Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Nytt resevaccin ska förebygga denguefeber

Qdenga är det nya resevaccinet som numera är godkänt i Sverige för att förebygga  denguefeber.


Innehållet är framtaget av: Takeda

I december 2022 godkände den Europeiska kommissionen Takedas tetravalenta vaccin Qdenga (TAK-003) för användning hos personer som är fyra år och äldre – oavsett tidigare exponering för dengue. Vaccinet skyddar mot de 4 olika typer av denguevirus som finns i världen.(1)

Varje år reser 26 miljoner europeer till områden där denguefeber förekommer, bland annat för att semestra eller besöka vänner och familj.(2)

– Denguefeber ger vanligen upphov till en influensaliknande sjukdom men kan i mera ovanliga fall orsaka mycket svår sjukdom med allvarliga konsekvenser. Det är därför glädjande att det numera finns ett vaccin som kan förebygga denguefeber i den inhemska befolkningen men också för resenärer som reser till dengue-endemiska områden, såsom exempelvis Thailand, Karibien och Centralamerika, säger Lars Lindqvist, Adjungerad professor på Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet Huddinge, och specialist i Infektionssjukdomar.

Vaccinet är nu tillgängligt i Sverige och finns att tillgå på vaccinationscentraler runt om i landet.

Underskattad förekomst

Den globala förekomsten av dengue har de senaste 20 åren ökat åttafaldigt och på grund av klimatförändringar och urbanisering spås förekomsten av denguefeber öka ytterligare. Denguefeber är den främsta orsaken till feber hos resenärer som återvänder till Europa från endemiska länder.(3)

– Förekomsten av denguefeber bland europeiska resenärer underskattas i allmänhet. Det beror dels på att många av resenärerna insjuknar redan under semestern, vilket gör att de ofta inte diagnostiseras och blir därmed fall som man aldrig får med i statistiken över verkligt antal fall. De som insjuknar när de kommer hem söker ofta inte heller vård då symtomen påminner om en vanlig influensa. Antalet faktiska fall blir därmed underrapporterat. Det innebär också att de fall vi diagnostiserar efter resa tenderar att vara fall med en övervikt av en något svårare sjukdomsbild, säger Lars Lindqvist. 

Denguefeber – anmälningspliktigt sedan 2004 

Färsk statistik från Folkhälsomyndigheten visar att Sverige under 2021 hade den lägsta noteringen av antalet fall sedan anmälningsplikten infördes 2004. Orsaken till minskningen beror på covid-19-pandemin samt minskat resande och migration.  

 – Kollar vi specifikt på Sverige kan vi se en viss ökning av denguefeber över åren. Vi reser mer och vi åker framförallt till fler endemiska områden, i synnerhet sydostasien, säger Lars Lindqvist och fortsätter: 

– Risken för resenärer att drabbas av denguefeber minskar inte på grund av att man vaccinerar befolkningen i dengueendemiska områden. Ska man resa till dengueendemiska områden är det av vikt att överväga vaccinering, avslutar Lars Lindquist.


(4)
 

*minskningen av antalet fall kan förklaras av en stor minskning resor till dengue-endemiska områden, på grund av reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin.

 – Regioner där denguefeber är vanligt är ofta populära resmål bland svenska resenärer. Denguefeber utgör en risk för alla resenärer som besöker endemiska områden, både barn och vuxna. Europeiska kommissionens godkännande av Qdenga ger hopp om att minska den globala bördan av denguefeber, säger Markus Sköld, Medical Advisor, Takeda Pharma AB.

Fakta om dengue: 

Dengue är en myggburen virussjukdom som sprider sig snabbt över hela världen och var ett av WHO:s topp-10-hot mot global hälsa 2019.(5)

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Dengue sprids främst av Aedes aegypti-myggor och i mindre utsträckning av Aedes albopictus-myggor. Sjukdomen orsakas av en av fyra serotyper av denguevirus, som var och en kan orsaka denguefeber eller svår denguefeber. 

Förekomsten av enskilda serotyper varierar mellan olika geografiska områden, årstider och över tid. Infektion med en serotyp ger livslång immunitet mot endast den serotypen. Senare exponering för någon eller några av de övriga serotyperna är förknippad med en ökad risk för allvarlig sjukdom.

Fakta om Qdenga

Qdenga (TAK-003) är ett denguevaccin som är baserat på ett levande, försvagat denguevirus av serotyp 2, som utgör den genetiska ryggraden i alla fyra denguevirusserotyperna och är utformat för att skydda mot alla dessa serotyper. (6)

Resultat från 19 fas 1-, 2- och 3-studier med mer än 28 000 barn och vuxna, inklusive fyra och ett halvt års uppföljningsdata från den globala registreringsgrundande fas 3-studien Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study (TIDES) låg till grund för godkännandet från Europeiska kommmissionen. TIDES-studien uppfyllde det primära utfallsmåttet för total vaccineffekt (VE) genom att förhindra 80,2 procent av symtomatiska denguefall 12 månader efter vaccination. Dessutom uppfyllde Qdenga sitt huvudsakliga sekundära effektmått, inklusive förebyggande av 90,4 procent av sjukhusvistelserna 18 månader efter vaccination. (7)

För mer information om Qedenga i FASS hittar du här »


Referenser: 

  1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/qdenga-epar-product-information_sv.pdf

  2. Travel data from: UNWTO. Yearbook of Tourism Statistics, Data 2014-2018. 2020

  3. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

  4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/denguefeber/?p=111973#statistics-nav

  5. https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019

  6. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/qdenga-epar-product-information_sv.pdf

  7. Biswal S, et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children and adolescents. N Engl J Med. 2019; 2019;381:2009-2019.) 

Artikeln är producerad av Netdoktors Branded content redaktion i samarbete med Takeda Pharma AB. För mer information kontakta Takeda på: info@sweden@takeda.com

C-APROM/SE/QDE/0013


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons