Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

En av tre hivpositiva söker sjukvård flera gånger innan diagnosen ställs

Under 2016 rapporterades totalt 430 nya hiv-fall i Sverige, vilket innebär att den fallande trenden håller i sig. Något som Folkhälsomyndigheten förklarar genom effektiv vård och behandling. Men för att vidmakthålla trenden är testning och kunskapsspridning viktiga preventiva insatser, menar myndigheten som just nu genomför en omfattande mätning.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-06-28

En av tre hivpositiva söker sjukvård flera gånger innan diagnosen ställs
Annons

– Kunskapen behövs, inte minst för att minska det stigma och den diskriminering som personer som lever med hiv i Sverige fortfarande möter, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

För att få en uppfattning om befolkningens kunskap, attityd och beteende kopplat till hiv genomför myndigheten just nu en mätning. Den består av enkäter som har skickats ut till 30 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 84 år. Resultaten, som väntas stå klart hösten 2017, ska användas i utvecklingen av förebyggande insatser. Till exempel sprida kunskap om hiv och att dagens behandling är så effektiv att smittsamheten blir försumbar. Något som tidigare undersökningar har visat att många inte känner till.

Ställa hiv-diagnos i tidigt skede

I Sverige idag bär uppskattningsvis drygt 7 600 personer på hiv-smitta. Av dem behandlas cirka 95 procent och majoriteten bedöms vara välbehandlade, enligt InfCareHIV. Samtidigt dröjer det många gånger innan infektionen upptäcks. Under de föregående åren har omkring en av tre hiv-positiva sökt sjukvård flera gånger innan diagnosen har ställts. Något som säger Anders Sönnerborg, överläkare vid infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, lyfter fram som en utmaning.

Annons
Annons

– Det handlar om att ställa diagnos i ett tidigt skede men även att inte missa att erbjuda test till patienter som uppvisar tecken på nedsatt immunförsvar.
Ännu en utmaning är mörkertalet för hiv.

– Folkhälsomyndigheten har antagit att siffran ligger på tio procent men jag skulle inte bli förvånad om den är högre, säger Anders Sönnerborg.
Hiv-testning ska vara lättillgänglig för alla och anpassad till de behov som finns inom olika riskgrupper, menar Folkhälsomyndigheten.

Ta hänsyn till livskvalitet vid hiv

Folkhälsomyndighetens mätning är den tolfte i ordningen. Undersökningen genomfördes första gången 1987 och mycket har förändrats sedan dess. Tack vare effektiv vård och behandling skattar de flesta som bär på hiv både sin psykiska och fysiska hälsa som god. Trots det har var femte person inte berättat för någon att de bär på hiv av rädsla för fördomar, uppger myndigheten. Anders Sönnerborg uppmanar till ett ökar stöd till dessa patienter.

Annons
Annons

– Det handlar inte bara om att hämma virusförökningen utan också om att ta hänsyn till livskvalitet och stigmatisering. Här krävs ett ökat stöd samt omfördelning inom den befintliga hiv-vården, säger han.

Hiv-infektion 2016

Utfall

År 2016 rapporterades 430 fall av hivinfektion i Sverige. De senaste tio åren har i medeltal 463 fall rapporterats per år. Incidensen år 2016 var 4,3 fall per 100 000 invånare, en oförändrad nivå sedan tidigare år.

Ålder och kön

Den rapporterade medianåldern var 37 år med spridning 0–77 år. Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion. Av fallen år 2016 var 267 män (62 procent) och 162 kvinnor (38 procent), ett fall rapporterades utan uppgift om kön.

Medianåldern för kvinnor var 36,5 år (spridning 0–77 år) och för män 37 år (spridning 1–72 år). Medianåldern för fall där infektionen överförts i Sverige var 42 år (spridning 0–66 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid överföring av infektionen.

Smittväg

Bland rapporterade fall i Sverige under 2016 uppgav 200 att infektionen överförts via heterosexuell kontakt och 135 via sex mellan män. Bland personer som injicerar droger rapporterades 26 fall och 11 fall rapporterades med smittvägen från mor till barn. Av de fall som uppgivit Sverige som smittland (67 fall) hade majoriteten fått hivinfektionen genom sex mellan män (35 fall), 20 fall uppgav heterosexuell kontakt och nio fall rapporterades med smittväg injektionsberoende.

Smittland

År 2016 rapporterades 67 fall (16 procent) där överföringen av infektionen skett i Sverige, vilket är färre än medeltalet av rapporteringar med smittland Sverige de senaste tio åren (109 fall). Annat smittland än Sverige uppgavs i 343 fall och 20 fall saknade information om smittland. De vanligaste smittländerna utanför Sverige var under 2016 Thailand, Eritrea och Spanien.

Geografisk fördelning i Sverige

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av hiv under 2016 från storstadsregionerna. Från Stockholms län anmäldes drygt en tredjedel av alla fall.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.