Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Allt fler unga drabbas av hepatit C

De flesta svenskar smittas av hepatit C på hemmaplan och under 2013 rapporterades 2 066 nya infektionsfall. Antalet nysmittade är allra störst i Stockholm. ”Vi måste införa en nationell strategi för att stoppa smittspridningen”, säger smittskyddsläkaren Stephan Stenmark.


Publicerad den: 2014-12-22

Annons

Hepatit C är en av de vanligaste orsakerna till leversjukdom. I dag är närmare 41 000 svenskar infekterade av hepatit C-viruset, HCV. Vanligtvis är sjukdomen asymtomatisk, eller så är symtomen få. En obehandlad infektion kan orsaka allvarliga komplikationer som levercirros eller hepatocellulär cancer. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fallen av hepatit C minskade bland vuxna under förra året. Men hos individer under 25 år ökade i stället antalet rapporterade infektioner.

– Det tyder på en fortsatt smittspridning av hepatit C bland unga, säger Niklas Karlsson som är utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Allra flest nysmittade i Stockholm

Majoriteten av rapporterade fall var män, närmare 67 procent. Medianåldern för smittade var 36 år för kvinnor, respektive 38 år för män. Majoriteten anger att de smittats av hepatit C i Sverige vilket är en genomgående trend för de senaste fem åren. Under 2013 rapporterade 1081 personer att de infekterats på hemmaplan. 455 personer sade sig ha smittats utomlands och övriga 530 fall saknade information om smittotillfälle.

Annons
Annons

Flest fall av hepatit C rapporterades i Stockholm, enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Det handlar om 587 fall, vilket utgör 28 procent av alla nyanmälningar. Om antalet smittade slås ut på invånarantalet i länen ligger Gävleborgs län i topp tätt följt av Norrbottens län, Örebros län och Stockholms län. Totalt rapporterads 2 066 nya fall av infektioner med hepatit C under 2013, vilket är något fler än tidigare år. 

Måste komma åt epidemins motor

Majoriteten av de som smittas av hepatit C får en kronisk infektion, det gällde 880 fall av de 1081 nysmittade i fjol. Vid en kronisk infektion har patienten en relativ stabil nivå av virustiter vilken är lägre än vid akut infektion. Närmare 20 procent av patienterna med en kronisk infektion utvecklar levercirros 10-20 år efter smittotillfället. Cirka fyra procent av de med levercirros får årligen hepatocellulär cancer.

När det gäller akut infektion av hepatit C fick Folkhälsomyndigheten in anmälningar från 145 personer. De flesta var unga injektionsmissbrukare i åldern 20-24 år. Bland dem ökade antalet infektioner, jämfört med tidigare år. Något som inte sågs för dem som var 25 år eller äldre, i den gruppen minskade antalet rapporterade smittor.

Det gäller att komma åt epidemins motor för att stoppa spridningen av hepatit C, menar Stephan Stenmark som är chef för smittskyddsenheten i Västerbottens läns landsting. Motorn utgörs bland annat av aktiva missbrukare och personer som inte är motiverade till att få behandling.

– Jag tycker det är dags att införa en nationell handlingsplan för att stoppa smittspridningen, säger han.

Nollvision för utveckling av levercirros

Stephan Stenmark vill att tillgången till vård och behandling av hepatit C ska bli jämlik över hela landet. Förhoppningen är även att antalet nysmittade ska halveras till år 2025, samt en nollvision när det gäller levercirros och levercancer till följd av infektiös hepatit C.

– Den tilltänkta planen ska innehålla ett samlat material om både mål och visioner för att hindra smittspridning, samt riktlinjer för screening och framtida behandlingar av hepatit C.

I dagsläget ligger den nationella handlingsplanen på idéstadiet. Intressenter som skulle kunna hjälpa till att utforma strategin är exempelvis Smittskyddsläkarföreningen, Svensk infektionsläkarförening, Föreningen för medicinsk mikrobiologi och Riksföreningen hepatit C. Det krävs även en statlig satsning, vilket inkluderar aktörer som Folkhälsomyndigheten, socialdepartementet och socialutskottet.
För några år sedan skapades en nationell handlingsplan mot smittspridning av HIV och AIDS i Sverige. Den har varit väldigt framgångsrik, påpekar Stephan Stenmark. 

– Jag tror att vi kan lyckas när det gäller hepatit också.

Tror du att det krävs en nationell handlingsplan för hepatit C? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.