Nyhet | Hud/Venereologi

Vårdprogrammet för malignt melanom är uppdaterat

Nu är vårdprogrammet för malignt melanom uppdaterat och det handlar framförallt om förändrade rekommendationer kring adjuvant behandling efter operation. Tack vare nya behandlingsmetoder och läkemedel har situationen förändrats avsevärt för patienter med malignt melanom. 


Publicerad den: 2019-06-02
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Annons

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom har uppdaterats. Nu finns NT-rådets rekommendation från hösten 2018 om adjuvnat behandling efter operation inkluderad.

Det är framförallt kapitlet om systemisk behandling som reviderats i vårdprogrammet i och med att nya mediciner godkänts för postoperativ behandling.

Stora framsteg och nya behandlingar

Utvecklingen av nya behandlingar för malignt melanom har gått mycket snabbt och inkluderar målsökande läkemedel och immuncheckpointhämmare. Dessa behandlingar har förbättrat överlevnaden markant vid metastaserad sjukdom och kan kraftigt förlänga tiden till återfall. Det saknas dock fortfarande behandlingsprediktiva markörer. 

Adjuvant behandling med checkpointhämmare i monoterapi rekommenderas nu för patienter med stadium IIIb-d sjukdom och som genomgått operation. Även patienter i stadium IIIa kan övervägas. 

Vid BRAF-muterat melanom rekommenderas adjuvant behandling antingen med BRAF-hämmarna dabrafenib och trametinib i kombination, eller adjuvant behandling med checkpointhämmare i monoterapi för samma patientgrupper.

Behandlingen ska påbörjas 12 veckor efter operation och ska pågå i 12 månader. Vid metastaserat mukosalt melanom eller vid metastaserat ögonmelanom bör behandling med ipilimumab och nivolumab övervägas. 

Behandling med imatinib kan vara ett behandlingsalternativ vid metastaserat melanom med c-kit mutation. I vårdprogrammet har det även tillkommit ett förtydligande om centralisering av lymfkörtelkirurgi. 

Läkemedlen har även visat god effekt som adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom. 

Annons
Annons
Annons
Annons

 

    Källor

  • Regionala cancercentrum i samverkan - https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/maj/vardprogrammet-for-malignt-melanom-reviderat/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons