Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Lyckade strategier för att tackla hepatit C

Arbeta heltäckande, koordinerat och förbyggande. Det var professor David Goldberg och professor Maria Butis råd till svensk sjukvård när de föreläste om framgångsrika koncept för att bekämpa smittspridning av hepatit C. ”Idag kan vi se att betydligt fler skottar testar sig för hepatit C”, säger David Goldberg.


Publicerad den: 2015-10-02

Annons

Hepatit C är en infektionssjukdom som drabbar invånare världen över. Idag bär närmare 170 miljoner människor på den kroniska formen av hepatit C vilket ökar risken för både levercirros och leversvikt. 

2004 deklarerade den skotska regeringen att hepatit C är ett av de stora hälsoproblemen i deras samhälle. Två år senare, 2006, valde man därför att satsa på en nationell handlingsplan för att bekämpa infektionen: Scotland’s Hepatitis C Action Plan. Planens första fas pågick mellan 2006 och 2008. Målet var bland annat att informera och öka medvetenheten om smittan. 

Hepatit C är en livshotande sjukdom och det är ett viktigt budskap som måste nå ut till patienterna. Uppemot hälften av skottarna som drabbas av hepatit C saknar diagnos, säger professor David Goldberg. 

Han är verksam vid NHS Health protection Scotland, och en av de drivande bakom den nationella satsningen. Nyligen föreläste han på den nordiska kongressen om hiv och heptit i Stockholm, för att dela med sig av viktiga erfarenheter från projektet. 

Fler testar sig för hepatit C 

Planens andra fas fortlöpte mellan åren 2008 och 2011, och den innebar stora investeringar – den skotska regeringen satsade över 43 miljoner pund. Pengar som lett till stora skillnader. Mellan 2007 och 2010 ökade antalet testare från 34 000 till närmare 44 000 personer. Dessutom har antalet behandlade hepatitpatienter stigit från 400 per år under 2007 till 1 100 per år under 2013. 

– Idag kan vi se att betydligt fler testar sig för hepatit C, jämfört med tidigare. Tack vare satsningen får även tre gånger så många effektiv behandling mot hepatit C.  

Den nationella planen går ut på att arbeta koordinerat och heltäckande, påpekar David Goldberg. Exempelvis är samtliga 14 health boards inkluderade i arbetet med att förebygga smittspridning av hepatit C och erbjuda bättre stöd och hjälp åt dem som bär på infektionen.   

Idag kan Skottland konstatera att deras satsning lett till minskad incidens av HCV. 

– Fram till år 2020 är målet att 1 500 patienter per år ska ha påbörjat behandling. Dessutom vill vi reducera HCV-relaterad leversvikt med 75 procent, säger David Goldberg. 

Hoppas fler länder vill bekämpa spridning av hepatit C 

Skottland är inte ensam om att ha initierat lyckade satsningar mot hepatit C. I början av året lanserade även Spanien en ny nationell handlingsplan för att bekämpa sjukdomen – ett land där närmare 475 000 personer tros bära på infektionen. 

– Vi såg det som en nödvändighet. Bland annat eftersom fallen av levercirros ökar, till följd av infektioner med hepatit C. Piken kommer infalla runt år 2025 om vi inte genomför nya strategier, säger Maria Buti som är professor i medicin och chef vid avdelningen för internmedicin och hepatologi vid Vall d'Hebron University Hospital i Barcelona. 

Idag är Spanien inne på planens första fas som sträcker sig två år framåt. Under den tiden investeras närmare 786 miljoner euro i projektet. Och de fem första månaderna har uppvisat fina resultat. 

– Antalet patienter som behandlas har ökat till fler än 18 000, jämfört med tidigare siffra som låg strax under 10 000 personer. Det känns fantastiskt, säger Maria Buti. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Hennes förhoppning är att fler länder vill ta efter och genomföra liknande handlingsplaner mot hepatit C. Men då måste man även våga satsa, betonar David Goldberg. 

– Att få politiker att vilja investera har varit den största utmaningen i vårt projekt. Men det är en nyckelfaktor för att konceptet ska lyckas.  

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.