Psoriasis
Nyhet | Hud/Venereologi

Nya riktlinjer: Psoriasispatienter ska följas upp bättre

Socialstyrelsen har nu publicerat de första nationella riktlinjerna för vård av patienter med psoriasis. Det slås fast att patienter bör följas upp mycket mer noggrant än vad de gör idag. Regioner rekommenderas också att ha ett mer jämlikt utbud av behandlingar.


Publicerad den: 2019-03-29
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Annons

Det finns en stor underbehandling av den kroniska sjukdomen psoriasis, det konstaterar Socialstyrelsen i de första nationella riktlinjerna för psoriasisvården. En del patienter har fått samma behandling i flera år utan att verkligen ha blivit hjälpta. Därför slår nu myndigheten fast att uppföljning är av högsta prioritet.

– Här var experterna helt ense. Om vi ska undvika att patienter står på ett läkemedel i flera år, utan att blir tillräckligt hjälpta måste behandlingen följas upp och utvärderas noga för att undvika onödigt lidande, säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen till Dagens Medicin.

Hög risk för dubbla sjukdomar
Psoriasis kännetecknas generellt av hudutslag. Men den stigmatiserade bilden av psoriasis som en hudsjukdom har alltmer bytts ut då den idag betraktas som en systemsjukdom där immunsystemet har en avgörande roll. Eftersom det finns en stor risk att patienterna drabbas av samsjuklighet, det vill säga flera sjukdomar samtidigt, lyfter Socialstyrelsen vikten av samarbete mellan primär- och specialistvård.

– Psoriasispatienter har en sämre generell hälsa än andra och en högre risk för livsstilssjukdomar. Därför är livsstilsinterventioner viktiga. Vi vet till exempel att läkemedlen ofta har bättre effekt på dem som har bättre levnadsvanor. Det är väldigt komplext, säger Marcus Schmitt-Egenolf, professor och ämnesansvarig dermatolog i riktlinjearbetet, till Dagens Medicin. 

Psoriasispatienter har oftare högt blodtryck, diabetes, övervikt och höga blodfetter – vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Depression är också vanligare hos personer med psoriasis. Patienter med psoriasis har ofta andra sjukdomar samtidigt, till exempel psoriasisartrit och psoriasisartropati där inflammationer som sätter sig i leder eller muskelfästen.

Fortbildning: Hur skulle du hjälpa Anna med sin psoriasis?

Annons
Annons

Regionala skillnader

Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora regionala skillnader i vilka behandlingar som erbjuds. Det gäller till exempel ljusbehandling, klimatvård och biologiska systemiska läkemedel. Myndigheten vill därför att hälso- och sjukvården arbetar för mindre regionala skillnader i psoriasisvården. Nu ska klimatvård, så kallade solresor, erbjudas av alla regioner till patienter med svår psoriasis där ingen annan behandling fungerar.

– Här vet vi att det är väldigt ojämlikt och att bara hälften av regionerna erbjuder klimatvård. Vår förhoppning är att riktlinjerna ska skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik psoriasisvård, säger Alexandra Karlén till Dagens Medicin.  

Fortbildning: Kertin, 53, med plackpsoriasis har fått problem med lederna

 

Annons
Annons
 

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-3-11
  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/03/28/uppfoljning-far-hogsta-prioritet-vid-psoriasis/?utm_campaign=DagensMedicin-dagliga_190328_Utredare%20f%C3%B6resl%C3%A5r%20statlig%20portal%20f%C3%B6r%20alternativmedicin&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=cdde48907b5b4807bb0c52fbcf6a2700&elq=0a413aaa6b9247588863ebb3169c441e&elqaid=23875&elqat=1&elqCampaignId=17199

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons