Produktbroschyr: Xolair® (omalizumab) - Tilläggsbehandling vid kronisk spontan urtikaria


Novartis (urtikaria)
Publicerad den: 2015-01-13
Innehållet är framtaget av: Novartis (urtikaria)

Nedladdningsbart innehåll


Visa materialet

I denna broschyr presenteras resultat från tre studier – Asteria I, Asteria II samt Glacial. Samtliga är globala, randomiserade, dubbelblinda multicenterstudier som utvärderat effekten och säkerheten av Xolair® – jämfört med placebo.


Annons
Annons
Annons
Annons