Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Utsättningsreaktioner efter användning av lokala kortikosteroider


Publicerad den: 2020-10-15
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Utsättningsreaktioner efter användning av lokala kortikosteroider:
  • Har även kallats för kortisonabstinens men ett officiellt svenskt namn saknas
  • På engelska har tillståndet fått olika namn såsom "steroid addiction/withdrawal syndrome", "topical steroid withdrawal/addiction, TSW" och "red skin syndrome"1

Förekomst

 • Exakta siffror om förekomst saknas, men det anses vara en sällsynt utsättningsreaktion.2
 • Tillståndet är vanligast hos kvinnor, hos personer med atopiskt eksem och hos personer som har använt lokala kortisonpreparat i ansiktet. I 94 % av fallen handlar det om medelstarka till starka kortisonpreparat.3
 • Tillståndet förekommer också hos barn.4

Patofysiologi

 • Hypotesen är att tillståndet beror på långvarig vasodilatation:1
  • Det kan bero på att NO ansamlas i endotel vid pågående behandling med lokala kortisonbehandling

Predisponerande faktorer

 • Tillståndet kan uppstå efter en period med långvarig, inadekvat eller för frekvent användning av lokala kortisonpreparat.
 • Tillståndet förekommer framför allt hos personer som har använt lokala kortisonpreparat för behandling av atopiskt eksem.

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Internationellt accepterade diagnoskriterier saknas.5
 • Tillståndet kan vara svårt att skilja från den underliggande hudsjukdomen.

Differentialdiagnos

 • Atopiskt eksem
 • Allergiskt kontakteksem

Anamnes1,3

 • De flesta patienter med erytem och ödem besväras av en brännande eller stickande känsla i huden.
 • Klåda förekommer hos knappt hälften, men är i regel mindre framträdande än den brännande känslan.
 • Många patienter upplever ökade besvär vid användning av mjukgörande eller vid exponering för solljus eller värme.
 • Hudflagning kan förekomma, främst i slutet på ett skov. 
 • Urtikaria och överdriven svettning anses vara tecken på läkning. 
 • Besvären kan komma i skov eller vara mer kontinuerliga.

Kliniska fynd1,3

 • Inom dagar till veckor efter att patienten avslutat behandlingen med lokala kortisonpreparat uppstår ett konfluerande erytem på de platser som har blivit behandlade:
  • Erytemet kan sprida sig till obehandlad hud
 • Ödem, papler och pustler kan uppstå och huden kan vätska.
 • Mer specifika tecken kan vara att näsan och området runt munnen inte är påverkade, skarp avgränsning av erytemet på armar/händer och att drabbade hudområden blir tjockare och mindre elastiska ( "elefanthud").

Kompletterande undersökningar

 • Inga rekommenderas. 

Behandling

Behandlingen i korthet1,3

 • Det finns begränsad dokumentation om behandlingen.
 • Nedkylning av huden kan prövas mot den brännande känslan och antihistaminer kan prövas mot klådan.
 • Sömnfrämjande åtgärder och psykologisk behandling kan behövas.
 • Vissa personer har effekt av gabapentin, lokal ljusterapi, immunmodulerande behandling och antibiotika. Sådan behandling bör lämpligen påbörjas av en hudläkare. 

Förebyggande behandling  

 • Oro för utsättningsreaktioner kan hindra patienter från adekvat behandling av dermatologiska tillstånd där lokala kortisonpreparat rekommenderas i första hand.
 • För att minska risken att utveckla utsättningsreaktioner rekommenderas följande till patienter som ska behandlas med lokala kortisonpreparat:1-2
  • Använd alltid den minst möjliga dosen under kortast möjliga tid
  • Undvik medelstarka eller starka kortisonpreparat i ansiktet
  • Undvik daglig behandling med lokala kortisonpreparat i över 2–4 veckor
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp och prognos1

 • Det kan ta månader till år innan utsättningsreaktionen försvinner.
 • Efteråt kan huden vara normal eller gå tillbaka till hur huden var innan behandling med lokala kortisonpreparat (till exempel atopiskt eksem).

Komplikationer

 • Social isolering, sömnsvårigheter och depression.
 • Ökad risk för sekundär infektion.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons