Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Malassezia-follikulit


Uppdaterad den: 2018-06-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Orsakas av jästsvampen Malassezia furfur, tidigare kallad Pityrosporum ovale.1
 • Begreppet Pityrosporum-follikulit används dock fortfarande synonymt med Malassezia-follikulit
 • En follikulit på övre bålen som ser ut som akne men inte svarar på behandling kan vara Malassezia-follikulit.2
 • Svampen kan även leda till hypopigmentering i huden och är då känd som pityriasis versicolor.

Förekomst

 • Förekommer oftast hos yngre och medelålders vuxna, särskilt i subtropiska och tropiska områden.
 • Män utvecklar sjukdomen oftare än kvinnor. 

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet är inte smittsamt.
 • Malassezia furfur är en lipofil jästsvamp som kan delas in i sex olika kategorier3, är en saprofyt och finns på huden och i hårbotten hos nästan alla vuxna.4
 • Ökad svett- och talgsekretion ökar svampens förmåga att invadera keratinet och tillståndet är oftast lokaliserat till huvudet och övre delen av bålen.

Predisponerande faktorer

 • Varmt och fuktigt klimat.
 • Försvagat immunförsvar.
 • Individuella faktorer är seborré, hyperhidros och ärftlig predisposition.
 • Andra predisponerande faktorer är diabetes mellitus eller behandling med steroider, antibiotika eller immunsuppressiva medel.

ICD-10

 • L73.8D Pityrosporumfollikulit
 • B36 Andra ytliga mykoser
  • B36.8 Andra specificerade ytliga mykoser

ICD-10 Primärvård

 • B49-P Mykos, ospecificerad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs i många fall kliniskt och baseras på förekomsten av akneliknande hudförändringar på bålen i kombination med stark klåda.

Differentialdiagnoser

 • Akne:
  • Kan vara svår att skilja från denna sjukdom. Har aknebehandling prövats? Med vilket resultat?
 • Andra follikuliter.
 • Candida-follikulit.
 • Andra papulösa tillstånd med klåda.

Anamnes

 • Viktiga orsaker är svettning, tättsittande kläder och vistelse i varm och fuktig miljö.
 • Det dominerande symtomet är som regel klåda, som kan vara uttalad.

Kliniska fynd

 • Tillståndet kan vara svårt att skilja från akne och bakteriell follikulit.
 • Den kliniska bilden påminner om småpapulös akne.
 • Hudförändringarna består av 2–4 mm stora follikulära papler och pustler, i typiska fall på övre delen av bålen:
  • Eventuellt också på halsen, skuldrorna, av och till på överarmana, sällan i ansiktet
  • Det finns inga komedoner eller cystor som vid akne
 • Woods-lampa:
  • Ljusblå eller vit fluroescens kan observeras
 • Många patienter har samtidigt seborroisk dermatit.
Malassezia-follikulit
Malassezia-follikulit, bröst
Malassezia-follikulit, rygg

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Ingen särskild kompletterande undersökning behövs för diagnos.

Andra undersökningar

 • Viktiga diagnostiska hjälpmedel är direktmikroskopi av material från pustel eller biopsi för histologisk undersökning.4

När remittera?

 • Patienter som inte svarar på behandling bör remitteras till hudspecialist.

Behandling

Nationella rekommendationer

Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket; 2018)

 • Lokalbehandling med ketokonazolshampo, mikonazolkräm, selendisulfid schampo eller propylenglykollösning.
 • Vid utbredd Malassezia-follikulit kan man behandla med itrakonazol 200 mg dagligen i 3 veckor eller flukonazol 200 mg dagligen i 1–4 veckor.

Källa: Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket; 2018)

Behandlingsmål

 • Minska mängden Malassezia och därmed symtomen.

Behandlingen i korthet

 • Vid lättare former rekommenderas lokalbehandling med ketokonazolshampo, mikonazolkräm, selendisulfid schampo eller propylenglykollösning.
 • Vid utbredd sjukdom kan man behandla med perorala antimykotika såsom itrakonazol eller flukonazol.

Läkemedelsbehandling

 • Rekommenderad behandling vid lindrig sjukdom är densamma som vid pityriasis versicolor.
 • Lokalbehandling består av ketokonazolshampo, mikonazolkräm, selendisulfid schampo 2,5 % eller propylenglykollösning 50 %:
 • Behandlingstiden är dock längre, tre till fyra veckor och behov av underhållsbehandling är inte ovanligt.
 • Vid utbredd Malassezia-follikulit kan man behandla med itrakonazol 200 mg dagligen i 3 veckor eller flukonazol 200 mg dagligen i 1–4 veckor.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Om predisponerande faktorer persisterar kan snabbt recidiv förväntas.

Komplikationer

 • Inga.

Prognos

 • Prognosen är god.
 • Med behandling kan Malassezia-follikulit gå tillbaka helt. Det är dock vanligt med recidiv varför underhållsbehandling med jämna intervall rekommenderas hos patienter med upprepade besvär.
 • Utan behandling ger tillståndet besvärlig klåda.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Follikulit

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons