Artikel | Infektion

Lunginflammation och inflammatorisk reumatisk sjukdom: Hur stor är risken?

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.1 Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta individerna. Vissa kroniska sjukdomar såsom t.ex. reumatisk sjukdom ökar risken ytterligare att drabbas av pneumokockinfektioner som lunginflammation.


Innehållet är framtaget av: Pfizer (Vaccination mot pneumokocker)

Lunginflammation är en vanlig sjukdom som främst orsakas av pneumokocker (ref 1). Varje år drabbas ca 6/1 000 personer i åldrarna 18–39 år av lunginflammation och för personer över 75 år är det hela 34/1 000. En lunginflammation kan få allvarliga konsekvenser: Ca 20–40 % kräver sjukhusvård, 5–10 % även intensivvård och mortaliteten uppskattats till 5–10 % (ref 2). Hos personer med SLE är incidensen av invasiv pneumokocksjukdom 13 gånger högre än hos allmän population (ref 3).

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om riskgruppsvaccination mot pneumokocksjukdom fokuserar bl.a. på individer från 2-års ålder med kroniskt underliggande sjukdomar såsom t.ex. reumatisk sjukdom (ref 4). I mars 2017 uppdaterade Svensk Reumatologisk Förening (SRF) sina vaccinationsrekommendationer, vilka nu säger att ”Pneumokockvaccination med kombination av ett konjugerat (PCV13) och ett polysackarid vaccin (PPV23) bör starkt övervägas till patienter med IRS.” (ref 5).

Sedan 2 år tillbaka ingår Prevenar 13 i förmånssystemet vilket innebär att Prevenar 13 är kostnadseffektivt till riskpatienter och subventioneras till alla patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom samt patienter över 65 år med moderat eller hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom (ref 6).

Referenser:

1. Icardi G, Sticchi L, Bagnasco A, Iudici R, Durando P. Pneumococcal vaccination in adults: rationale, state of the art and perspectives.J Prev Med Hyg. 2012;53(2):78-84.
2. Hoare 2006.
3. Luijten RK, Cuppen BV, Bijlsma JW, Derksen RH. Serious infections in systemic lupus erythematosus with a focus on pneumococcal infections. Lupus. 2014;23(14):1512-6. 
4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/29862/rek-pneumokockvaccination-riskgrupper-16044.pdf 2016. 
5. http://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2018/03/vaccination-focc88r-2018.pdf
6. TLV-beslut 1022/2015, 2015-09-25

PP-PNA-SWE-0126

 


Annons
Annons
Annons
Annons