Urtikaria Aktivitets Symtomskattning (UAS)


Novartis (urtikaria)
Publicerad den: 2015-01-03
Innehållet är framtaget av: Novartis (urtikaria)

Nedladdningsbart innehåll


Visa materialet

Denna kalender (symtomskattning av urtikariaaktivitet) kan hjälpa dig att följa din urtikaria. Notera en gång om dagen, vid ungefär samma tid varje dag (t.ex. på kvällen), hur många kvaddlar (nässelutslag) du har fått under de senaste 24 timmarna sam


Annons
Annons
Annons
Annons