Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Kutant T-cellslymfom


Uppdaterad den: 2021-08-26
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Kutant T-cellslymfom är en heterogen samling tillstånd med olika manifestationer och kliniska förlopp:1-3
  • Klassificeras som non-Hodgkin lymfom
 • Mycosis fungoides och Sézarys syndrom är de vanligaste undertyperna.3

Förekomst

 • Den årliga incidensen av hudlymfom är cirka 1 per 100 000:3
  • 65–75 % av hudlymfomen är T-cellslymfom
 • Mycosis fungoides utgör 55 %, och Sézarys syndrom 5 %, av de primära T-cellslymfomen.3
 • Män utgör 2/3 av patienterna.3

Etiologi och patogenes3

 • Mikrober, yrkesmässig exponering och genetiska mutationer har studerats som möjliga etiologiska faktorer, men man har inte kunnat fastställa något säkert samband.
 • Lymfomcellerna får en immunhämmande funktion och tillväxer därför på ett självstimulerande sätt.
 • Mycosis fungoides och Sézarys syndrom har olika cellursprung och olika kliniska bilder.
 • Mycosis fungoides:
  • Patches (plana och lätt fjällande fläckar), plack eller tumörer (upphöjda hudförändringar som är ≥1 cm i diameter) kan ses i huden
  • Follikulotrop mycosis fungoides kan växa ner i hårfolliklar och ge områden med håravfall
  • Hypopigmenterad mycosis fungoides kan ses i mörk hud och hos unga vuxna
  • Vid granulomatös slack skin mycosis fungoides finns stora, slappa, irreversibla veckbildningar i huden; oftast i armhålor och ljumskar
 • Sézarys syndrom:
  • Aggressivare leukemisk variant av kutant T-cellslymfom där ett större antal cirkulerande maligna (Sézary) celler kan påvisas i perifert blod
  • Definieras som en triad med erytrodermi (minst 80 % av hudytan), generaliserad lymfadenopati och klonala atypiska T-celler i blod, hud och lymfkörtlar
  • För definitiv diagnos krävs också minst ett av följande fynd i perifert blod:
   • Sézarycellsklon ≥1 000 celler/µL
   • CD4/CD8-kvot på >10
   • Förlust av T-cellsantigen CD7 eller CD26

ICD-10

 • C84 Mogna T/NK-cellslymfom
  • C84.0 Mycosis fungoides

ICD-10 Primärvård

 • C85-P Malignt lymfom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska hudforändringar ger misstanke om diagnosen.
 • Diagnosen bekräftas med hudbiopsi.

Differentialdiagnoser

 • Dermatofytos
 • Psoriasis
 • Läkemedelsutlöst exantem

Anamnes

 • Utvecklas vanligen runt 60-årsåldern, ofta långsamt, och det kan ta från månader upp till decennier innan diagnosen kan ställas med säkerhet.
 • Det föreligger en eller flera kutana manifestationer.
 • Sjukdomen åtföljs ibland av klåda.
 • Aggressiva kutana T-cellslymfom kan presentera sig med allmänsymtom (B-symtom) som feber, nattsvettningar och viktnedgång.

Kliniska fynd

Mycosis fungoides, fläckar (patches)
 • Mycosis fungoides:3
  • Patches (plana och lätt fjällande fläckar), plack eller tumörer (upphöjda hudförändringar som är ≥1 cm i diameter) kan ses i huden
  • Patches och plack kan förväxlas med eksem och psoriasis
  • I tidiga stadier ses oftast bara patches och plack, men ibland ses även tumörer tidigt i sjukdomen
  • Lokaliseringen av hudförändringarna är ofta nedtill på bålen och i glutealområdet:
   • Ofta på icke-solexponerade områden som skinkorna, medialsidan av låren och brösten
  • Hudförändringarna kan komma och gå och ibland gå spontant i regress
  • Follikulotrop mycosis fungoides:
   • Kan växa ner i hårfolliklar och ge fläckvist håravfall
  • Hypopigmenterad mycosis fungoides:
   • Kan ses i mörk hud och hos unga vuxna
  • Granulomatös slack skin mycosis fungoides:
   • Ger stora, slappa, irreversibla veckbildningar i huden; oftast i armhålor och ljumskar
 • Sézarys syndrom:
  • Erytrodermi (minst 80 % av hudytan) och generaliserad lymfadenopati
  • Erytrodermin uppstår utan föregående patches eller plack
  • Hyperkeratoser i händer och fötter, nagelförändringar, utåtvänt ögonlock och håravfall kan förekomma

Andra undersökningar

Hos hudläkare3

 • Biopsi och histologisk undersökning:
  • Flera histologiska undersökningar kan krävas för att ställa diagnos
  • Vid förstorad lymfkörtel (>1,5 cm) tas en biopsi också därifrån
 • I diagnostiken ingår blodprov för att bedöma blodkroppar samt njur- och leverfunktion.
 • Ibland görs även datortomografiundersökning av hals, bröstkortg, mage och bäcken.

När remittera?

 • Utredning och behandling sker hos hudspecialist.
 • Remittering vid misstanke om tillståndet:3
  • Svårbehandlat eksem- eller psoriasisliknande hudutslag
  • Erytrodermi
  • Oklar hudtumör

Kutant T-cellslymfom3

 • Remiss från primärvården bör innehålla uppgifter om:
  • Övriga sjukdomar
  • Läkemedel
  • Allmänsymtom (nattsvettningar, feber, viktminskning)
  • Eventuellt förstorade lymfkörtlar
  • Noggrann beskrivning av hudstatus och gärna bifogat foto
  • Uppgift om någon form av behandling har prövats

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Behandlingen syftar i de allra flesta fall till så lång remission som möjligt, men inte till bot.

Allmänt om behandlingen

 • Sjukdomskontroll och behandlingsresultat måste vägas mot biverkningar av behandling.
 • I tidigt stadium rekommenderas expektans eller enbart lokalbehandling av huden.

Läkemedelsbehandling

 • Möjliga behandlingsalternativ är, beroende på typ av hudlymfom och stadium, topikala kortikosteroider, UV-behandling med UVB eller PUVA, strålbehandling, systemisk behandling med retinoider eller interferon, lokal eller systemisk cytostatika samt allogen stamcellstransplantation.3
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet är vanligtvis stillastående eller långsamt progredierande under decennier.
 • Med behandling kan sjukdomen hållas under rimlig kontroll.

Prognos

 • De flesta hudlymfom är stillsamma sjukdomar med måttlig påverkan på överlevnaden3
 • Personer med mycosis fungoides hade en sjukdomsspecifik femårsöverlevnad på 88 % i ett nederländskt och österrikiskt material från 1986–2002:4
  • Motsvarande överlevnad för Sézarys syndrom var i samma material 24 %

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons