 30–60 % av friska vuxna personer.
 • Notera att Candida inte är en del av den normala hudfloran, dock kan den tillfälligt kolonisera fingrar och hudveck.

Patofysiologi

 • Avlägsnande av bakterier från hud, mun och mag-tarmkanal vid användning av antibiotika hämmar den endogena mikrofloran och gynnar tillväxt av candidaorganismer.
 • Andra mekanismer som gynnar tillväxt av candida är högt blodsocker, värme och fukt.
 • Jästsvamp kan fästa sig vid det underliggande epitelet med hjälp av en tandprotes, så att det produceras hyfer och uppstår en vävnadspenetration.

Predisponerande faktorer

 • Diabetes
 • Övervikt
 • Antibiotika
 • Nedsatt immunförsvar

ICD-10

 • B37 Candidainfektion
  • B37.2 Candidainfektion i hud och naglar

ICD-10 Primärvård

 • B379P Candidainfektion UNS
 • B373P Candidainfektion i urogenitalorgan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs ofta kliniskt.
 • För säker diagnostik bör man ta avskrap för direktmikroskopi och ett prov för svampodling.

Differentialdiagnoser

 • Intertrigo utan candidainfektion
 • Invers psoriasis:
  • Psoriasis i kroppsvecken + ordinärt psoriasisplack
 • Eksem med intertriginös lokalisering.
 • Tinea cruris.
 • Erytrasma.

Anamnes

 • Besvärande klåda, ibland sveda.
 • Speciellt lokaliserad till hudveck som ljumsken, stjärtskåran, under brösten, munvinklarna, naveln.
 • Nagelrotsinflammation och sår mellan fingrar och/eller tår förekommer.
 • Det kan förekomma samtidig candida på slemhinnor i munhålan, i slidan, på penis.
 • Tänk på möjligheten av bakomliggande predisponerande orsaker som diabetes mellitus och nedsatt immunförsvar.

Kliniska fynd

Candidainfektion i armhåla
 • Kliande, röda, vätskande förändringar i de stora hudvecken.
 • Pustulösa förändringar kan förekomma i randzonen.
 • Satellitblåsor i anslutning till de röda förändringarna är inte ovanliga.
 • Paronykier och nagelförändringar kan förekomma.
 • Eventuella samtidiga mukösa affektioner som oral candida, vulvovaginal candida, balanit.
Kompletterande undersökningar i primärvården
 • Prov för odling bör tas om den kliniska bilden inte är helt karakteristisk.
 • Vid misstanke om candida sänds hudprov på en fuktad kolpinne i transportmedium till odling.
 • Candida finns normalt i munhålan, men vid fynd av patogena former med pseudohyfer vid direktmikroskopi föreligger det en klinisk infektion.

När remittera?

 • Är sällan nödvändigt, men vid kroniska och komplicerade eller utbredda fall krävs behandling av specialist.

Behandling

Behandlingsmål

 • Läkning
 • Förhindra recidiv

Allmänt om behandlingen

 • Lokalbehandling med imidazolderivat.
 • Överväg att avbryta eventuell antibiotikabehandling.

Egenbehandling

 • Berörda områden bör hållas torra och exponeras för luft så mycket som möjligt.

Läkemedelsbehandling

 • Lokalbehandling med imidazolderivat rekommenderas, exempelvis ekonazolkräm:3
  • Smörjes 2 gånger dagligen, normal behandlingstid är 3–4 veckor eller cirka 2 veckor efter symtomfrihet
 • Klar förbättring kan förväntas efter en vecka.
 • Vid behandlingssvikt remiss till specialist.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Systemisk invasiv candida med candidemi kan förekomma vid immunosuppression och hos patienter som får bredspektrumantibiotika och hypertona glukoslösningar.

Prognos

 • Kutan candida kan variera i allvarlighetsgrad från de flesta fall som lätt botas, till svårbehandlade och långvariga fall.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om svampinfektioner

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons