Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Staphylococcal scalded skin syndrome


Uppdaterad den: 2019-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Akut, generell hudsjukdom med kraftig rubor, efter hand blåsor och hudfjällning, utlöst av toxin från stafylokockinfektion (dermatolys och hudrodnad).
 • Sjukdomen kallas även Ritters sjukdom.

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd som förekommer främst hos nyfödda och upp till småbarnsåldern.
 • Kan förekomma hos vuxna med försvagat immunsystem eller med njursvikt.

Etiologi och patogenes

 • Vissa grupper av Stafylokockus aureus kan producera så kallade exfoliativa toxiner: Exfoliativt toxin, typ A och B associeras med denna sjukdom.
 • Under en stafylokockinfektion kan dessa toxiner spridas hematogent och orsaka en inflammation i de yttre hudlagren där epidermis spjälkas genom proteolytisk aktivitet. Detta sker enbart i huden och inte i slemhinnorna.
 • Det bakteriella fokuset är inte alltid uppenbart, men det är lokaliserat oberoende av utslaget.
 • Friska vuxna och större barn är i regel skyddade tack vare naturligt bildade antikroppar.

Predisponerande faktorer

 • Nyfödda och småbarn med stafylokockinfektion till exempel i hud, ögon eller näsans slemhinnor.
 • Vuxna med försvagat immunsystem eller njursvikt.

ICD-10

 • L00 Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagning) orsakad av stafylokocker

ICD-10 Primärvård

 • L00- Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Akut insättande hudsjukdom med blåsor och flagande hud.
 • Samtidig stafylokockinfektion men den är inte alltid lätt att diagnostisera.
 • Påvisning av exfoliativt toxin bekräftar diagnosen.
 • Vävnadsprov visar en ytligare blåsa än vid toxisk epidermal nekrolys.

Differentialdiagnoser

 • I tidig fas med erytem – ibland vätskande – runt ögon och mun:
  • Allergiska utslag
  • Impetigo:
   • Bullös impetigo är lokal
 • När utslaget sprider sig på kroppen:
  • Viralt exantem inte smärtsamt
  • Streptokockutlöst exantem/scharlakansfeber
 • Vid blåsbildning:
  • Toxisk epidermal nekrolys:
   • Djupare blåsor, oftast utlösta av läkemedel
   • Även på slemhinnor

Anamnes

 • Lokal stafylokockinfektion, behöver inte vara känd.
 • Utslaget börjar ofta med rubor och smetigt utslag kring ögon och mun.1 I denna fas har barnet ofta ett gott allmäntillstånd.
 • Inom det närmaste dygnet sprids utslaget till halsen och hudveck och blir ömt. Efter hand sprids utslagt över stora delar av kroppen, med utveckling av feber och påverkat allmäntillstånd.2
 • Utslaget blir efter hand smärtsamt. Det bildas ytliga/tunna blåsor som brister lätt. När blåsorna brister är huden under röd och öm och liknar fjällningen vid brännskada – därav sjukdomens namn.

Kliniska fynd

 • Rubor runt mun och ögon efter hand på halsen och vidare spridning till stora delar av kroppen.
 • Tunna blåsor som brister med röd och smärtande hud under.
 • Efter hand starkt påverkat allmäntillstånd.

Andra undersökningar

 • Bakterieodling från misstänkta infektionsfokus – oftast hud, ögon eller näsa.
 • Histologi kan behövas för att skilja tillståndet från toxisk epidermal nekrolys.

När remittera?

 • Patienten ska remitteras omedelbart till akutsjukhus vid misstanke om sjukdomen med telefonkontakt med akutmottagningen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera stafylokockinfektionen.

Allmänt om behandlingen

 • Antibiotika
 • Allmänt stödjande behandling

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika intravenöst – till exempel kloxacillin eller klindamycin.3
 • Smärtstillande mediciner i den akuta fasen.

Annan behandling

 • Intensivvård kan bli nödvändig.

Förebyggande åtgärder

 • Om sjukdomen bryter ut på institution bör det sökas efter en frisk bärare av stafylokocker bland personal eller besökande.
 • Behandling av smittbärare och grundlig handhygien kan bidra till att förebygga spridning av sjukdomen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Snabb och god effekt av antibiotika är vanligt, med betydlig förbättring efter två, tre dygn.1
 • Huden läker utan ärr efter cirka två veckor.

Komplikationer

 • Sepsis
 • Cirkulationssvikt

Prognos

 • Prognosen är god hos barn om sjukdomen behandlas. Mortaliteten anges till mindre än 4–5 %.2
 • Prognosen är mycket allvarlig hos vuxna där mortaliteten ligger på 50–60 %.4

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagning) orsakad av stafylokocker

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons