Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Svårt att identifiera hepatit C-patienter

Data från NetdoktorPro:s läkarutbildning om hepatit C visar att över hälften av läkarna tycker det är svårt att urskilja patienter med hepatit C. Majoriteten anser tillika att utbildningen har varit till stor nytta för deras kliniska arbete.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-05-19

Annons

 I Sverige beräknas omkring 50 000 personer vara smittade av hepatit C idag. Däribland ryms även ett uppskattat mörkertal vilket delvis är relaterat till infektionens asymtomatisk. Den akuta fasen av infektionen visar uppskattningsvis symtom hos 15 procent och uppträder då i form av feber, trötthet, 

aptitlöshet, illamående, buksmärta och ikterus. Hos 15 till 45 procent läker infektionen ut av sig själv inom sex månader medan övriga utvecklar en kronisk infektion. Den kroniska infektionen är vanligtvis symtomfri under flera år med undantag för trötthet hos vissa.

– Det är intressant att se siffran på hur många läkare som tycker att det är svårt att identifiera hepatit C-patienter, säger Soo Aleman, överläkare och docent på Gastrocentrum och infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, som också har varit med och tagit fram NetdoktorPro:s läkarutbildning om hepatit C.

Annons
Annons

Så här långt har cirka 200 läkare genomfört utbildningen och 55 procent svarar att de har problem med just detta. Soo Aleman hoppas att lathunden som har tagits fram i utbildningen kan vara ett verktyg att identifiera vilka som ska testas, då en kronisk, obehandlad infektion av hepatit C kan få allvarliga konsekvenser. På senare år har leverkomplikationer med bland annat hepatocellulär cancer ökat hos dessa patienter, efter att ha burit på infektionen i 30 till 40 år.

Bristfällig kunskap om antivirala läkemedel vid hepatit C

Idag finns det läkemedel som ger goda möjligheter att läka ut hepatitinfektionen och även vända en progression av levercirros. Uppemot 90 procent av patienterna läker med direktverkande antivirala läkemedel, påpekar Soo Aleman och förvånas över att majoriteten av läkarna svarade att de inte har fått utbildningsinformation om de nya antivirala läkemedlen.

– Det visar att primärvårdsläkare måste bli bättre informerade!

Behandlingen med dessa läkemedel tar bara 12 veckor och bieffekterna är mycket lindriga. Länge var antivirala läkemedel endast aktuellt för hepatitpatienter som genomgått en levertransplantation, har extrahepatiska manifestationer eller befinner sig i ett sent fibrosstadium. Men i fjol beslutade TLV att dessa läkemedel får utökad subvention och även patienter som har måttlig leverskada får tillgång till effektiv behandlingen.

Annons
Annons

Det statistiska underlaget visar att 90 procent av läkarna kommer att ha nytta av vad de har lärt sig i läkarutbildningen om hepatit C. Resterande 10 procent svarade att de inte kunde svara på det än.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.