Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Aktinomykos


Uppdaterad den: 2013-02-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Bakteriell infektion, hos människor oftast med bakterien Actinomyces israelii:
  • Anaerob, grampositiv bakterie
 • Kallas också "strålsvampinfektion".

Förekomst

 • Mycket sällsynt i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Bakterien förekommer i första hand hos djur.
 • Förekommer som en normal del av floran i mun och svalg hos 40–50 % av befolkningen.
 • Smittar vanligtvis från person till person vid direkt kontaktsmitta.
 • Sjukdomen kan utvecklas vid skador i munhålan, till exempel vid tandröta eller tandutdragning.
 • Sväljning eller inhalering kan ge lung- eller maginfektioner.
 • Kan också i sällsynta fall spridas via blodbanan till andra delar av kroppen.
 • Genital aktinomykos kan förekomma, särskilt vid användning av spiral.

Predisponerande faktorer

 • Dålig tandhygien.
 • Andra orsaker till slemhinneskada i magtarmkanalen.
 • Försvagat immunsystem.
 • Spiralanvändning – vid genital aktinomykos.

ICD-10

 • A42.0 Pulmonell aktinomykos
 • A42.1 Abdominell aktinomykos
 • A42.2 Cervikofacial aktinomykos
 • A42.7 Aktinomykotisk sepsis
 • A42.8 Andra specificerade former av aktinomykos
 • A42.9 Aktinomykos, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A49-PBakteriesjukdom UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av bakterien vid färgning och mikroskopi.
 • Påvisning av bakterien vid odling från lesioner.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till lokala abscesser.

Anamnes

 • Inkubationstiden är osäker, sannolikt dagar till veckor efter trauman som tandutdragning.
 • Vanligtvis utveckling av abscess, eventuellt med fistelbildning på halsen.

Kliniska fynd

 • Abscess, eventuellt med fistelbildning på halsen, i svalget eller i tarmkanalen.
 • Eventuellt abscess i bäckenet hos kvinnor med spiral.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Sällan aktuellt.
 • Eventuellt prov för mikroskopi och odling från abscess.

När remittera?

 • Sjukhusbehandling, remiss vid misstanke.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanering av infektion

Allmänt om behandlingen

 • Vanligtvis kombination av kirurgi och långvarig antibiotikabehandling.

Läkemedelsbehandling

 • Penicillin intravenöst.
 • Tetracykliner.
 • Långvarig antibiotikabehandling är ofta nödvändigt.

Annan behandling

 • Kirurgisk dränering av abscesser.

Förebyggande åtgärder

 • God tandhygien, särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar.
 • Vaccin saknas.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Prognosen är god vid kombinerad antibiotikabehandling och kirurgi.

Uppföljning

Anmälningsplikt

 • Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
 • Anmälan till smittskyddsläkaren kan vara aktuellt vid utbrott.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons